مطالب موجود در دسته بندی "اخلاق اسلامی"

علاج واقعه (۲)

علاج واقعه (۲)

نویسنده:جواد محدثی راه های درمان رذایل اخلاقی ۵. حب دنیا این خصلت شوم، در رأس رذایل است. دلبستگی به دنیا وعلاقه به این عروس آراسته اما بی وفا، که عجوزه ای است که «عروس هزار داماد است»، انسان را از سیر معنوی وآفاق کمال باز می دارد. باید رشته های «حب دنیا » را با ...

ادامه مطلب
ستایش ها ونکوهش های بی مورد

ستایش ها ونکوهش های بی مورد

نویسنده:سید جعفر ربانی ستایش ها ونکوهش های بی مورد از یک سو، درقرآن و جوامع روایی به تفصیل بیان شده واز سوی دیگر، آثار تخریبی آن برای جامعه بر کسی پوشیده نیست. درنگاه اول می توان ستایش ها را به احکام پنج گانه تقسیم کرد: ۱. واجب: آن درموردی است که مؤمن یا یکی از ...

ادامه مطلب
تنبلی و راهکار درمان آن

تنبلی و راهکار درمان آن

اين مقاله به موضوع «تنبلي و راهکار درمان آن» پرداخته وبرخي از بحث هاي مرتبط با آن را مورد توجه قرار داده است. دراين راستا از کتاب و سنت معصومان (ع) استمداد جسته واز اين دو منبع عظيم که سرشار از نوراست، رهنمودهايي را مي آوريم.

ادامه مطلب
مصافحه؛ چرا وچگونه؟ (۱)

مصافحه؛ چرا وچگونه؟ (۱)

نویسنده:محمد هادی مروجی طبسی درآمد درهر جامعه ای به فراخور سطح فرهنگی مردم آن، گونه ای از احترام وابراز محبت درهنگام دیدار ورویا رویی وجود دارد .یکی از رایج ترین نمادهای رفتاری دراین زمینه، «دست دادن» است که از دیرباز تا کنون درمیان جوامع مختلف بشری وجود داشته است. البته کاربرد «مصافحه» به ابتدای دیدارها ...

ادامه مطلب
مصافحه؛ چرا وچگونه؟ (۲)

مصافحه؛ چرا وچگونه؟ (۲)

نویسنده:محمد هادی مروجی طبسی با چه کسانی دست بدهیم؟ دست دادن با دیگران کاری پسندیده ومستحب است، اما مانند بسیاری از احکام اسلامی، شرایط و قید وبندهایی دارد. در روایات به مصافحه کردن با چند گروه سفارش شده است: ۱. امیر مؤمنان(ع) یکی از جلوه ها ونمودهای اهتمام پیامبر گرامی اسلام (ص) به امر ولایت ...

ادامه مطلب
مصافحه؛ چرا وچگونه؟ (۳)

مصافحه؛ چرا وچگونه؟ (۳)

نویسنده:محمد هادی مروجی طبسی آثار ونتایج مصافحه بی تردید هر آنچه درشرع مقدس اسلام بر آن سفارش شده، آثار فردی یا اجتماعی در دنیاو آخرت دارد وبرای تربیت وتعالی مادی ومعنوی انسان وضع شده است؛ گرچه امکان دارد که ما به همه یا برخی از آن آثار دست نیابیم. سنت پسندیده دست دادن نیز از ...

ادامه مطلب
مصافحه؛ چرا وچگونه؟ (۴)

مصافحه؛ چرا وچگونه؟ (۴)

نویسنده:محمد هادی مروجی طبسی چگونه با یکدیگر دست بدهیم؟ بی تردید مصافحه ای که آن هم در روایات سفارش شده وآثار وثواب های فراوانی برای آن ذکر شده، آداب خاصی دارد. درعلم روان شناسی نیز یکی از نشانه های شخصیت افراد ویکی از راه های مهم انتقال مفاهیم غیر کلامی، دست دادن است. بنابراین مصافحه ...

ادامه مطلب
اخلاق در بازار(۱)

اخلاق در بازار(۱)

بازار به معناي خريد وفروش کالا وميدان داد وستد سوداگران است که به عربي «سوق» گويند. بازار در فرهنگ ومتون اسلامي جايگاه ويژه اي دارد وهميشه مورد توجه بزرگان اسلام بوده و آنان صلاح وفساد آن را جداي از صلاح و فساد جامعه نمي دانسته اند.

ادامه مطلب
اخلاق در بازار(۲)

اخلاق در بازار(۲)

نویسنده:محبوبه عظیم زاده آرانی آداب تجارت درکتب روایی، از ائمه معصوم (ع) درباره آداب وچگونگی داد وستد، مطالب ارزنده ای نقل شده است که ما به آنها می پردازیم. آموزش فقه امام علی (ع) می فرماید: «یا معشرالتجاره، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر؛(۲۲) ای جماعت تاجران! نخست احکام [داد وستد را ...

ادامه مطلب
اخلاق اجتماعی

اخلاق اجتماعی

از روزگار آدم تا اکنون، هيچ فتنه ظاهر نشد مگر به سبب آميختن با خلق؛ واز آن وقت تا امروز، کس سلامت نيافت مگر آن که از اختلاط کناره کرد[دوري گزيد]

ادامه مطلب