مطالب موجود در دسته بندی "اخلاق اسلامی"

کار و تلاش در پرتو آموزه های دینی

کار و تلاش در پرتو آموزه های دینی

کار وتلاش، يکي از عوامل بسيار مهم درايجاد روحيه نوآوري وشکوفايي انسان است؛ زيرا خمير مايه وجود انسان از دو بعد مادي ومعنوي (جسم و روح) معجون و ترکيب يافته است وهر يک از اين ابعاد براي رشد وبالندگي خود، به تقويت و ايجاد نيرو وانرژي وتغذيه سالم نيازمند مي باشد.

ادامه مطلب
علاج واقعه (۱)

علاج واقعه (۱)

نویسنده:جواد محدثی راه های درمان رذایل اخلاقی پیش درآمد ضعف های اخلاقی وآلودگی روحی، مانند بیماری در جسم است که اگر مداوا نشود، بیمار را نابود می سازد. سخت ترین بیماری ها هم بالاخره درمانی دارد؛ مهم آن است که مبتلای درد وبیماری، ناامید نشود وبرای بهبود بکوشد و راه های معالجه را بشناسد و ...

ادامه مطلب
علاج واقعه (۲)

علاج واقعه (۲)

نویسنده:جواد محدثی راه های درمان رذایل اخلاقی ۵. حب دنیا این خصلت شوم، در رأس رذایل است. دلبستگی به دنیا وعلاقه به این عروس آراسته اما بی وفا، که عجوزه ای است که «عروس هزار داماد است»، انسان را از سیر معنوی وآفاق کمال باز می دارد. باید رشته های «حب دنیا » را با ...

ادامه مطلب
ستایش ها ونکوهش های بی مورد

ستایش ها ونکوهش های بی مورد

نویسنده:سید جعفر ربانی ستایش ها ونکوهش های بی مورد از یک سو، درقرآن و جوامع روایی به تفصیل بیان شده واز سوی دیگر، آثار تخریبی آن برای جامعه بر کسی پوشیده نیست. درنگاه اول می توان ستایش ها را به احکام پنج گانه تقسیم کرد: ۱. واجب: آن درموردی است که مؤمن یا یکی از ...

ادامه مطلب
تنبلی و راهکار درمان آن

تنبلی و راهکار درمان آن

اين مقاله به موضوع «تنبلي و راهکار درمان آن» پرداخته وبرخي از بحث هاي مرتبط با آن را مورد توجه قرار داده است. دراين راستا از کتاب و سنت معصومان (ع) استمداد جسته واز اين دو منبع عظيم که سرشار از نوراست، رهنمودهايي را مي آوريم.

ادامه مطلب
مصافحه؛ چرا وچگونه؟ (۱)

مصافحه؛ چرا وچگونه؟ (۱)

نویسنده:محمد هادی مروجی طبسی درآمد درهر جامعه ای به فراخور سطح فرهنگی مردم آن، گونه ای از احترام وابراز محبت درهنگام دیدار ورویا رویی وجود دارد .یکی از رایج ترین نمادهای رفتاری دراین زمینه، «دست دادن» است که از دیرباز تا کنون درمیان جوامع مختلف بشری وجود داشته است. البته کاربرد «مصافحه» به ابتدای دیدارها ...

ادامه مطلب
مصافحه؛ چرا وچگونه؟ (۲)

مصافحه؛ چرا وچگونه؟ (۲)

نویسنده:محمد هادی مروجی طبسی با چه کسانی دست بدهیم؟ دست دادن با دیگران کاری پسندیده ومستحب است، اما مانند بسیاری از احکام اسلامی، شرایط و قید وبندهایی دارد. در روایات به مصافحه کردن با چند گروه سفارش شده است: ۱. امیر مؤمنان(ع) یکی از جلوه ها ونمودهای اهتمام پیامبر گرامی اسلام (ص) به امر ولایت ...

ادامه مطلب
مصافحه؛ چرا وچگونه؟ (۳)

مصافحه؛ چرا وچگونه؟ (۳)

نویسنده:محمد هادی مروجی طبسی آثار ونتایج مصافحه بی تردید هر آنچه درشرع مقدس اسلام بر آن سفارش شده، آثار فردی یا اجتماعی در دنیاو آخرت دارد وبرای تربیت وتعالی مادی ومعنوی انسان وضع شده است؛ گرچه امکان دارد که ما به همه یا برخی از آن آثار دست نیابیم. سنت پسندیده دست دادن نیز از ...

ادامه مطلب
مصافحه؛ چرا وچگونه؟ (۴)

مصافحه؛ چرا وچگونه؟ (۴)

نویسنده:محمد هادی مروجی طبسی چگونه با یکدیگر دست بدهیم؟ بی تردید مصافحه ای که آن هم در روایات سفارش شده وآثار وثواب های فراوانی برای آن ذکر شده، آداب خاصی دارد. درعلم روان شناسی نیز یکی از نشانه های شخصیت افراد ویکی از راه های مهم انتقال مفاهیم غیر کلامی، دست دادن است. بنابراین مصافحه ...

ادامه مطلب
اخلاق در بازار(۱)

اخلاق در بازار(۱)

بازار به معناي خريد وفروش کالا وميدان داد وستد سوداگران است که به عربي «سوق» گويند. بازار در فرهنگ ومتون اسلامي جايگاه ويژه اي دارد وهميشه مورد توجه بزرگان اسلام بوده و آنان صلاح وفساد آن را جداي از صلاح و فساد جامعه نمي دانسته اند.

ادامه مطلب