معماهای شخصیت‌ها،‌اصحاب، قبایل، حیوانات،‌مکان‌ها و…

معماهای شخصیت‌ها،‌اصحاب، قبایل، حیوانات،‌مکان‌ها و…

1. «لقمان حکیم» چند بار نامش در قرآن آمده است؟
2. در قرآن کریم چند بار به نام «قوم بنی اسرائیل» اشاره شده است؟
3. «بت‌هایی» که نامشان در قرآن آمده را نام ببرید؟
4. «ستمگرانی»که نامشان در قرآن آمده را نام ببرید.
5. چه تعداد از سوره‌های قرآن به نام حیوانات، است؟
6. «قبایلی» که نام آنها در قرآن آمده را نام ببرید.
7. نام «جبرئیل» چند بار در قرآن آمده است؟
8. فرعون درکجا به هلاکت رسید؟
9. کدام «حیوان» نمرود را به هلاکت رساند؟
10. نام «ابلیس» در قرآن چند بار آمده است؟
11. پرندگانی که لشگریان ابرهه را به هلاکت رساندند چه نام داشتند؟
12. «فرشتگانی» که نامشان در قرآن آمده است را نام ببرید.
13. کدام قسمت از زمین بود که فقط یکبار نور خورشید بر آن تابید؟
14. پرنده‌ای که در دربار حضرت سلیمان ـ علیه السلام ـ خدمت می‌کرد چه نام داشت؟
15. قارون، که گنج معروفی داشت و در قرآن نیز به آن اشاره شده است شوهرخواهر کدامیک از پیامبران بود؟
16. اصحاب کهف چند سال در غار خواب بودند؟
17. لشگریان ابرهه سوار بر کدام حیوان شده و به جنگ خانه خدا آمدند؟
18. «کافرانی» که نامشان در قرآن آمده است را نام ببرید.
19. کدام یک از حیوانات همراه اصحاب کهف به غار رفت؟
20. کدام قوم بیشترین نافرمانی را نسبت به پیامبرانشان کردند؟
21. نام چه تعداد از «چشمه‌های بهشتی» در قرآن بیان شده است؟
22. «رودهایی» که در قرآن از آنها نام برده شده کدامند؟
23. به کدام حیوان وحی شد؟
24. نام «هشت قوم» در دو خط از قرآن بیان شده این دو خط در کدام سوره قرار دارد؟
25. «ماجرای اولین قتل در روی زمین» در کدام سوره بیان شده است؟
26. «فرزند کافر حضرت نوح ـ علیه السلام ـ » چه نام داشت؟
27. لقب کدام پیامبر «اسرائیل» است؟
پاسخ‎ها:
1. نام لقمان حکیم «2 بار» در قرآن کریم آمده است.
2. در قرآن «41 بار» به قوم بنی اسرائیل اشاره شده است.
3. بت‌هایی که نامشان در قرآن آمده است عبارتند از: «العجل، العزی، لات، مناه، ود، یعوق» است.
4. ستمگرانی که نام‌شان در قرآن آمده است عبارتند از: جالوت، هامان، سامری، نمرود، فرعون، قارون و ابولهب.
5. نام سوره ها به اسم حیوانات عبارتند از: بقره, نمل, عنکبوت, فیل.
6. قبایلی که نام آنها در قرآن آمده است عبارتند از: «ثمود، عاد، قریش، مدین، اصحاب الایکه و اصحاب الرس».
7. نام جبرئیل «3 بار» در قرآن آمده است.
8. فرعون و یارانش در دریا غرق شدند و به هلاکت رسیدند.
9. حیوانی که نمرود را به هلاکت رساند «پشه» بود.
10. «11 بار» نام ابلیس در قرآن ذکر شده است.
11. پرندگانی که لشگریان ابرهه را به هلاکت رساندند «ابابیل» نام داشتند.
12. فرشتگانی که نامشان در قرآن آمده است عبارتند از: «جبرئیل، ماروت، هاروت، میکال و مالک».
13. آن قسمت از زمین که فقط یک بار نور خورشید بر آن تابید کف دریا بود که به امر آب دریا شکافته شد و لشگریان فرعون در آن غرق شدند.
14. این پرنده «هدهد» نام داشت.
15. قارون شوهر خواهر حضرت موسی ـ علیه السلام ـ بود.
16. اصحاب کهف «309» سال در غار خواب بودند.
17. لشگریان ابرهه بر «فیل‌ها» سوار بودند.
18. کافرانی که نامشان در قرآن آمده است عبارتند از: «قارون، جالوت و آذر».
19. حیوانی که همراه اصحاب کهف به غار پناه برد «سگ» بود.
20. قوم «یهود».
21. «سلسبیل، کوثر و تسنیم» چشمه‌های بهشتی هستند که نام آن‌ها در قرآن بیان شده است.
22. رودهایی که در قرآن از آن‌ها نام برده شده است عبارتند از: «رود نیل» در سوره (انبیاء) و «فرات» در سوره‌های (فرقان و فاطر).
23. به «زنبور» وحی شد (آیه 68 سوره نحل).
24. نام این هشت قوم در آیات «12 الی 14 سوره ق» آمده است.
25. ماجرای اولین قتل در روی زمین در «آیه 30 سوره مائده» آمده است.
26. نام فرزند حضرت نوح ـ علیه السلام ـ «کنعان» بود.
27. لقب «حضرت یعقوب ـ علیه السلام ـ » اسرائیل است.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید