زنان

زنان

1. زنی که حضرت علی ـ علیه السلام ـ لقب حماله الحطب(هیزم کش) را به او می‌دهد کیست؟
2. یکی از همسران پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه وآله ـ است که از عاملان اصلی جنگ جمل بود؟
3. حضرت علی ـ علیه السلام ـ چه کسی را بهترین زنان جهان معرفی می‌کند؟
4. زنی را که حضرت علی ـ علیه السلام ـ در خطبه 192 هم راز و هم سنگر پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه وآله ـ معرفی می‌کند چه کسی است؟
5. زنی که حضرت علی ـ علیه السلام ـ در خطبه 202 او را امانت رسول خدا ـ صلی الله علیه وآله ـ معرفی می‌کند چه نام دارد؟
پاسخ ها:
1. ام جمیله همسر ابولهب وخواهر ابوسفیان [1] 2. «عایشه»، یکی از عاملان اصلی جنگ جمل بود.
3. علی ـ علیه السلام ـ بهترین زنان جهان را فاطمه زهرا (س) معرفی می‌کند. ودر ضمن مقایسه خاندان رسول خدا (ـ صلی الله علیه وآله ـ )باخاندان ابوسفیان می‌فرماید:
«منا خیر نساء العالمین»[2] بهترین زنان جهان فاطمه (س) از ما است.
4. حضرت خدیجه (س). «ولم یجمع بیت واحد یومئذ فی الاسلام غیر رسول الله (ـ صلی الله علیه وآله ـ ) وخدیجه وانا ثالثهما»[3] 5. حضرت فاطمه (س). «ولقد استرجعت الودیه و اخذت الودیعه»، (ای پیامبر! امانتی که به من سپرده بودید هم اکنون باز داده شد).[4]


[1] . نامه 28، شماره 13.
[2] . نامه 28.
[3] . خطبه 192، شماره 120.
[4] . 202، شماره 3.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید