مطالب موجود در دسته بندی "اخلاق اسلامی"

آداب خوابیدن

آداب خوابیدن

خواب مؤمن نه از بهر راحتِ نفس بود تا مايه غفلت و معصيت گشتي، لکن خواب، آسودن را بوَد تا نفس ديگر باره قوت خدمت يافتي تا خواب او عبادت گشتي؛ که هر کس که خورَد و خسبد از بهر نعمت و شهوت، خواب و خوردِ او معصيت گردد

ادامه مطلب
توبه

توبه

تعریف توبه نکته: توبه اول قدم حق جویان است و آغاز راه جویان حقیقت است. هیچ آدمی را از این چاره نیست؛ چرا که پاک بودن از گناه از اول تا به آخر، کارفریشتگان است…و معنی توبه بازگشتن است از بیراهه و باز آمدن به راه .(۱) ماهیت و لوازم توبه نکته: بدان که اصل ...

ادامه مطلب
آداب لباس پوشیدن

آداب لباس پوشیدن

نعمت لباس نکته :لباس ظاهری همانا نعمتی از جانب خداست که به وسیله آن اندام بنی آدم پوشیده می شود، و آن کرامتی است که خداوند، نسل آدم را به آن گرامی داشته و این کرامت به غیر انسان ها عطا نشده است. لباس ظاهری برای مؤمنین وسیله ای است برای انجام آنچه خداوند برانان ...

ادامه مطلب
طهارت

طهارت

انواع طهارت روایت: روایت کرده اند از امیر المؤمنین علی علیه السلام که گفت: مؤمن را به پنج طهارت حاجت است: اوّل طهارت به آب یا تیمم به خاک، دوم طهارت زبان از دروغ و غیبت، سوم طهارت دل از حسد و خیانت، چهارم طهارت شکم از حرام و شبهت، پنجم طهارت بدن از پوشش ...

ادامه مطلب
ورع

ورع

تعریف ورع (۱) نکته: ورع پرهیزیدن است از ناپسند و از افزون خواهی و دوری کردن از خاطر پریشانی به جهت دنیا. (۲) حقیقت ورع نکته: حقیقت ورع آن است که هر چه دل نپسندد، دست از آن کوتاه کند، و هر چه مشکوک است خود را از ان بازگیرد.(۳) حکایت: آورده اند که روزی ...

ادامه مطلب
دشمنی و آداب آن

دشمنی و آداب آن

حکيمي گفت: هفت گروه مردم را اگر خوار کني سزاوارند: يکي آنکه بر سفره کسان ناخوانده بنشيند. دوم آنکه از دشمن حاجت خواهد. سوم آنکه از مردم فرومايه چيزي خواهد...

ادامه مطلب
خرید و فروش و آداب بازار

خرید و فروش و آداب بازار

افتاب خرید و فروش توصیه: بدان، که هر که وی را تجارت دنیا از تجارت دین باز دارد، وی بدبخت است؛ و چگونه بود حال کسی که وی کوزه زرین به کوزه سفالین بَدل کند؛ و کوزه سفالین مَثَلِ دنیاست، ومَثَلِ آخرت کوزه زرین است که هم نیکوست وهم بسیار بماند. و وی این شفقت ...

ادامه مطلب
اصل تعادل

اصل تعادل

نویسنده : احمد مطلبی فشارکی منبع : راسخون مقدمه یکی از چیزهایی که ممکن است در سیر و سلوک انسان و زندگی و امور اجتماعی او مخل باشد افراط و تفریط هایی است که با آن مواجه می باشد ممکن است بعضی از زیاده روی ها انسان را از اهداف عالی اش باز دارد و ...

ادامه مطلب
دین و اخلاق

دین و اخلاق

نویسنده:مصطفی ملکیان یکی از بحث های بسیار مهم و حیاتی امروز، ارتباط دین و اخلاق است. اگر بخواهیم به طور سیستماتیک در این مورد بحث کنیم، باید اشاره کنیم اعتقاد کسانی بر این است که دین و اخلاق با هم ارتباطی ندارند، چون اصولاً هر دو یک چیزند. این گروه به هویت(۱) دین و اخلاق ...

ادامه مطلب
بهترین فرصت تهذیب نفس

بهترین فرصت تهذیب نفس

«هنوز براي توبه و خودسازي فرصت هست» اين سخن، جمله تكراري همه كساني است كه مي‌پندارند هميشه فرصت و نيروي كافي براي توبه و تهذيب نفس وجود دارد، درحالي‌كه

ادامه مطلب