مطالب موجود در دسته بندی "فضایل اخلاقی"

تعريف تواضع و فوايد آن

تعريف تواضع و فوايد آن

  تعريف تواضع فروتني در برابر خدا و مردم حقيقت تواضع آن است [که] از خود فروتني نمايد بهر حق جل جلاله، تا دست افزار برتري – يعني دست افزار تکبر است از علم و ورع و تقوا و حرمت و جاه و مال و جمال و غير آن – حاصل بود، حق را و ...

ادامه مطلب
تواضع در کلام و سيره ي پيامبران و ائمه عليهم السلام

تواضع در کلام و سيره ي پيامبران و ائمه عليهم السلام

  حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم فرمودند که: «با هر کسي دو ملک است، که اگر آن شخص خود را بزرگ شمرد و برداشت، مي گويند: خداوندا! او را ذليل کن. و اگر خود را وضيع (1) و خوار شمرد، مي گويند: خداوندا! او را بردار». (2) پيغمبر اکرم صلي الله ...

ادامه مطلب
راه هاي کسب تواضع و انواع تواضع

راه هاي کسب تواضع و انواع تواضع

شناخت خود و خداوند اول همه معرفت ها آن است که خود را و خداي تعالي را بشناسد: و خود را به عيب و تقصير، و خداي تعالي را به عظمت و جلال و باک ناداشتن به هلاک عالم. و از اين دو معرفت جز خوف نزايد. و براي اين بود که رسول صلي الله ...

ادامه مطلب
بزرگواري و کرامت نفس

بزرگواري و کرامت نفس

نويسنده:نفيسه سادات ميرحسيني   و اکرم نفسک عن کل دنيه و ان ساقتک الي الرغائب فانک تعتاض بما تبذل من نفسک عوضاً و لا تکن عبد غيرک و قد جعلک الله حراً.(1) بزرگوار تر از آن باش که به پستي تن در دهي، هر چند که تو را به آنچه خواهي، رساند؛ زيرا تو نمي ...

ادامه مطلب
ذکر خدا در کلام امام خمینی (ره)

ذکر خدا در کلام امام خمینی (ره)

ذکر خدا و دوستی نمودن با یکدیگر در راه او دارای چند خصلت است: یکی از آنها –و آن اعظم از دیگران است- آن است که ذکر کردن بنده خداوند را موجب شود ذکر کردن خداوند او را… محبت با یکدیگر در راه خدا سبب حب خدا شود. و این حب نیز نتیجه اش رفع ...

ادامه مطلب
تسلیم از دیدگاه امام خمینی (ره)

تسلیم از دیدگاه امام خمینی (ره)

« تسلیم » عبارت از… اعتقاد و گرویدن قلبی است در مقابل حق پس از سلامت نفس از عیوب و خالی بودن آن از ملکات خبیثه. و چون قلب سالم باشد، پیش حق دتسلیم شود… « تسلیم » یکی از صفات نیکوی مؤمنین است… کسی که تسلیم پیش حق و اولیاء خدا شود، و در ...

ادامه مطلب
توبه از دیدگاه امام خمینی (ره)

توبه از دیدگاه امام خمینی (ره)

توبه… عبارت است از رجوع از طبیعت به سوی روحانیت نفس، بعد از آنکه به واسطه ی معاصی و کدورت نافرمانی نور فطرت وروحانیت محجوب به ظلمت طبیعت شده… نفس در بدو فطرت، خالی از هر نحو کمال و جمال و نور و بهجت است؛ چنانچه خالی از مقاببلات آنها نیز هست. گویی صفحه ای ...

ادامه مطلب
رستگاری از منظر آيات و روايات

رستگاری از منظر آيات و روايات

نویسنده : عبدالمجید فقیهی سرشکی مقدمه ستایش خدا را سزاست که حمد و ستایش را پناهگاه از بلاها و موجب افزایش احسان و کرمش قرار داد و درود بر پیامبر و اهل بیت پاک ایشان که چراغ های روشنی بخش تاریکی ها و وسیله نجات امت ها و نشانه های روشن دین و مرکز ثقل ...

ادامه مطلب
توکل

توکل

نویسنده : محمود قربانی مقدمه توکل که همان حالت اطمینان دل از تکیه و اعتماد بر خداست از ترکیب دو عامل ناشی می شود؛ نخست اعتقاد به توحید افعالی؛ یعنی انسان باور کند، غیر از خدا مؤثری نیست، هر نیرو و قدرتی وابسته به اوست، آگاهی و توانایی دارد که امور بندگان را بر عهده ...

ادامه مطلب
شکر از دیدگاه امام راحل

شکر از دیدگاه امام راحل

امام خمینی(رحمت الله علیه) می فرمایند: بدانکه «شکر» عبارت است از قدردانی نعمت منعم. و آثار این قدردانی در قلب به طوری بروز کند؛ و در زبان به طوری؛ و در افعال و اعمال قالبیه به طوری. اما در قلب، آثارش از قبیل خضوع و خشوع و محبت و خشیت و امثال آن است. و ...

ادامه مطلب