معماهای سوره ها

معماهای سوره ها

1. چند سوره با «الحمدلله» شروع می شود؟
2. کدام سوره به «مادر قرآن» معروف است؟
3. کدام سوره قرآن تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره‌های قرآن است؟
4. نام چه تعداد از سوره‌های قرآن یک حرفی است؟
5. سوره‌ای که همنام یکی از «فروع دین» است چه نام دارد؟
6. چند سوره با «اِنّا» شروع می‌شود؟
7. کدام سوره به سوره « امام حسین ـ علیه السلام ـ » معروف است؟
8. سوره‌ای که تعداد آیاتش برابر با تعداد « چهارده معصوم ـ علیه السلام ـ » می‌باشد چه نام دارد؟
9. کدام سوره «همنام یکی از شهرهای ایران» است؟
10. سوره‌هایی که به «مسبّحات» مشهور هستند کدامند؟
11. چه تعداد از سوره‌های قرآن «مکی» و چه تعداد از آن‌ها «مدنی» هستند؟
12. کدامیک از سوره‌های قرآن همنام «قبیله پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ » است؟
13. کدام سوره به «قلب قرآن» معروف است؟
14. سور‌ه‌ای که پنج بار کلمه «الله» در آن آمده است چه نام دارد؟
15. کدام سوره قرآن کریم است که غیر از (بسم الله الرحمن الرحیم) «حرف میم» در آن به کار نرفته است؟
16. چه تعداد از سوره‌های قرآن با «اٍذا‌» شروع می‌شود؟
17. کدام سوره به «نسب نامه خداوند» مشهور است؟
18. سوره‌هایی که به «عزائم» مشهور هستند کدامند؟
19. کدام سوره «همنام یکی از دانشمندان» است؟
20. سوره‌ای که غیر از «بسم الله الرحمن الرحیم» تنها یک «کسره» در آن به کار برده شده است چه نام دارد؟
21. کدام سوره تعداد آیاتش برابر با تعداد رکعات نمازهای یومیه است؟
22. چه تعداد از سوره‌های قرآن اول اسمشان حرف «الف» می‌باشد؟
23. چند سوره با «یا ایها النبی» آغاز می‌شود؟
24. سوره‌هایی که حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ فرمودند آن سوره‌ها مرا پیر کردند کدامند؟
25. کدامیک از سوره‌های قرآن همنام یکی از جنگ‌های پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ است؟
26. در کدام سوره ماجرای هلاکت‌بار فرعون و یارانش بیان شده است؟
27. کدام سوره قرآن همنام یکی از فلزات است؟
28. چه تعداد از سوره‌های قرآن «سجده واجب» دارد؟
29. کدامیک از سوره‌های قرآن همنام یکی از «اصول دین» است؟
30. تعداد کلمات کدام سوره برابر با تعداد چهارده معصوم ـ علیه السلام ـ می‌باشد؟
31. نام چه تعداد از سوره‌های قرآن «اول اسمشان حرف میم» می‌باشد؟
32. کدامیک از سوره‌های قرآن «به زبان بندگان» نازل شده است؟
33. کدام سوره است که در آغاز آن به دو میوه سوگند خورده شده است؟
34. کدام سوره است که قرآن کریم در آن خلاصه شده است؟
35. کدام سوره قرآن «بسم الله الرحمن الرحیم» ندارد؟
36. کدام سوره «به عروس قرآن» معروف است؟
37. سوره‌هایی که به «حامدات» معروفند چه نام دارند؟
38. کدام سوره است که معادل «یک سوم قرآن» است؟
39. چند یک از سوره‌های قرآن «با صیغه قسم» شروع می‌شود؟
40. نام چند یک از سوره‌ها «نقطه» ندارد؟
41. کدام یک از سوره‌های بزرگ قرآن به‌طور کامل یکجا نازل شده است؟
42. کدام سوره به «ناقه صالح» معروف است؟
43. سوره‌هایی که به «حوامیم» معروفند چه نام دراند؟
44. چه تعداد از سوره‌های قرآن تعداد آیاتشان برابر با تعداد امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ می‌باشد؟
45. کدامیک از سوره‌های قرآن همنام یکی از روزهای هفته است؟
46. چه تعداد از سوره‌های کوچک قرآن یکجا نازل شده است؟
47. چند سوره قرآن با کلمه «قل» آغاز می‌شود؟
48. کدام سوره قرآن دو «بسم الله الرحمن الرحیم» دارد؟
49. کدام سوره قرآن «ده نام» دارد؟
50. چه تعداد از سوره‌های قرآن با «حروف مقطعه» آغاز می‌شوند؟
51. کدام سوره «دومرتبه» بر پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ نازل شده است؟
52. کدام سوره با قسم شروع می‌شود و با حمد تمام می‌شود؟
53. کدام سوره به نام موجود زنده‌ای است که با چشم دیده نمی‌شود؟
54. کدام سوره است که هم در آیه اولش و هم در آیه آخرش کلمه «الله» آمده است؟
55. سوره‌ای را نام ببرید که نام یکی از میوه‌هاست؟
56. چه تعدا از سوره‌های قرآن تعداد آیاتشان برابر با تعداد پنج‌تن آل عبا ـ علیهم السلام ـ است؟
57. کدامیک از سوره‌ها با دعا ختم می‌شود؟
58. کدام سوره است که «یک دوازدهم قرآن» را در خود جای داده است؟
59. کدامیک از سوره‌های قرآن همنام یکی از کشورها است؟
60. در کدام سوره افراد عیب‌جو مورد انتقاد قرار گرفته‌اند؟
61. کدام سوره قرآن است که در تمام آیاتش کلمه «الله» آمده است؟
62. کدام سوره به «ریحانه القرآن» معروف است؟
63. کدام سوره قرآن است که حرف «فاء» در آن نیست؟
64. در کدام سوره کلمه «الله» چهل بار آمده است؟
65. کدام سوره همنام یکی از «اعیاد اسلامی» است؟
66. کدام سوره «دوجزء و نیم کل قرآن» را در خود جای داده است؟
67. در سوره تکویر کلمه «اِذا» چند بار تکرار شده است؟
68. کدام سوره قرآن است که اولش ستایش، وسطش اخلاص و آخرش نیایش است؟
69. چند سوره با «الر» شروع می‌شوند؟
70. کدام سوره است که آن را سوره «حبیب نجار» نیز می‌نامند؟
71. سوره‌هایی که به نام «قیامت» هستند کدامند؟
72. سوره‌هایی که به «معوذتین» معروفند چه نام دارند؟
73. در کدام سوره «دو سجده مستحبی» قرار دارد؟
74. نام دو سوره در قرآن است که اگر برعکس بخوانیم به همان صورت خوانده می‌شود آن دو سوره کدامند؟
75. کدام سوره قرآن به «المصابیح» معروف است؟
76. سوره‌ای که به «ملائکه» نیز منسوب است چه نام دارد؟
77. کدام سوره است که خداوند از تمام نعمت‌های بهشتی در آن نام برده اما به احترام حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ از «حورالعین» نام نبرده است؟
78. نام کدام سوره است که اگر حرف اول آن را برداریم نام اولین امام شیعیان می‌شود؟
79. کدام سوره است که اگر نامش برعکس کنیم نام نوعی از سبزیجات می‌شود؟
80. نام کدام سوره است که اگر حرف اولش را برداریم نام یکی دیگر از سوره‌های قرآن می‌شود؟
81. سوره‌هایی که نام آنها از اولین کلمه همان سوره گرفته شده است کدامند؟
82. نام چند سوره را ببرید که از صفات خداوند متعال باشند؟
83. نام کدام سوره قرآن است که اگر حرف اولش را برداریم نام یکی از شهرهای عربستان می‌شود؟
84. چند سوره با کلمه «الم» آغاز می‌شوند؟
85. کدام سوره به «السبع المثانی» نیز معروف است؟
86. به کدام سوره «العقود» نیز گفته می‌‌شود؟
