نمره 20 کلاسُ کي مي خواد؟

نمره 20 کلاسُ کي مي خواد؟

راهنماي شاگرداول‌ شدن
خيلي از دانش آموزان و پدر و مادرها و اولياي مدارس – بهتر است بگوييم همه-دوست دارند که سر و کارشان با دانش آموزي ممتاز باشد تا دانش آموزي که هميشه نمره‌هايش را از ديگران مخفي مي‌کند و از زير بار جواب «چند گرفتي؟» در مي رود.اما آيا واقعا گرفتن نمره خوب کار آساني است و همه مي‌توانند دانش آموز ممتازي باشند؟ آنچه مي‌خوانيد رازهايي است که مي‌تواند به شما کمک کند تا پايتان را روي پله‌هاي موفقيت تحصيلي بگذاريد.

هر چيزي به جاي خود

دانش‌آموزان ممتاز هيچ‌گاه کارهاي غيردرسي را وارد زمان برنامه درسي نمي‌کنند.. درس خواندن يک نوع حرفه است و شغل و حرفه بر تفريح و سرگرمي اولويت دارد.

وقت طلايي شما

چه زماني بهترين بازه را براي درس خواندن دارد؟مطالعه‌ها نشان مي‌دهد :زمان درس خواندن به خود شخص بستگي دارد.بعضي‌ها در شب وقتي خانه ساکت است بهتر مي‌توانند درس بخوانند و بعضي‌ها صبح زود وقتي از خواب بيدار مي‌شوند. در حالي که برخي وقتي از مدرسه به خانه رسيدند، هنگامي که ذهنشان با‌نشاط بود، شروع به کار مي‌کنند. در واقع همه اينها براي سازگاري با شرايط قابل قبول‌اند.و اين شما هستيد که بايد بهترين زماني که مي توانيد طي آن درس بخوانيد را پيدا کنيد..

درست درس خواندن را ياد بگيريد

وقتي معلم به شما تکاليف مي‌دهد يک جدول زماني تدوين مي‌کند و تکاليف خودرا به قسمت‌هاي کوچک تر تقسيم کنيد. با اين کار ديگر انجام تکاليف طاقت‌فرسا نيست.انگار که به جاي قورت دادن يک لقمه بزرگ و با عجله يک ساندويج خوشمزه را کم کم و با حوصله مي‌خوريد

يادداشت برداري کنيد

درست يادداشت برداريد و از آنها استفاده کنيد.بايد بدانيد؛ خواندن متن کتاب مهم است اما معلم از شما در مورد مطالبي که روي آنها تاکيد کرده و از ديگر مطلب ها مهم تر است امتحان مي‌گيرد و اين چيزي است که شما آن را درياداشت برداري‌هاي خود پيدا مي کنيد. دانش‌آموزان موفق هنگام خواندن متن درس يادداشت برمي‌دارند و مطالب مهمي که معلم روي آنها تاکيد دارد را با رنگ يا خط مشخص مي کنند.

برگه تميز، نمره بالا

شايد تا به حال به اين نکته دقت نکرده باشيد اما نوشتن در برگه‌هاي تميز و در کنار آن خوش خط نوشتن احتمال گرفتن نمره بهتر را بيشتر مي کند و دانش‌آموزاني که برگه تميز تحويل مي‌دهند به احتمال زياد نمره اول را مي‌گيرند. دقيقا مانند اين که يک ساندويچ در ظرفي کثيف به شما داده شود. هيچ وقت نمي‌توانيد مزه خوب آن را متوجه شويد.

به من بگو چرا؟

نمره هاي خوب کلاس هميشه براي مهرانه است مهرانه که خيلي از بچه‌ها چشم ديدنش را ندارند.چرا؟چون او مدام سوال مي‌پرسد و اين دقيقا کاري است که شما از زير آن در مي‌رويد: پرسش!چرا خجالت مي کشيد؟تو هم دستت را بالا ببر و هر آنچه نفهميدي بپرس؛معلم هم بايد حتما به سوال‌هاي تو جواب بدهد و اگر اين کار را نکرد -که بعيد است- مي‌تواني اين موضوع را با پدر و مادر و ديگر معلم‌ها در ميان بگذاري.

با هم درس بخوانيد

ارزش با هم درس خواندن در تحقيقات زيادي ثابت شده چرا که با اين کار شما راه‌هاي مختلفي را براي حل يک سوال و يا جواب دادن به پرسشي امتحان مي‌کنيد و راه حل خود را به يکديگر توضيح مي‌دهند.در مقابل، کساني که تنها درس مي‌خوانند بيشتر وقت خود را صرف خواندن متن درس مي‌کنند و هر بار يک راه مشابه را حتي اگر به نتيجه نرسند تکرار مي‌کنند.

از خودت امتحان بگير

احسان هم از آن دانش آموزاني است که هميشه نمره هايش ديگران را به اين فکر
مي‌اندازد که اي کاش جاي او بودند.او درباره راز موفقيتش مي گويد: نکاتي را که فکر مي‌کند ممکن است فراموش کند را مشخص مي‌کند بعد يک روز قبل از امتحان به طور آ‌زمايشي از خودش درباره همان سوال ها امتحان مي گيرد و به صورت کتبي به آنها پاسخ مي‌دهد. او مي‌گويد: «اگر نتوانم به درستي به سوال‌ها پاسخ دهم برمي‌گردم و مجددا دوره مي‌کنم.» کارشناسان هم نکاتي را که احسان متوجه شده آنها قبول دارند. دانش‌آموزاني که سوالات امتحاني را براي خود طرح مي‌کنند معمولا شبيه آنها را در امتحان اصلي مي‌بينند و در نتيجه نمره بالاتري مي‌گيرند.

تمرين بيشتر يادگيري بهتر

اگر معلم رياضي پنج مساله به‌عنوان تکاليف به شما مي دهد؛شما ده مساله حل کنيد. اگر معلم تاريخ خواندن هشت صفحه را به‌عنوان تکاليف مي‌دهد، شما دوازه صفحه بخوانيد و بدانيد«تمرين، بخشي از يادگيري است. هر چه بيشتر تمرين کنيد، بيشتر ياد مي‌گيريد.»

مطالب مشابه