دشمنان حضرت علی (ع)

دشمنان حضرت علی (ع)

1. حضرت علی ـ علیه السلام ـ در رابطه با قاتل خود ابن ملجم چه حکمی را صادر کرد؟
2. حضرت علی ـ علیه السلام ـ کدام گروه از دشمنان خود را حزب شیطان معرفی می‌کند؟
3. حضرت علی ـ علیه السلام ـ به کدام یک از دشمنان خود در حال خطبه خواندن لعنت فرستاد؟
4. حضرت علی ـ علیه السلام ـ دستور کشتن کدام یک از دشمنان خود را صادر کرده بود؟
5. کدام یک از دشمنان حضرت علی علیه السلام بود که بر اثر نفرین پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه وآله ـ هرگز از غذا سیر نمی‌شد؟
6. حضرت علی ـ علیه السلام ـ کدامیک از دشمنان خود را به شاخ بز تشبیه می‌کند؟
7. حضرت علی ـ علیه السلام ـ در خطبه شقشقیه با جمله«فلما نهضت بالامر نکثت طائفه و مرقت اخری و قسط آخرون» سه گروه از دشمنان خود را معرفی می‌کند نام آن سه گروه را بنویسید؟
8. حضرت علی ـ علیه السلام ـ در جواب نامه معاویه چه کسی را ننگ امویان معرفی می‌کند؟
9. حضرت علی ـ علیه السلام ـ کدامیک از دشمنان خود را پرگو و پر حرف پیرامون قتل عثمان معرفی می‌کند؟
پاسخ ها:
1. حضرت علی ـ علیه السلام ـ درباره قاتل خود فرمود: «بعد از من فقط یک ضربه بر فرق قاتلم وارد سازید و از مثله کردن او بپرهیزید.
2. اصحاب جمل(عائشه، طلحه، زبیر و یاران آنها).[1] 3. اشعث بن قیس.[2] 4. معاویه.[3] 5. معاویه.[4] 6. برج بن مسهرطائی.[5] 7، 1. ناکثین: گروهی بودند که در ابتداء امر با حضرت علی ـ علیه السلام ـ بیعت کردند اما بعد پیمان خود را شکستند مانند طلحه و زبیر.
2. مارقین: گروهی کوته فکر و نا آگاه در لباس تقدس و با منطقی کودکانه در برابر حکومت حضرت علی ـ علیه السلام ـ بودند.
3. قاسطین: گروهی بودند که بطور کلی حکومت حضرت علی ـ علیه السلام ـ را به رسمیت نمی‌شناختند و تن به حکومت مترقی و سعادت آفرین آن حضرت نمی‌دادند. لذا قاسطین یعنی ستمکاران خوانده شدند. مانند معاویه.
8. ابوسفیان.
9. معاویه. «و قد اکثرت فی قتله عثمان …»[6]


[1] . خطبه 10.
[2] . خطبه 19.
[3] . خطبه 56.
[4] . خطبه 56.
[5] . خطبه 184.
[6] . نامه 64، 37.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید