مطالب موجود در دسته بندی "حکایت های آموزنده"

ای خوشا بحال شیعیان علی (علیه السلام)

ای خوشا بحال شیعیان علی (علیه السلام)

عماد الدین طبری در کتاب بشارة المصطفی نقل می کند که روزی پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بسیار شاد و خرم وارد بر امیر المؤمنین (علیه السلام) شد بر او سلام کرد. جواب داد. علی (علیه السلام) عرض کرد یا رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) هیچگاه ندیده ...

ادامه مطلب
معنی حدیث لاتعادو الایام

معنی حدیث لاتعادو الایام

صقر بن ابی دلف گفت هنگامی که متوکل عباسی آقا امام علی النقی (علیه السلام) را زندانی کرد من نگران شدم، رفتم تا خبری از حال آنجناب بگیرم. رزاقی که زندانبان متوکل بود همین که چشمش به من افتاد اشاره کرد پیش او بروم. رفتم، گفت حالت چطور است. جواب دادم خوب. گفت بنشین. از ...

ادامه مطلب
راه واقعی برای نجات کدامست؟

راه واقعی برای نجات کدامست؟

محمد بن مسلم از حضرت باقر یا صادق (علیه السلام) نقل می کند که به آنجناب عرض کردم بعضی از مردم را مشاهده می کنیم جدیت در عبادت دارند و با خشوع بندگی می کنند ولی اقرار به ولای ائمه (علیهم السلام) ندارند و حق را نمی شناسند آیا این عبادت و خشوع آنها را ...

ادامه مطلب
قبولی اعمال بستگی به ولایت دارد

قبولی اعمال بستگی به ولایت دارد

ابی شبل گفت حضرت صادق (علیه السلام) قبل از آنکه من چیزی بگویم ابتداءاً فرمود: شما ما را دوست دارید و مردم دشمن می دارند. شما ما را تصدیق کردید مردم تکذیب. شما مراعات حق ما را نمودید سایرین جفا کردند. خداوند زندگی شما را از نظر توفیق و هدایت و رحمت مانند زندگی ما ...

ادامه مطلب
محبت با این خاندان چه می کند؟

محبت با این خاندان چه می کند؟

حضرت صادق (علیه السلام) فرمود: مردی روغن فروش علاقه و محبت شدیدی نسبت به پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) داشت. هرگاه می خواست در پی کار خود برود تا یکبار پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را نمی دید نمی رفت. حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) ...

ادامه مطلب
تقلید از علی (علیه السلام) کرد

تقلید از علی (علیه السلام) کرد

یکی از پادشاهان مسخره ای داشت که با تقلید از اشخاصی باعث انبساط شاه می گردید. شاه خود مذهب سنت را داشت ولی وزیرش مردی ناصبی و دشمن خاندان نبوت بود. زمانی پادشاه را مسافرتی پیش آمد وزیر را به جای خود نشاند. وزیر می دانست مقلد از دوستان علی (علیه السلام) و شیعه مذهب ...

ادامه مطلب
نتیجه ارتباط و توسل به این خانواده (علیهم السلام)

نتیجه ارتباط و توسل به این خانواده (علیهم السلام)

داود رقی گفت دو برادرم به عنوان زیارت بیرون شدند، در بین راه یکی از آنها بسیار تشنه شد به طوری که نتوانست بر روی الاغ خود را نگهدارد از مال سواری بر زمین افتاد. برادر دیگر درباره او حیران گردید که چاره بیندیشد. بالاخره به نماز ایستاد و خدا را به محمد و علی ...

ادامه مطلب