87. به کدام سوره «موسی و فرعون» هم می‌گویند؟
88. کدام سوره به «فسطاط القرآن» معروف است؟
89. چند سوره با «تبارک الذی» آغاز می‌شوند؟
90. سوره‌هایی را که با «ایها الذین آمنوا» آغاز می‌شوند نام ببرید؟
91. یکی از نام‌های دیگر این سوره «المضاجع» می‌باشد این سوره چه نام دارد؟
92. سوره‌هایی که با این آیه «فسبح باسم ربک العظیم» ختم می‌شوند کدامند؟
93. «سوره‌های مدنی طی چند سال» نازل شده‌اند؟
94. در کدام سوره قرآن کریم داستان «فضیل عیاض» بیان شده است؟
95. چند سوره با کلمه «هل» شروع می‌شوند؟
96. سوره‌هایی که به «طواسین» معروفند کدامند؟
97. سوره‌هایی که به «زهروان» معروفند کدامند؟
98. سوره‌های مکّی طی چند سال نازل شده‌اند؟
99. سوره‌هایی که به «عتاق» معروفند کدامند؟
100. چه تعداد از سوره‌های قرآن با کلمه «قد» شروع می‌شوند؟
101. سوره‌ای که درباره روزگار است چه نام دارد؟‌
102. کدام سوره قرآن منسوب به «اولین پیشوای شیعیان امام علی ـ علیه السلام ـ است؟
103. سوره‌هایی را که به نام زمان‌هایی از شب و روز هستند کدامند؟
104. کدام سوره به «بنی اسرائیل» منسوب است؟
105. چه تعداد از سوره‌های قرآن در «جزء 30» قرار دارند؟
106. سوره‌هایی که توصیه شده در «نماز جمعه» خوانده شوند چه نام دارند؟
107. سوره‌ای که تمام آیاتش با حرف «د» ختم می‌شوند کدام است؟
108. نام دیگر کدام سوره قرآن «النساء القصری» یعنی (نساء کوتاه) می‌باشد؟
109. کدام سوره در شأن «اهل‌بیت ـ علیه السلام ـ » نازل شده است؟
110. کدام سوره قرآن است که تمام آیاتش با حرف «ر» ختم می‌شوند؟
111. در کدام سوره قرآن راجع به «آفرینش انسان» سخن به میان آمده است؟
112. در کدام سوره به «اولین قبله مسلمین» (بیت المقدس) اشاره شده است؟
113. نام کدام یک از سوره‌های قرآن است که اگر آن را برعکس کنیم یکی از واجبات نماز می‌شود؟
114. در کدام سوره قرآن نام «پنج نوع عذاب الهی» در یک خط آمده است؟
115. کدام سوره «سوره اخلاق و ادب» است؟
116. در کدام سوره «حکم اسیران جنگی» بیان شده است؟
117. در کدام سوره خداوند به پیامبر ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ «دستور قرائت و تلاوت قرآن» را می‌دهد؟
118. چند سوره با «طسم» شروع می‌شوند؟
119. نام کدام سوره‌ها از «دو حرف» تشکیل شده‌اند؟
120. «الدین» نام دیگر کدام یک از سوره‌های قرآن است؟
121. در کدام سوره به «قوانین مربوط به ازدواج» اشاره شده است؟
122. نام کدام سوره است که اگر آن را برعکس کنیم «نام یک پرنده» می‌شود؟
123. در کدام سوره قرآن به مطالعه در «اسرار آفرینش» سفارش شده است؟
124. چند سوره با «تسبیح» آغاز می‌شوند؟
125. داستان «گوساله پرستی بنی اسرائیل» در کدام سوره بیان شده است؟
126.@#@ «قانون ارث» در کدام سوره بیان شده است؟
127. نام کدام سوره است که اگر حرف اولش را برداریم «یکی از نام‌های پسران» می‌شود؟
128. در کدام سوره به داستان «شب تاریخی هجرت پیامبر ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ از مکه به مدینه اشاره شده‌است؟
129. چند سوره با کلمه «وَیْل» شروع می‌شوند؟
130.در کدام سوره قرآن «بیست و هفت صفت از صفات الهی» ذکر شده است؟
131. در کدام سوره «سرگذشت آدم ـ علیه السلام ـ و حوا در بهشت و هبوط آنان» بیان شده است؟
132. در کدام سوره به موضوع «اطاعت از رهبری» اشاره شده است؟
133. «الانسان» و «الابرار» نام‌های کدام سوره هستند؟
134. سوره‌ای که تمام آیاتش با «س» ختم می‌شود کدام است؟
135. «الغافر» به کدام سوره گفته می‌شود؟
136. چند سوره با حروف «الم» شروع می‌شوند و این سوره‌ها کدامند؟
137. به کدام سوره «تبارک» نیز گفته می‌شود؟
138. در کدام سوره راجع به «داستان جنگ بدر» اشاره شده است؟
139. نام کدام سوره است که اگر حرف اولش را برداریم «نام یکی از فلزات» می‌شود؟
140. چه تعداد از سوره‌های قرآن با کلمه «یا ایها الناس» شروع می‌‌شوند؟
141. «القتال» به کدام سوره اطلاق می‌شود؟
142. در کدام سوره به «داستان قارون» اشاره شده است؟
143. نام‌های دیگر سوره توبه کدامند؟
144. در کدام سوره قرآن خداوند متعال به پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ دستور داده‌اند که از شرّ وسوسه‌گران به خدا پناه ببرد؟
145. «الشریعه» نام دیگر کدام سوره است؟
146. نام کدام سوره است که اگر آن را برعکس بخوانیم به معنای «قدرت و توان» می‌شود؟
147. سوره‌ای که تمام آیاتش با «ی» ختم می‌شود چه نام دارد؟
148. در کدام سوره قرآن به موضوع «سجده کردن فرشتگان به آدم ـ علیه السلام ـ » اشاره شده است؟
149. «اقتربت الساعه» نام دیگر کدام سوره است؟
150. چه تعداد از سوره‌های قرآن با «حم» شروع می‌شوند؟
151. نام کدام سوره است که اگر از آن طرف بخوانیم به معنی «راز»‌ می‌شود.
152. «الباسقات» نام دیگر کدام سوره است؟
153. چند سوره با کلمه «اقْتَرَبَ» شروع می‌شوند؟
پاسخ‎ها:
1. پنج سوره با «الحمد الله» شروع می‌شود. «1. حمد، 2. انعام، 3. کهف، 4. سبأ، 5. فاطر».
2. سوره «حمد» به مادر قرآن معروف است.
3. سوره «تکویر» تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره‌های قرآن است.
4. نام سوره‌های «ق، ص» یک حرفی است.
5. سوره «حج».
6. چهار سوره با «انّا» آغاز می‌شود: «1. فتح، 2. نوح، 3.قدر، 4. کوثر».
7. سوره «فجر» به سوره امام حسین ـ علیه السلام ـ معروف است.
8. سوره «صف» تعداد آیاتش برابر با تعداد چهارده معصوم ـ علیه السلام ـ است.
9. سوره «نور» همنام شهرستان نور در استان مازندران است.
10. سوره‌های «حدید، حشر، صف، جمعه،‌ تغابن و اعلی» به مسبّحات مشهور هستند.
11. «86 سوره مکی» و «28 سوره مدنی» است. =
12. سوره «قریش» همنام قبیله حضرت محمّد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ است.
13. سوره «یس» به قلب قرآن معروف است. =
14. در سوره «حج» پنج بار کلمه الله آمده است. =
15. در سوره «کوثر» به غیر از بسم الله الرحمن الرحیم حرف میم نمی‌باشد.
16. سوره‌های «واقعه، منافقون،‌ تکویر، انفطار، انشقاق، نصر و زلزال» با «اذا» شروع می‌شوند.
17. سوره «اخلاص» به نسب نامه خداوند معروف است.
18. سوره‌های «سجده، فصلت، نجم و علق» به (عزائم) مشهور هستند.
19. سوره «لقمان».
20. سوره‌ای که غیر از بسم الله الرحمن الرحیم تنها یک کسره در آن به کاربرده شده است سوره «توحید» است.
21. سوره «طارق» تعداد آیاتش برابر با تعداد رکعات نمازهای یومیه است.
22. چهارده سوره است که اول اسمشان حرف الف می‌باشد: «1. آل عمران، 2. احزاب، 3. اخلاص، 4. اعراف، 5. اعلی، 6. انفال، 7. انبیاء، 8. انعام، 9. انشقاق، 10. احقاف، 11. اسرائیل، 12. ابراهیم، 13. انشراح، 14. انفطار».
23. سه سوره با «ایها النبی» شورع می‌شوند: «1. احزاب، 2. طلاق، 3. تحریم».
24. سوره‌هایی که حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ فرمودند آن سوره‌ها مرا پیر کردند سوره‌های «هود، واقعه، مرسلات و نبأ» می‌باشد.
25. سوره «احزاب» همنام یکی از جنگ‌های حضرت رسول اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ می‌باشد.
26. ماجرای فرعون و یارانش در سوره «یونس» بیان شده است. =
27. سوره «حدید» به معنای «آهن» است.
28. سوره‌های «سجده، فصلت» نجم و علق» سجده واجب دارند. =
29. سوره «توحید» همنام یکی از اصول دین می‌باشد. =
30. تعداد کلمات سوره «العصر» برابر با تعداد چهارده معصوم ـ علیهم السلام ـ می‌باشد.
31. پانزده سوره قرآن اول اسم‌شان حرف میم می‌باشد. «1. مائده، 2. مدثر، 3. منافقون، 4. مؤمن، 5. مطففین، 6.مرسلات، 7. معارج، 8. مجادله، 9. مؤمنون، 10. ماعون، 11. مریم، 12. محمّد، 13. ملک، 14. ممتحنه، 15. مزمّل».
32. سوره «حمد» به زبان بندگان نازل شده است.
33. سوره «تین». =
34. قرآن کریم در سوره «حمد» خلاصه شده است.
35. سوره «توبه» =
36. سوره «الرحمن» به عروس قرآن معروف است. =
37. سوره‌های «انعام، فاتحه الکتاب، کهف، سبأ و فاطر»‌ به حامدات مشهور هستند.
38. سوره «توحید»معادل یک سوم قرآن است.
39. سوره‌های «عصر، عادیات، ‌تین، ضحی، شمس، بلد، ‌فجر، طارق، بروج، نازعات، مرسلات، قیامت، ‌نجم، طور، ذاریات، صافات، ن، ص، ق و لیل».
40. اسامی سوره‌های بی‌نقطه عبارتند از حمد،‌ رعد،‌ طور، روم و مسد.
41. سوره «مرسلات» به صورت یکجا و کامل نازل شده است.
42. سوره «شمس» به ناقه صالح معروف است.
43. سوره‌های «زخرف، حم، ‌المؤمن، سجده، ‌حمعسق، احقاف، جاثیه و دخان» به حوامیم مشهور هستند.
44. سوره‌های «طلاق و تحریم» تعداد آیاتشان برابر با تعداد امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ می‌باشد.
45. سوره «جمعه».
46. سوره‌های «کوثر، نصر،‌ لهب و اخلاص» به صورت کامل و یکجا نازل شده‌اند.
47. پنج سوره با کلمه «قل» آغاز می‌شوند: «جن، کافرون، اخلاص، فلق، ناس».
48. سوره «نمل» دو بسم الله الرحمن الرحیم دارد.
49. سوره «حمد». =
50. تعداد «29 سوره قرآن با حروف مقطعه» آغاز می‌شوند.
51. «سوره حمد» دو مرتبه بر پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ نازل شده یک بار در مدینه و یک بار در مکه.
52. سوره «صافات» با قسم شروع شده و با حمد تمام می‌شود.
53. سوره «جن».
54. سوره «زمر» هم در آیه اولش و هم در آیه آخرش کلمه الله آمده است.
