مطالب موجود در دسته بندی "فضایل اخلاقی"

ذکر خدا در کلام امام خمینی (ره)

ذکر خدا در کلام امام خمینی (ره)

ذکر خدا و دوستی نمودن با یکدیگر در راه او دارای چند خصلت است: یکی از آنها –و آن اعظم از دیگران است- آن است که ذکر کردن بنده خداوند را موجب شود ذکر کردن خداوند او را… محبت با یکدیگر در راه خدا سبب حب خدا شود. و این حب نیز نتیجه اش رفع ...

ادامه مطلب
تسلیم از دیدگاه امام خمینی (ره)

تسلیم از دیدگاه امام خمینی (ره)

« تسلیم » عبارت از… اعتقاد و گرویدن قلبی است در مقابل حق پس از سلامت نفس از عیوب و خالی بودن آن از ملکات خبیثه. و چون قلب سالم باشد، پیش حق دتسلیم شود… « تسلیم » یکی از صفات نیکوی مؤمنین است… کسی که تسلیم پیش حق و اولیاء خدا شود، و در ...

ادامه مطلب
توبه از دیدگاه امام خمینی (ره)

توبه از دیدگاه امام خمینی (ره)

توبه… عبارت است از رجوع از طبیعت به سوی روحانیت نفس، بعد از آنکه به واسطه ی معاصی و کدورت نافرمانی نور فطرت وروحانیت محجوب به ظلمت طبیعت شده… نفس در بدو فطرت، خالی از هر نحو کمال و جمال و نور و بهجت است؛ چنانچه خالی از مقاببلات آنها نیز هست. گویی صفحه ای ...

ادامه مطلب
رستگاری از منظر آيات و روايات

رستگاری از منظر آيات و روايات

نویسنده : عبدالمجید فقیهی سرشکی مقدمه ستایش خدا را سزاست که حمد و ستایش را پناهگاه از بلاها و موجب افزایش احسان و کرمش قرار داد و درود بر پیامبر و اهل بیت پاک ایشان که چراغ های روشنی بخش تاریکی ها و وسیله نجات امت ها و نشانه های روشن دین و مرکز ثقل ...

ادامه مطلب
توکل

توکل

نویسنده : محمود قربانی مقدمه توکل که همان حالت اطمینان دل از تکیه و اعتماد بر خداست از ترکیب دو عامل ناشی می شود؛ نخست اعتقاد به توحید افعالی؛ یعنی انسان باور کند، غیر از خدا مؤثری نیست، هر نیرو و قدرتی وابسته به اوست، آگاهی و توانایی دارد که امور بندگان را بر عهده ...

ادامه مطلب
شکر از دیدگاه امام راحل

شکر از دیدگاه امام راحل

امام خمینی(رحمت الله علیه) می فرمایند: بدانکه «شکر» عبارت است از قدردانی نعمت منعم. و آثار این قدردانی در قلب به طوری بروز کند؛ و در زبان به طوری؛ و در افعال و اعمال قالبیه به طوری. اما در قلب، آثارش از قبیل خضوع و خشوع و محبت و خشیت و امثال آن است. و ...

ادامه مطلب
حُسن خلق و ثمره‌هاي آن

حُسن خلق و ثمره‌هاي آن

بخش چشمگيري از آموزه‌هاي ديني، سفارش به«حُسن خلق» است. در قرآن‌كريم به حُسن خُلق به اندازه‌اي توجه شده است كه رسول خاتم(ص) با اين ويژگي زيبا ستوده شده و آمده است:«و انك لعلي خلق عظيم؛ و راستي‌كه تو را خوي والايي است.»(قلم: 4) مولوي مي‌گويد: ‏ من نديدم در جهان جست‌وجو هيچ اهليت به از ...

ادامه مطلب
اخلاص

اخلاص

بدان که نيت که باعث انجام عمل است اگر يکي بود آن را اخلاص گويند، و چون دو باشد آميخته باشد و خالص نبود. و آميخته چنان بود مثلاً که روزه دارد از بهر خداي - تعالي - و ليکن پرهيز از خوردن نيز مقصود بود براي تندرستي، يا کم خرج کردن مقصود بود نيز... .

ادامه مطلب
آداب حضور و شيوه بندگي

آداب حضور و شيوه بندگي

درک حضور خدا نکته: روايت کردند که سلميان بن علي مر حميد طويل را گفت: مرا پندي ده. گفتا: چون به معصيتي مشغول گردي اگر گمان بري که خداي عزّ و جل نمي بيند کافر گردي، و اگر همي داني که مي بيند، در کاري بزرگ گستاخي کردي.(1) ادب حضور حکايت: گويند حارث محاسبي چهل ...

ادامه مطلب
تواضع

تواضع

تعريف تواضع نکته: تواضع افتادگي است در برابر حق …تواضعِ حل، جل جلاله سه چيز است:فرمان وي ببري، وزير حکم وي پژمرده باشي، و در ياد کردن وي حاضر باشي.(1) نکته تواضع، تسليم بودن است حکم حق را، و بر کرده او اعتراض نا آوردن، و هر چه او کند، پسند کار بودن. و درجمله ...

ادامه مطلب