مطالب موجود در دسته بندی "فضایل اخلاقی"

حُسن خلق و ثمره‌هاي آن

حُسن خلق و ثمره‌هاي آن

بخش چشمگيري از آموزه‌هاي ديني، سفارش به«حُسن خلق» است. در قرآن‌كريم به حُسن خُلق به اندازه‌اي توجه شده است كه رسول خاتم(ص) با اين ويژگي زيبا ستوده شده و آمده است:«و انك لعلي خلق عظيم؛ و راستي‌كه تو را خوي والايي است.»(قلم: 4) مولوي مي‌گويد: ‏ من نديدم در جهان جست‌وجو هيچ اهليت به از ...

ادامه مطلب
اخلاص

اخلاص

بدان که نيت که باعث انجام عمل است اگر يکي بود آن را اخلاص گويند، و چون دو باشد آميخته باشد و خالص نبود. و آميخته چنان بود مثلاً که روزه دارد از بهر خداي - تعالي - و ليکن پرهيز از خوردن نيز مقصود بود براي تندرستي، يا کم خرج کردن مقصود بود نيز... .

ادامه مطلب
آداب حضور و شيوه بندگي

آداب حضور و شيوه بندگي

درک حضور خدا نکته: روايت کردند که سلميان بن علي مر حميد طويل را گفت: مرا پندي ده. گفتا: چون به معصيتي مشغول گردي اگر گمان بري که خداي عزّ و جل نمي بيند کافر گردي، و اگر همي داني که مي بيند، در کاري بزرگ گستاخي کردي.(1) ادب حضور حکايت: گويند حارث محاسبي چهل ...

ادامه مطلب
تواضع

تواضع

تعريف تواضع نکته: تواضع افتادگي است در برابر حق …تواضعِ حل، جل جلاله سه چيز است:فرمان وي ببري، وزير حکم وي پژمرده باشي، و در ياد کردن وي حاضر باشي.(1) نکته تواضع، تسليم بودن است حکم حق را، و بر کرده او اعتراض نا آوردن، و هر چه او کند، پسند کار بودن. و درجمله ...

ادامه مطلب
شکر

شکر

اهميت شکر نکته: شکر نعمتِ خدا بر همه واجب است به اندازه اي که خداوند دستور داده است، نه به ميزان حقّي که او بر ما دارد؛ زيرا اگر آدمي سراپا شکر و سپاس شود، باز نمي تواند حق شکر يک جزء از هزاران جزء نعمت هاي او را به جا آورد. (1) نکته: خداي ...

ادامه مطلب
رضا

رضا

تعريف رضا نکته: رضا، خشنود گشتن است در همه احوال به قضا و حکم خداوند تعالي. رضا آنگه حاصل شود که آدمي از حقيقت تقدير و قضا با خبرگردد و حقيقت قضا و قدر آن وقت شناخته شود که نور توحيد به مدد عنايت و هدايت در دل قرار گيرد و دل بر ان روشن ...

ادامه مطلب
زکات، صدقه انفاق

زکات، صدقه انفاق

اهميت زکات نکته: زکات، اطاعتي است که هنگامي که ثروت و توان نداري به هيچ روي گناهي در ندادن آن نيست، و خداوند زکات دهندگان را از نزديکان خود مي داند و مَثَل زکات دهندگان در ميان مردم ديگر، مانند پادشاه است در ميان رعيت؛ زيرا او روزي دهنده است و ديگران روزي خوار؛ و ...

ادامه مطلب
ديدار ديگران و عيادت بيماران

ديدار ديگران و عيادت بيماران

اذيت نکردن بيمار حکايت: گروهي به عيادتِ بزرگي آمدند و بر سر بالين او مدّت زيادي ماندند و بيمار رنجيده خاطر شد. هنگامي که مي خواستند بروند از او خواستند که وصيتي به آنها کند. گفت: وقتي که به عيادتي مريضي مي رويد، زود برخيزيد و با توقّف خود او را عذاب ندهيد.(1) حکايت: شخصي ...

ادامه مطلب
صفات مؤمن

صفات مؤمن

اقسام صفات و حالات مؤمنان : بنابر آیات و روایات، صفات مؤمن ، سه نوع است : معنوی ، انسانی ، مادی. معمولا کاربرد کلمه «صفت» در مورد انسان ، ناظر به امور درونی است. بنابراین معنا ، صفات مؤمن به دو بخش معنوی (الهی) و انسانی تقسیم می شود ، صفاتی چون : توکل، ...

ادامه مطلب
احترام به والدين

احترام به والدين

«و پروردگارت چنين امر كرده است كه جز او را مپرستيد و به پدر و مادر نيكي كنيد، اگر يكي از آنها يا هر دو در نزد تو به بزرگسالي رسند به آنان اف(اوه) مگو و آن دو را مران(با آن دو تندي مكن) و با ايشان ...

ادامه مطلب