55. سوره‌ای که به نام یکی از میوه‌ها است سوره «تین» است. =
56. چهار سوره تعداد آیاتشان برابر با تعداد پنج تن آل عبا ـ علیهم السلام ـ است: «1. فلق، 2. لهب، 3. فیل، 4. قدر».
57. سوره «بقره» با دعا ختم می‌شود.
58. سوره‌ای که یک دوازدهم قرآن را در خود جای داده است سوره «بقره» است.
59. سوره «روم» همنام یک کشور است. =
60. در سوره «همزه» از افراد عیب‌جو انتقاد شده است. =
61. کلمه «الله» در تمام آیات سوره «مجادله، آمده است.
62. سوره «یس» به ریحانه القرآن معروف است. =
63. سوره «حمد». =
64. در سوره «مجادله» چهل بار کلمه «الله» ذکر شده است. =
65. سوره «جمعه».
66. سوره «بقره» دو جزء و نیم کل قرآن را در خود جای داده است.
67. در سوره تکویر کلمه اذا «12 بار» آمده است.
68. سوره «حمد». =
69. سوره‌های یونس، هود، یوسف،‌ ابراهیم و حجر.
70. سوره‌ای که آن را حبیب نجار می‌نامند سوره «یس» است.
71. سوره‌های رعد، ‌قیامه، واقعه، قارعه، ‌نبأ، زلزال، جاثیه، ‌تغابن و حشر.
72. سوره‌های «فلق و ناس» به (معوذتین) معروفند.
73. «سوره‌ حج» دو سجده مستحبی دارد.
74. سوره‌های «لیل و تبت».
75. سوره «فصلت» به المصابیح نیز معروف است.
76. سوره «فاطر» به ملائکه منسوب است. =
77. «سوره انسان».
78. سوره «اعلی» که اگر حرف اول آن الف را برداریم می‌شود «علی».
79. سوره «ملک». = 80. سوره محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ که اگر حرف اولش را برداریم می‌شود «حمد».
81. سوره‌های «تبت، لیل،‌ شمس، عصر، قارعه، عبس و …». =
82. سوره‌های «فاطر، نور، رحمن، اعلی و …» از صفات خداوند می‌باشد.
83. سوره «سجده» اگر حرف اولش را برداریم می‌شود «جده». =
84. سوره‌های «انشراح و فیل» با کلمه (اَلَم) شروع می‌شوند.
85. «سوره حمد» به «سوره المثانی» معروف است.
86. «سوره مائده».
87. به سوره «قصص» (موسی و فرعون) هم می‌گویند.
88. سوره «بقره» به (فسطاط القرآن) معروف است. =
89. سوره‌های «فرقان و ملک» با (تبارک الذی) آغاز می‌شوند. =
90. سوره‌های ممتحنه، حجرات و مائده با «یا ایها الذین آمنوا» آغاز می‌شوند.
91. المضاجع نام دیگر سوره سجده است.
92. سوره‌های «حاقه واقعه»با آیه (فسبح باسم ربک العظیم) ختم می‌شوند.
93. سوره‌های مدنی «طی 10 سال» نازل شدند.
94. داستان ( فضیل عیاض) در سوره «حدید آیه 17» آمده است.
95. سوره‌های «دهر و غاشیه»با کلمه (هل) شروع می‌شوند.
96. سوره‌های «شعرا، نمل و قصص» به (طواسین) معروفند.
97. سوره‌های «بقره و آل عمران» به (زهروان) معروف هستند.@#@
98. سوره‌های «مکی» طی «13 سال» نازل شده‌اند. =
99. سوره‌های «اسری، ‌کهف، ‌مریم، طه و انبیاء» به (عتاق) معروفند.
100.سوره‌های «مجادله و مؤمنون» با کلمه (قد) شروع می‌شوند. =
101.سوره‌ای که در باره روزگار است سوره «دهر» است.
102.سوره «عادیات» منسوب به ( حضرت علی ـ علیه السلام ـ ) است.
103.سوره‌های «فلق» به معنای (صبح)، «لیل» به معنای (شب) و «فجر» به معنای (سپیده‌دم).
104.سوره «اسری» به (بنی اسرائیل) نیز معروف است.
