روش تدریس تنوین نزد حرف ساکن

روش تدریس تنوین نزد حرف ساکن

هدف: آشنایی با روش تلفّظ تنوین نزد حرف ساکن می‌باشد. و در پایان درس از دانش آموزان انتظار می‌رود که بانحوه تلفّظ نون تنوین نزدحرف ساکن آشنا شوند.
مراحل تدریس
1 ـ روش تلفّظ حرف ساکن را یادآوری می‌کنیم.
2 ـ تعریف تنوین را یادآوری می‌کنیم.
3 ـ بیان روش تلفّظ تنوین نزدحرف ساکن.
4 ـ روی کلمات تمرین می‌کنیم.
5 ـ روی آیات تمرین می‌کنیم.
روش تدریس
معلّم: در درس سکون گفتیم که حرف ساکن به کمک حرف صدادار قبل از خود به یک بخش خوانده می‌شود. همچنین در بحث تنوین گقتیم که تنوین در تلفّظ نون ساکنی است که در نگارش نوشته نمی‌شود و نشانه آن تکرار همان علامت می‌باشد. حال اگر بعد از تنوین، حرف ساکن یا تشدید دار قرار بگیرد، میان نون تنوین و حرف ساکن بعد از آن، التقاءِ ساکنین پیش می‌آید، مانند: خَیْرٌ اهْبِطوُا در این جا برای رفع التقاء ساکنین، نون تنوین را در تلفّظ با حرکت کسره می‌خوانند، مانند:
خَیْرُ اهْبِطُوا که خوانده می‌شود خَیْرُنِ اهْبِطُوا
روی کلمات تمرین و پس از این که مطمئن شدیم دانش آموزان درس را یاد گرفته‌اند، روی قرآن تمرین می‌کنیم، در تمرین روی قرآن، مانند سابق، بخش بخش و شمرده می‌خوانند تا با کلیّه علامت‌ها و قاعده‌های تدریس شده عملاً آشنا شوند.
از درس آینده وارد روانخوانی قرآن می‌شویم، زیرا با کلیّه قواعد ساده خوانی قرآن، آشنا شده‌اند.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید