مطالب موجود در دسته بندی "شناخت امام"

امام ، پدر دلسوز و مادر مهربان

امام ، پدر دلسوز و مادر مهربان

يک پدر دلسوز در مقابل فرزند خود احساس مسؤوليّت مي کند و نگران اوست. پدر بيش از آن که به فکر راحتي خود باشد، به آسايش فرزندش مي انديشد. مي کوشد تا بهترين امکانات را براي او فراهم کند و در مقابل زحمتي که مي کشد، هيچ توقّعي ندارد.

ادامه مطلب
امام، برادر فداکار

امام، برادر فداکار

حضرت امام رضا علیه السّلام امام معصوم را به صفت «الاخ الشقیق» نیز معرّفی فرموده‌اند: «الامام… الاخ الشقیق». (۱) لغت «شقیق» از شقه می آید و به معنای نصف هر چیز است. «الاخ الشقیق» به برادر دو قلو گفته می شود؛ به این اعتبار که گویی هر کدام نیمه ی دیگری است. دو برادر که ...

ادامه مطلب
امام قدر ناشناخته (۱)

امام قدر ناشناخته (۱)

معنای اوّل غریب «قدر ناشناخته بودن» یکی از معانی رایج غربت است. اگر معرفتی که شایسته و بایسته ی شخصی است، وجود نداشته باشد، او را می توان غریب دانست. به عنوان مثال، اگر مردم با پزشک ماهری زندگی کنند ولی او را نشناخته، به کمالات و تخصّص و ایمان او آگاه نباشند و او ...

ادامه مطلب
امام قدر ناشناخته (۲)

امام قدر ناشناخته (۲)

بی اعتقادی به امام علیه السّلام و راه نجات از آن برخی افراد اهل مطالعه چون تلقّی صحیحی از دین ندارند، نمی توانند مسأله ی امامت و اوصاف امام را – چنان که هست – بپذیرند. این عدّه اگر با شنیدن و یا خواندن اوصاف امام، چیزی از معرفت ایشان نصیبشان گردد، تسلیم نمی شوند ...

ادامه مطلب
امام از یاد رفته

امام از یاد رفته

معنای دوم غریب گاهی «غریب» به کسی اطلاق می شود که از یادها رفته است؛ یعنی آن چنان که شایسته ی اوست از او یاد نمی شود. این معنا از غربت، در مقابل «ذکر» است که گاهی قلبی و گاه، زبانی است. پس فراموش شدن قلبی یا زبانی منشأ غربت به معنای دوم می باشد. ...

ادامه مطلب
معرفت به امام عصر ارواحنا فداء «۱»

معرفت به امام عصر ارواحنا فداء «۱»

این نوشتار در توسل اول است که آن سعی و کوشش در تحصیل و تکمیل معرفت به آن جناب - علیه السلام - است. باید دانست که معرفت واجب نسبت به ایشان در چهار وصف است، دو وصف آن بیان ایشان و باقی ائمه اطهار - علیهم السلام- مشترک است.

ادامه مطلب
معرفت به امام عصر ارواحنا فداء «۲»

معرفت به امام عصر ارواحنا فداء «۲»

برای ظهور آن جناب – صلوات الله علیه – و ظهور دولت ایشان هیچ تعیین وقتی از ائمه اطهار -علیهم السلام – نشده است و نهی شدید وارد شده که خبری از جانب ما در تعیین وقت، قبول نشود (۱) و علاماتی نیز در اخبار آنها برای مقدمه ظهور ایشان وارد شده که از آنها ...

ادامه مطلب
امام فرو نهاده

امام فرو نهاده

معنای سوم غریب یکی دیگر از معانی غریب، «فرو نهاده» یا «وانهاده» یا «واگذاشته» است. فرو نهاده به کسی گفته می شود که مهجور، متروک و معطّل، باقی مانده باشد. مهجور کسی است که او را کنار گذاشته باشند. متروک، یعنی ترک شده و معطّل هم به معنای تعطیل شده است. تعطیل در مقابل استفاده ...

ادامه مطلب
امام دور از اهل و دیار

امام دور از اهل و دیار

معنای چهارم غریب یکی از رایج ترین معانی غربت، دور افتادن از اهل (نزدیکان درجه ی اوّل) و دیار و سرزمین خویش است. صاحب کتاب شریف «مکیال المکارم» در بیان معنای غربت می فرمایند: « ألبعد عن الأهل و الوطن و الدیار. » (۱) عزلت امام عصر علیه السّلام از آن جایی که حضرت بقیه ...

ادامه مطلب
امام بی یار و یاور

امام بی یار و یاور

معنای پنجم غریب یکی دیگر از معانی صریح و روشن غربت، کم بودن اعوان و انصار است، کسی که به اندازه کافی یار و یاور نداشته باشد، حقیقتاً غریب است. وصف یاران خاصّ امام عصر علیه السّلام یاران امام عصر علیه السّلام مؤمنان واقعی هستند؛ کسانی که هم در اعتقاد و هم در عمل، اهل ...

ادامه مطلب