مطالب موجود در دسته بندی "فضایل اخلاقی"

حُسن خلق و ثمره‌های آن

حُسن خلق و ثمره‌های آن

بخش چشمگیری از آموزه‌های دینی، سفارش به«حُسن خلق» است. در قرآن‌کریم به حُسن خُلق به اندازه‌ای توجه شده است که رسول خاتم(ص) با این ویژگی زیبا ستوده شده و آمده است:«و انک لعلی خلق عظیم؛ و راستی‌که تو را خوی والایی است.»(قلم: ۴) مولوی می‌گوید: ‏ من ندیدم در جهان جست‌وجو هیچ اهلیت به از ...

ادامه مطلب
اخلاص

اخلاص

بدان که نيت که باعث انجام عمل است اگر يکي بود آن را اخلاص گويند، و چون دو باشد آميخته باشد و خالص نبود. و آميخته چنان بود مثلاً که روزه دارد از بهر خداي - تعالي - و ليکن پرهيز از خوردن نيز مقصود بود براي تندرستي، يا کم خرج کردن مقصود بود نيز... .

ادامه مطلب
آداب حضور و شیوه بندگی

آداب حضور و شیوه بندگی

درک حضور خدا نکته: روایت کردند که سلمیان بن علی مر حمید طویل را گفت: مرا پندی ده. گفتا: چون به معصیتی مشغول گردی اگر گمان بری که خدای عزّ و جل نمی بیند کافر گردی، و اگر همی دانی که می بیند، در کاری بزرگ گستاخی کردی.(۱) ادب حضور حکایت: گویند حارث محاسبی چهل ...

ادامه مطلب
تواضع

تواضع

تعریف تواضع نکته: تواضع افتادگی است در برابر حق …تواضعِ حل، جل جلاله سه چیز است:فرمان وی ببری، وزیر حکم وی پژمرده باشی، و در یاد کردن وی حاضر باشی.(۱) نکته تواضع، تسلیم بودن است حکم حق را، و بر کرده او اعتراض نا آوردن، و هر چه او کند، پسند کار بودن. و درجمله ...

ادامه مطلب
شکر

شکر

اهمیت شکر نکته: شکر نعمتِ خدا بر همه واجب است به اندازه ای که خداوند دستور داده است، نه به میزان حقّی که او بر ما دارد؛ زیرا اگر آدمی سراپا شکر و سپاس شود، باز نمی تواند حق شکر یک جزء از هزاران جزء نعمت های او را به جا آورد. (۱) نکته: خدای ...

ادامه مطلب
رضا

رضا

تعریف رضا نکته: رضا، خشنود گشتن است در همه احوال به قضا و حکم خداوند تعالی. رضا آنگه حاصل شود که آدمی از حقیقت تقدیر و قضا با خبرگردد و حقیقت قضا و قدر آن وقت شناخته شود که نور توحید به مدد عنایت و هدایت در دل قرار گیرد و دل بر ان روشن ...

ادامه مطلب
زکات، صدقه انفاق

زکات، صدقه انفاق

اهمیت زکات نکته: زکات، اطاعتی است که هنگامی که ثروت و توان نداری به هیچ روی گناهی در ندادن آن نیست، و خداوند زکات دهندگان را از نزدیکان خود می داند و مَثَل زکات دهندگان در میان مردم دیگر، مانند پادشاه است در میان رعیت؛ زیرا او روزی دهنده است و دیگران روزی خوار؛ و ...

ادامه مطلب
دیدار دیگران و عیادت بیماران

دیدار دیگران و عیادت بیماران

اذیت نکردن بیمار حکایت: گروهی به عیادتِ بزرگی آمدند و بر سر بالین او مدّت زیادی ماندند و بیمار رنجیده خاطر شد. هنگامی که می خواستند بروند از او خواستند که وصیتی به آنها کند. گفت: وقتی که به عیادتی مریضی می روید، زود برخیزید و با توقّف خود او را عذاب ندهید.(۱) حکایت: شخصی ...

ادامه مطلب
صفات مؤمن

صفات مؤمن

اقسام صفات و حالات مؤمنان : بنابر آیات و روایات، صفات مؤمن ، سه نوع است : معنوی ، انسانی ، مادی. معمولا کاربرد کلمه «صفت» در مورد انسان ، ناظر به امور درونی است. بنابراین معنا ، صفات مؤمن به دو بخش معنوی (الهی) و انسانی تقسیم می شود ، صفاتی چون : توکل، ...

ادامه مطلب
احترام به والدین

احترام به والدین

«و پروردگارت چنين امر كرده است كه جز او را مپرستيد و به پدر و مادر نيكي كنيد، اگر يكي از آنها يا هر دو در نزد تو به بزرگسالي رسند به آنان اف(اوه) مگو و آن دو را مران(با آن دو تندي مكن) و با ايشان ...

ادامه مطلب