105.«37 سوره» قرآن در جزء 30 قرار دارند.
106.سوره هایی که توصیه شده در نماز جمعه خوانده شوند عبارتند از: «منافقون و جمعه».
107.سوره‌ای که تمام آیاتش با حرف «د» تمام می‌شود (اخلاص) است.
108.سوره‌ای که به «نساء کوتاه» نیز معروف است «طلاق» می ‌باشد.
109.سوره‌ای که در «شأن اهل البیت ـ علیهم السلام ـ » نازل شده است سوره دهر است.
110.سوره‌ای که تمام آیاتش با حرف«ر» ختم می‌شوند «کوثر» می‌باشد.
111.در سوره «حجرآیه 26» راجع به (آفرینش انسان) اشاره شده است.
112.راجع به اولین (قبله مسلمین) در سوره «اسراء» اشاره شده است. =
113.سوره «تین» که بر عکس آن می‌شود «نیت».
114.«سوره اعراف آیه 133». =
115.سوره «حجرات» سوره اخلاق و ادب است.
116.حکم اسیران جنگی در سوره «نساء» بیان شده است. =
117.سوره علق. =
118.سوره‌های «قصص و شعراء» با «طسم» آغاز می‌شوند.
119.نام سوره‌های «حج، طه، یس، صفّ،‌ جنّ و عمّ» از دو حرف تشکیل شده است. =
120.سوره ماعون.
121.در سوره «نساء» (قوانین ازدواج) اشاره شده است.
122.سوره مورد نظر سوره «روم» می‌باشد که بر عکس آن می‌شود «مور».
123.سوره حجر. = 124.سوره‌هایی که با تسبیح شروع می‌شوند عبارتند از: «اسری، اعلی، جمعه،‌ تغابن، صف، ‌حدید و حشر».
125.این داستان در «سوره طه» بیان شده است.
126.(قانون ارث) در سوره «نساء» بیان شده است.
127.سوره مورد نظر «توحید» می‌باشد که اگر حرف اولش را برداریم می‌شود «وحید».
128.سوره انفال.
129.سوره‌های «مطففین و همزه» با کلمه «ویل» آغاز می‌شوند.
130.در سوره «حدید» (بیست و هفت صفت از صفات الهی) بیان شده است. =
131.«سوره طه».
132.سوره نساء.
133.«سوره دهر».
134.سوره «ناس» تمام آیاتش با (س) ختم می‌شود. =
135.به سوره «مؤمن» (الغافر) نیز گفته می‌شود.
136.سوره‌های «بقره، عنکبوت، آل عمران،‌ روم،‌ لقمان و سجده». =
137.به سوره «ملک» تبارک هم گفته می‌شود. =
138.در سوره «انفال» راجع به «جنگ بدر» اشار شده است. =
139.سوره مورد نظر سوره «شمس» می‌باشد که اگر حرف اول آن را برداریم می‌شود «مس».
140.سوره‌های «نساء و حج» با کلمه «یا ایها الناس» آغاز می‌شود.
141.به سوره «محمد» (القتال) اطلاق می‌شود.
142.در سوره «قصص» به داستان «قارون» اشاره شده است.
143.نام‌های دیگر این سوره عبارتند از: «العذاب،‌ الفاضحه، البحوث، الحافره، برائه و …».
144.سوره «ناس».
145.«الشریعه» نام دیگر سوره «جاثیه» است.
146.سوره مورد نظر «قمر» می‌باشد که برعکس آن می‌شود «رمق». =
147.سوره «لیل» تمام آیاتش با حرف «ی» ختم می‌شود. =
148.در سوره «ص» به این موضوع اشاره شده است.
149.«سوره قمر».
150.سوره‌های «مؤمن،‌ فصلت، زخرف، دخان، جاثیه و احقاف» با «حم» شروع می‌شوند.
151.سوره مورد نظر «زمر» می‌باشد که برعکس آن می‌شود «رمز». =
152.«الباسقات» نام دیگر سوره «ق» می‌باشد.
153.سوره‌های «قمر و انبیاء».

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید