دسته بندی های موجود در بخش"حدیث"

مطالب موجود در بخش "حدیث"

ترک احسان نابجا ‌ (۳)

ترک احسان نابجا ‌ (۳)

وَ ألبِسْنِی زِینَهَ المُتّقینَ فی… [ترک] الإفضالِ على‌ غَیرِ المُستَحِق‌.[۱] در تبیین این فراز نورانی که ترک احسان به کسی که سزاوار نیست را از زینت‌های اهل تقوا دانسته است، گفتیم روایات درباره احسان به دیگران در سه دسته جای می‌گیرند: دسته اول توصیه می‌کنند که به همه افراد، اعم از خوب یا بد احسان ...

ادامه مطلب
ترک احسان نابجا (۴)

ترک احسان نابجا (۴)

وَ ألبِسْنِی زِینَهَ المُتّقینَ فی… [ترک] الإفضالِ على‌ غَیرِ المُستَحِق‌.[۱] صحبت در تبیین این فراز نورانی به اینجا رسید که آیا نیکی کردن به کسی که سزاوار نیکی نیست، ارزش است یا ضد ارزش؟ طبق دسته‌ای از روایات که به طور مطلق سفارش به نیکی می‌کردند، نیکی به این افراد نیز ارزش است؛ ولی در ...

ادامه مطلب
ترک احسان نابجا (۵)

ترک احسان نابجا (۵)

وَ ألبِسْنِی زِینَهَ المُتّقینَ فی… [ترک] الإفضالِ على‌ غَیرِ المُستَحِق‌.[۱] صحبت در جمع‌بندی روایات مربوط به احسان کردن به کسانی بود که اهل نیکی نیستند، زیرا طبق اطلاق یک دسته از آنها نیکی کردن به آنها ارزش است و طبق دسته‌ای دیگر ارزش نیست. روایات متعددی داریم که توجه به آنها جمع‌بندی میان این دو ...

ادامه مطلب
ترک احسان نابجا (۶)

ترک احسان نابجا (۶)

وَ ألبِسْنِی زِینَهَ المُتّقینَ فی… [ترک] الإفضالِ على‌ غَیرِ المُستَحِق‌.[۱] بحث در تبیین این فراز نورانی بود که طبق آن ترک احسان به کسی که شایستگی آن را ندارد، از جمله زینت‌های اهل تقوا شمرده شده است. در جمع‌بندی روایات مربوط به احسان که دسته‌ای می‌گویند رعایت اهلیت لازم است و دسته دیگر می‌گویند لازم ...

ادامه مطلب
ترک احسان نابجا (۷)

ترک احسان نابجا (۷)

وَ ألبِسْنِی زِینَهَ المُتّقینَ فی… [ترک] الإفضالِ على‌ غَیرِ المُستَحِق‌.[۱] در جلسات قبل گذشت که درباره ترک نیکی به کسی که سزاوار نیست که در این فراز از زینت‌های اهل تقوا بیان شده است، سه دسته روایت از اهل‌بیت (علیهم السّلام) به ما رسیده است: یک دسته می‌گویند: نیکی کردن به همه ارزش است؛ دسته ...

ادامه مطلب
استمرار در کارها

استمرار در کارها

امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند: إنّی لاُحِبُّ اَن اُداوِمَ عَلَی العَمَلِ وَ اِن قَلَّ؛ من دوست دارم که کار را هر چند اندک باشد، ادامه و استمرار دهم. کافی، ج۲، ص ۸۲ شرح حدیث: این مفهوم در روایات متعدد آمده است که «کار اندک، اما مستمر بهتر از کار بسیاری است که ملال آور باشد.» ...

ادامه مطلب
دو قطره ارزشمند در نزد خداوند

دو قطره ارزشمند در نزد خداوند

امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند: ما مِن قَطرَهٍ اَحَبَّ إلَی اللهِ عَزَّوجَلَّ مِن قَطرتَینِ: قَطرهِ دَم فی سَبیل اللهِ، وَ قَطرَهِ دَمعٍ فی سوادِ اللَّیلِ لا یُریدُ بِها عَبدٌ إلاّ اللهَ عزَّو جَلَّ؛ هیچ قطره ای نزد خدای متعال، محبوبتر از دو قطره نیست: یکی قطره خونی که در راه خدا ریخته می شود، دیگری ...

ادامه مطلب
نرم خویی در معاشرت (۱)

نرم خویی در معاشرت (۱)

پدیدآورنده : محمد محمدی ری شهری منبع: پایگاه رسمی آیت الله ری شهری نرم خویی در معاشرت وَ ألبِسْنِی زِینَهَ المُتّقینَ فی… لینِ العَریکَه‌.[۱] در ادامه تبیین ویژگی‌های انسان‌های باتقوا و صالح که در این بخش از دعای نورانی مکارم الاخلاق آمده است، به صفت «لین العریکه» می رسیم. «عریکه» در لغت این چنین معنا ...

ادامه مطلب
نرم خویی در معاشرت (۲)

نرم خویی در معاشرت (۲)

پدیدآورنده : محمد محمدی ری شهری منبع: پایگاه رسمی آیت الله ری شهری وَ ألبِسْنِی زِینَهَ المُتّقینَ فی… لینِ العَریکَه‌.[۱] در تبیین این فراز نورانی که یکی از زیورهای مردم صالح و با تقوا را نرم خویی می داند، در جلسه قبل نمونه ای از این خصلت پیامبر خدا (صلّی الله علیه و آله و ...

ادامه مطلب