دسته بندی های موجود در بخش"حدیث"

مطالب موجود در بخش "حدیث"

نگاه به چهره مومن

نگاه به چهره مومن

امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند: نَظَرُ المؤمِنِ فِی وَجهِ أخیهِ المُؤمِنِ لِلمَوَدَّهِ وَ المَحبَّهِ لَهُ عِبادَهٌ؛ نگاه مؤمن به چهره ی برادر مؤمنش، از روی مهرورزی و محبت نسبت به او، عبادت است. تحف العقول، ص 282 شرح حدیث: مبنای دین، مهرورزی و محبّت است. مودّت و دوستی، گاهی در نگاه جلوه گر می شود، ...

ادامه مطلب
محبوبترین اعمال نزد خداوند

محبوبترین اعمال نزد خداوند

امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند: ما مِن شَیءٍ اَحَبَّ إلَی اللهِ بَعدَ مَعرِفَتهِ مِن عِفَّهِ بَطنٍ و فَرجٍ، وَ ما مِن شَیءٍ اَحبَّ إلیَ اللهِ مِن اَن یُساَلَ؛ هیچ چیز نزد خداوند، پس از خداشناسی، محبوب تر از نگهداری شکم و شهوت از گناه نیست. و هیچ چیز نزد خدا محبوب تر از این نیست ...

ادامه مطلب
یک راه ساده برای حمد و شکر الهی

یک راه ساده برای حمد و شکر الهی

امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند: سُبحانَ مَن جَعَل الإعترافَ بِالنِّعمَهِ لَهُ حَمداً، سُبحانَ مَن جَعَلَ الإعترافَ بِالعَجزِ عَن الشّکرِ شُکراً؛ منزّه است خدایی که اعتراف به نعمت را، حمد خود قرار داده است. منزّه است خدایی که اعتراف به ناتوانی از شکر را، شکر محسوب می دارد. تحف العقول، ص 283 شرح حدیث: از روشهای ...

ادامه مطلب
خوراک سگ های جهنم

خوراک سگ های جهنم

امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند: إیّاکَ وَ الغیبَهَ فَإنَّها اِدامُ کِلابِ النّارِ؛ از غیبت بپرهیز، که غیبت، خوراک سگهای دوزخ است. کشف الغمّه، ج2، ص 108 شرح حدیث: قرآن کریم، زشتی غیبت را با یک تمثیل مؤثر بیان کرده است. می فرماید:«آیا دوست دارید که گوشت بدن مرده ی برادر خود را بخورید؟ قطعاً از ...

ادامه مطلب
احادیث امام سجاد علیه السلام : بدتر از ارتکاب گناه

احادیث امام سجاد علیه السلام : بدتر از ارتکاب گناه

امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند: إیّاکَ و الإبتهاجَ بالذَّنبِ، فَإنَّ الإبتهاجَ بِهِ اَعظَمُ مِن رُکوبِهِ؛ از خوشحال شدن به گناه بپرهیز، چرا که خوشحالی از انجام گناه، از ارتکاب گناه بدتر است. کشف الغمه، ج 2، ص 108 شرح حدیث: معصیت، گاهی از روی غفلت و نادانی است. در این صورت، وقتی گنهکار، آگاه و ...

ادامه مطلب
احادیث امام سجاد علیه السلام : بی نیازترین مردم

احادیث امام سجاد علیه السلام : بی نیازترین مردم

امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند: مَن قَنعَ بِما قَسمَ اللهُ لَهُ فهُو مِن اَغنَی النّاسِ؛ هر کس به آنچه خداوند برایش تقسیم کرده و روزی داده، قانع باشد، او از بی نیازترین مردم است. بحارالانوار، ج75، ص 158 شرح حدیث: گاهی بعضی افراد، با آن که از ثروت و مُکنت برخوردارند، همچنان چشمشان گرسنه است ...

ادامه مطلب
احادیث امام سجاد علیه السلام: سه چشمی که در قیامت گریان نیستند

احادیث امام سجاد علیه السلام: سه چشمی که در قیامت گریان نیستند

امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند: کلُّ عینٍ باکیهٌ یومَ القیامَهِ إلاّ ثلاثَ عُیُونٍ: عَینٌ سَهَرَت فی سبیلِ الله،ِ وَ عَینٌ غَضَّت عَن محارِم ِاللهِ، و عَینٌ فاضَت مِن خَشیهِ اللهِ؛ هر چشمی در روز قیامت گریان است، مگر سه چشم: چشمی که در راه خدا بیدار مانده (و نگهبانی داده) است، چشمی که از حرامهای ...

ادامه مطلب
احادیث امام سجاد علیه السلام : تاثیر همنشین در انسان

احادیث امام سجاد علیه السلام : تاثیر همنشین در انسان

امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند: مُجالِسهُ الصّالِحینَ داعِیهٌ إلَی الصَّلاحِ؛ همنشینی با صالحان، به صلاح و رستگاری می کشاند. کافی، ج1، ص20 شرح حدیث: شعر زیبای سعدی را درباره ی تأثیر همنشینی حتماً به یاد دارید: گِلی خوشبوی در حمام، روزی رسید از دست محبوبی به دستم بدو گفتم که مشکی یا عبیری؟ که از ...

ادامه مطلب