دسته بندی های موجود در بخش"حدیث"

مطالب موجود در بخش "حدیث"

فروتنی و تواضع (1)

فروتنی و تواضع (1)

هشتمین زیور از زیورهای انسان‌های باتقوا و شایسته که در این بخش از دعای مکارم الاخلاق از خداوند درخواست شده است، فروتنی است که با تعبیر «خفض الجناح» بیان شده است.

ادامه مطلب
فروتنی و تواضع (۲)

فروتنی و تواضع (۲)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في… خَفضِ الجَناح‌. در تبیین هشتمین زیور از زیورهای انسان‌های باتقوا و شایسته که با تعبیر «خفض الجناح» آمده است، توضیح این عبارت بیان شد و گفتیم این تعبیر کنایه از فروتنی و تواضع است. حال، این سؤال مطرح می‌شود که تواضع در فرهنگ روایات اهل بیت (علیهم السّلام) چگونه معنا ...

ادامه مطلب
فروتنی و تواضع (۳)

فروتنی و تواضع (۳)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في… خَفضِ الجَناح‌. سخن در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق به تعریف تواضع رسید. گفتیم: در روایات گاه به صورت کلی تعریف شده و گاه به صورت مصداقی. از گروه اول، در روایتی از حضرت رضا (علیه السّلام) که به سند صحیح نقل شده بود، تواضع این طور ...

ادامه مطلب
فروتنی و تواضع (۴)

فروتنی و تواضع (۴)

و ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في… خَفضِ الجَناح‌. صحبت در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق بود که بر اساس آن، یکی از ویژگی‌های متقین تواضع و فروتنی است. فروتنى اين است كه به نشستن در پايين مجلس رضايت دهى و به هر كه برخوردى، سلام كنى و مجادله را رها كنى، اگرچه حق ...

ادامه مطلب
فروتنی و تواضع (۵)

فروتنی و تواضع (۵)

و ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في… خَفضِ الجَناح‌. در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق، پس از تعریف کلی تواضع در روایات اهل‌بیت (علیهم السّلام)، برخی از روایاتی را هم که با تعیین مصادیق تواضع، به تعریف آن پرداخته‌اند، بیان کردیم. بهترین مصادیق و نمونه‌ها برای تبیین مفهوم تواضع، نمونه‌هایی است که در زندگی ...

ادامه مطلب
فروتنی و تواضع (۶)

فروتنی و تواضع (۶)

و ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في… خَفضِ الجَناح‌. صحبت در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق بود. گفتیم بهترین نمونه‌های تواضع در دولتمردان و رهبران جامعه در زندگی رسول گرامی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) مشاهده می‌شود. نکات برجسته‌ای در زندگی ایشان، در زمینه این خصلت ملاحظه می‌شود: یکی از آنها ـ ...

ادامه مطلب
فروتنی و تواضع (۷)

فروتنی و تواضع (۷)

و ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في… خَفضِ الجَناح‌. در جلسات قبل توضیح دادیم که یکی از زیورها و زینت‌های صالحان و متقیان، خفض جناح و تواضع است و نمونه‌هایی از تواضع پیامبر خدا در زمینه‌های مختلف را بیان کردیم. در اینجا به عنوان آخرین نکته در این باره به این سؤال پاسخ می‌دهیم که حد و ...

ادامه مطلب
آرامش و وقار (1)

آرامش و وقار (1)

یکی دیگر از ویژگی‌های مردم صالح و باتقوا که در این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق آمده است، متانت، وقار و آرامش در زندگی فردی و اجتماعی است که از آن به «سکون الریح» تعبیر شده است.

ادامه مطلب
آرامش و وقار (2)

آرامش و وقار (2)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في… سُكُونِ الرِّيحِ‌. در تبیین این فراز نورانی، گفته شد که یکی از ویژگی‌های مردم صالح و باتقوا که زیور آنها محسوب می‌ متانت و وقار و آرامش آنها در زندگی فردی و اجتماعی است. آرامش و وقار وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في… سُكُونِ الرِّيحِ‌.[۱] در تبیین این فراز نورانی، گفته ...

ادامه مطلب
آرامش و وقار (3)

آرامش و وقار (3)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في… سُكُونِ الرِّيحِ‌. صحبت در تبیین این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق بود که بر یکی از زیورهای انسان‌های صالح و با تقوا یعنی وقار و متانت، دلالت دارد. گفتیم بر پایه روایتی که از امیر المؤمنین(علیه السّلام) نقل شده است، سنگینی وقار زینت عقل است. در روایت دیگری از ...

ادامه مطلب