روش تدريس سكون براي خردسالان

روش تدريس سكون براي خردسالان

هدف: همان هدفي است كه از تدريس سكون براي بزرگسالان داشتيم و انتظارات نيز همان انتظارات مي‌باشد.
مراحل تدريس سكون
1ـ چند كلمة دو حرفي يك بخشي فارسي كه حرف دوّم آن در تلفّظ ساكن باشد مي‌نويسيم و از دانش آموزان مي‌خواهيم تا با هم آن‌ها را بخوانند.
2ـ از آن‌ها مي‌خواهيم تا آن كلمات را بخش كرده و صداي آن را مشخّص كنند.
3 ـ در هنگام بخش كردن توضيح مي‌دهيم: در فارسي حرفي كه هيچ صدايي نداشته باشد، هيچ گونه علامتي ندارد، ولي در عربي با يكي از اين دو شكل « ــْ » مشخّص مي‌شود.
4 ـ اسم علامت و حرفي كه داراي آن علامت باشد را معرفي مي‌كنيم.
5 ـ روش خواندن حرف ساكن را بيان مي‌كنيم.
6 ـ روي كلمات يك بخشي، دو بخشي، سه بخشي، و….تمرين مي‌كنيم.
روش تدريس سكون
پس از تمرين از درس گذشته و پس از آن كه مطئمن شديم دانش آموزان آن را ياد گرفته‌اند، درس سكون را چنين آغاز مي‌كنيم.
همه با اين كلمات، « مَن ، دَست، بَبر » در فارسي آشنا هستيد، با هم آن‌ها را بخوانيد.
پس از خواندن، مي‌خواهيم تا آن كلمات رابخش كرده و صداي آن را مشخّص كنند. به اين گونه:
معلّم: كلمه « من »‌را بخش كرده و صداي آن را مشخّص كنيد؟
دانش آموزان: مَن، يك بخش است، صداش،م، ـَ، ن.
معلّم: «ميم» داراي چه صدايي است؟
دانش آموزان: « ـَ ‌» (بلافاصله صداي « ـَ » را روي ميم قرار مي‌دهيم)، « مَن »‌ .
معلّم: « نون » داراي چه صدايي است؟
دانش آموزان: هيچ صدايي ندارد.
معلّم: در فارسي حرفي كه هيچ صدايي نداشته باشد، هيچ‌گونه علامتي ندارد امّا در عربي با يك از اين دو شكل « ـْـْ »‌نشان داده مي‌شود.
اسم اين علامت « سكون » است، حرفي كه داراي اين علامت باشد به آن « ساكن »‌ مي‌گويند. حالا اين نون ساكن را« نْ »به تنهايي بخوانيد؟
دانش آموزان: خوانده نمي‌شود.
معلّم : چرا خوانده نمي‌شود؟
دانش آموزان: براي اين كه هيچ صدايي ندارد.
معلّم: همان گونه كه دقّت فرموديد حرفي كه هيچ صدايي نداشته باشد به تنهايي خوانده نمي‌شود و به كمك حرف صدا دار پيش از خود به يك بخش خوانده مي‌شود.
سپس روي كلمات يك بخشي، دو بخشي تمرين مي‌كنيم و پس از آن كه مطمئن شديم دانش آموزان آن را ياد گرفته‌اند، تكليف منزل را مشخّص مي‌كنيم.
با توجّه به اين كه بقيّه علامت‌ها، تركيبي از صدا و سكون است، بايد روي سكون براي خردسالان تمرين بيشتري انجام شود تا كاملاً با كلمات داراي اين علامت آشنا شوند، براي اين كار جلسة ديگري به عنوان تقويت درس سكون لازم است تا ضمن تمرين روي كلمات سه بخشي، چهار بخشي،….كه داراي علامت سكون باشد، تلفّظ صحيح واو و يا ساكن ما قبل مفتوح را (كه ما فارس زبان‌ها، آن را درست تلفّظ نمي‌كنيم) نيز به آن‌ها ياد مي‌دهيم و سپس روي آيات قرآني كه داراي صداهاي كوتاه و كشيده و علامت سكون باشد، تمرين مي‌كنيم.

مطالب مشابه