مطالب موجود در دسته بندی "اخلاق اسلامی"

احساس کهترى و پیامدهاى آن (۱)

احساس کهترى و پیامدهاى آن (۱)

« احساس كهترى » از جمله احساس هايى است كه تقريباً تمامى افراد با شدت و ضعف، با آن درگيرند. اين احساس از يك سو، گران بهاترين انگيزه اى است كه انسان را وادار مى كند تا به تكامل خويش و راهكارهاى رسيدن به كمال بينديشد تا آن جا كه مبناى حركت و موجب گذر از كهترى به مهترى مى گردد و از سوى ديگر، مى تواند نقشى مخرّب و ويرانگر داشته باشد

ادامه مطلب
احساس کهترى و پیامدهاى آن (۲)

احساس کهترى و پیامدهاى آن (۲)

نویسنده:حسین جلالى دروغگویى حقارت «دروغ» عبارت از انعکاس و تغییر شکل عقده هاى حقارت و ترس به سایر حالات روانى است. به عبارت دیگر، عقده هاى روانى و ضعف هاى درونى فرد به صورت «دروغ» در شکل هاى گوناگون خودنمایى مى کند. به هر نسبت که فرد، خانواده و ملتى بیش تر دچار ضعف و ...

ادامه مطلب
اخلاق مبلّغ (۱)

اخلاق مبلّغ (۱)

تبلیغ و دعوت ارشاد به سوى ارزش هاى اسلامى فرهنگ دین وظیفه همگانى و همیشگى مسلمانان و داراى اهمیت است . قرآن مجید بهترین گفتار را دعوت الى الله دانسته است : و من احسن قولا ممن دعاالى الله و عمل صالحا .۱ و برترین امت را امتى مى داند که امر به معروف و ...

ادامه مطلب
اخلاق مبلّغ (۲)

اخلاق مبلّغ (۲)

اخلاص اخلاص ازارکان اخلاقى مبلغ دینى است .اعتماد و اتکاى به خدا و نفى روحیه دنیا طلبى و… باید راس هرم زندگى طالب علم و مبلغ باشد. اگر طالب علمى دین و دانش فرا گیرد تا[ دنیا] به دست آورد به همان دنیا مى ارزد نه بیشتر. روحانى و مبلغى که به انگیزه حیات جان ...

ادامه مطلب
اخلاق مبلّغ (۳)

اخلاق مبلّغ (۳)

هماهنگى در قول و عمل مبلغ راستین و موفق کسى است که با زبان عمل مردم را به ارزشها فرا خواند و کردارش موید و مصداق گفتارش باشد. زبان عمل گویاترین زبانهاست . واز گفتار رساتر نافذتر موثرتر و صادقانه تراست . و چنین تبلیغى در گوش و دل شنونده ماندگارتراست . چقدر زیبا و ...

ادامه مطلب
اخلاق مبلّغ (۴)

اخلاق مبلّغ (۴)

حلم و شرح صدر از شرایط لازم و کارساز براى یک مبلغ دینى واز وظایف نخستین یک داعى الى الله سعه صدراست . راغب مى نویسد: [ الحلم ضبط النفس والطبع عن هیجان الغضب]. کنترل نفس و طبیعت را به هنگام هجوم غضب حلم گویند و متصف به این حالت را حلیم نامند. دراخلاق ناصرى ...

ادامه مطلب
اخلاق مدنی در اندیشه ملا احمد نراقی (۱)

اخلاق مدنی در اندیشه ملا احمد نراقی (۱)

نویسنده: محسن مهاجرنیا * اندیشمندان مسلمان در مواجهه با اخلاق و سیاست به دو گونه عمل کرده اند. برخى چون فارابى با رویکرد سیاسى به ضرورت اخلاق رسیده اند و برخى چون مسکویه و نراقى از مجراى اخلاق نظریات سیاسى خود را مطرح ساخته اند. مهم ترین سوال فرا روى دسته دوم آن است که ...

ادامه مطلب
اخلاق مدنی در اندیشه ملا احمد نراقی (۲)

اخلاق مدنی در اندیشه ملا احمد نراقی (۲)

نویسنده: محسن مهاجرنیا نراقى قواى نفس انسان مدنى را در چهار قوه عقل و شهوت و غضب و وهم مطرح مى کند که این قوا همواره در حال نزاع هستند تا یکى غالب شود و فرمان قواى ادراکى و تحریکى انسان را در اختیار گیرد و رفتار بیرونى آدمى را مطیع خود گرداند. به سبب ...

ادامه مطلب
خودارزیابی از دیدگاه اسلام

خودارزیابی از دیدگاه اسلام

نویسنده:راحیل موسوی ضرورت و لزوم ارزشیابى کارکنان از سوى مدیران و سرپرستان امرى است انکارناپذیر، و پیشرفت مستمر هر سازمان و حرکت تکاملى آن ، تا حدود زیادى در گرو توانایى و لیاقت مدیران و سرپرستان در ارزشیابى صحیح و منطقى آنان از عملکرد کارکنان سازمان مى باشد. ارزشیابى عملکرد کارکنان ، از جمله ابزارها ...

ادامه مطلب