کتابشناسی قرآن و اهل بیت(ع)

کتابشناسی قرآن و اهل بیت(ع)

قرآن و عترت دو امانت الهی و دوگوهر گرانبها ومیراث رسول گرامیاسلام(صلی الله علیه و آله)، وسیله هدایت، سعادت و نجات انسانها هستند. این دو گوهر گرانبها ازیک منبع نشأت گرفته و در یک مسیر حرکت می کنند وبه یک مقصد منتهی خواهند شد. قرآن بدون عترت و عترت بدون قرآن، نه مورد توجه قرآن است و نه مورد تأیید عترت. ارتباط بین قرآن واهل بیت، ارتباط دوسویه است. از طرفی قرآن اهل بیت را والاترین و برترین انسانها معرفی می کند و از طرف دیگر آگاه ترین انسانها به حقایق وحی اهل بیت علیهم السلام می باشند. قرآن و عترت دو رکن اساسی اسلام وهمراه با یکدیگرند و تمسک به هریک بدون دیگری نا درست و ناتمام به شمار می آید. این مهم در آخرین و سرنوشت سازترین پیام الهی بر رسول گرامی اسلام بیان شده آن جا که با ابلاغ پیام ولایت و نصب حضرت علی(ع) به انجام رسیدن وظیفه رسالت و تکمیل نمودن آن را بسته به ابلاغ پیام ولایت از سوی خداوند می سازد و دین همراه با ولایت را دین کامل می شنـاسد و روز نصب حضـرت علی(ع)، به عنوان جانشین پیامبر را روز کامل شدن دین و تمام شدن نعمت و رضایت خویش می داند وسرانجام تحقق این فرمان را مایه نومیدی کافران و مخالفان از پیروزی بر اسلام می داند. خداوند در قرآن، اهل بیت را با بهترین اوصاف و فضائل یاد کرده وآیات بسیاری در شأن ومنزلت آنان نازل کرده است. علی(ع) فرموده است: (نزل القرآن ارباعاً فربع فینا و ربع فی عدوّنا و ربع فی الفرائض والاحکام و ربع فی السنن(قصص)والامثال. ولنا کرائم القرآن.) و در روایتی دیگر آمده است: (نزل القرآن اثلاثاً فثلث فینا و ثلث فی عدوّنا وثلث فی الفرائض و السّنن و الامثال.) صدها آیه در شأن اهل بیت علیهم السّلام نازل شده است که مورد پذیرش بیشتر مفسران شیعه و فرقه های دیگر اسلام است. تفسیر و تبیین آن آیات و نگارش کتابهای بسیار در این مورد بیانگر این حقیقت است. ابن عباس می گوید: (ما نزل فی أحد من کتاب اللّه مانزل فی علیّ(ع).) و نیز مجاهد می گوید: (نزلت فی علی سبعون آیه لم یشرکه فیها أحد(و در بعض روایات ثمانون آیه).) احمد بن حنبل می گوید: (ما جاء لأحد من أصحاب رسول اللّه من الفضائل أکثر مما جاء لعلی بن ابی طالب(ع).) همه این مطالب حکایت از بلندی جایگاه اهل بیت دارد. قرآن آکنده از آیاتی است که در شأن و منزلت اهل بیت (ع) بویژه علی (ع) است. این همه در راستای روشن نمودن افکار عمومی نسبت به مقام و جایگاه آن بزرگواران می باشد. آیه تطهیر(احزاب/33)، آیه مباهله (آل عمران /61)، آیه ولایت (مائده /55)، آیه تبلیغ (مائده /67)، آیه اکمال ( مائده /3)، آیه انذار و آیه قربی و صدها آیه دیگر در شأن و منزلت اهل بیت (ع) نازل شده است. اندیشوران جهان اسلام از فرقه های گوناگون اسلامی بویژه شیعه برای تبیین و روشن نمودن فضائل خاندان عصمت و طهارت با استناد به آیات شریفه قرآن آثار بسیاری به رشته تحریر درآورده اند که در بعض موارد به بررسی و تبیین صدها آیه پرداخته اند. از جمله علامه حاکم حسکانی یکی از دانشمندان حنفی قرن پنجم هجری کتاب ارزشمند (شواهد التنزیل لقواعد التفضیل) را به نگارش درآورده است. دراین اثر سترگ 296 آیه را در شأن اهل بیت پیامبر علیهم السّلام دانسته است و دراین باره 1163 روایت را به عنوان شاهد یاد کرده است. اینک در راستای کتابشناسی موضوعی قرآن به معرفی و شناسایی کتابهایی که درباره قرآن و اهل بیت(ع) به نگارش درآمده اند یا بخشی ازآنها این مقوله را در بردارد می پردازیم. دراین کتابشناسی 277 عنوان به اجمال شناسانده می شود، ولی بدون شک شمار کتابهای نگاشته دراین زمینه فراتر ازاین است. منابعی که در این مقاله مورد کند و کاو قرار گرفته است، بیش از ده عنوان است که در مورد هر عنوان منبع یادکرد آن نیز آمده است. مهمترین منبع، کتابخانه تخصصی مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم است که یک سوم عناوین یادشده در این کتابخانه موجود است. عنوانهای موجود در مرکز یادشده، با علامت ستاره مشخص شده است. 1. آیینه هدایت در اثبات ولایت از نظر قرآن و سنت (فارسی)، ابراهیم احمد امینی نجفی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1392، 3 جلد، 510 ـ 382 ـ 491ص، شیعه. * 2. الآیات (اردو)، سید سجاد حسین بن محمد حسین، دهلی، انتشارات مقبول، 1912، 172 ص، شیعه. (کتابنامه بزرگ قرآن 1/ 28) 3. آیات الائمّه، محمدرضا کوثر علیشاه ( م 1247)، چاپ: تهران. (دائره المعارف بزرگ اسلامی 2/ 254) 4. آیات الائمه (فارسی)، میرزا علی نقی بن علامه مولی رضا بن محمد امین همدانی فرزند کوثر علیشاه (م 1297)، شیعه. (الذریعه 1/ 40) 5. آیات الائمه (فارسی)، سید میرمحمد علی بن سید مهدی حسینی نیاکی لاریجانی تهرانی(م 1323)، چاپ سنگی، 342 ص، شیعه. (آقا بزرگ تهرانی گوید: این کتاب در حیات مؤلف چاپ شده است).(الذریعه 1/40) 6. آیات الانوار (عربی)، محمود یوسفی غروی، قم، مرکز انتشارات دارالنشر اسلام، چاپ اوّل، 1372، 471 ص، شیعه. (این کتاب مستدرک تأویل الآیات سید شرف الدین استرآبادی است). 7. الآیات الباهره فی بقیّه العتره الطاهره(عربی)، سید داود میرصابری، تهران، مؤسسه بعثت، 1402، 474 ص، شیعه. * 8. الآیات الباهره فی العتره الطاهره(رساله الباهره فی العتره الطاهره) (عربی)، علی بن احمد الحسین بن موسی بن جعفر الشریف ابوالقاسم معروف به شریف مرتضی علم الهدی، (355 ـ 436)، شیعه. (الذریعه 3/15، هدیه العارفین 1/ 688) * الآیات الباهره فی فضل العتره الطاهره، ر.ک: تأویل الآیات الظاهره فی فضائل العتره الطاهره، تألیف سید شرف الدّین استرآبادی. (الذریعه 1/ 46) 9. آیات الباهره فی مدح الائمّه الطاهره (فارسی)، خطی، قم: کتابخانه آیت اللّه مرعشی نجفی 7446. (کتابنامه بزرگ قرآن 1/ 43) 10. الآیات الباهره فی وصف الائمه الطاهره (عربی)، خطی، تهران: کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، 1/ 593.(کتابنامه برزگ قرآن 1/ 43) 11. الآیات البیّنات او بیان الآیات بالزبر و البیّنات یوسف بن احمد بن یوسف گیلانی نجفی، شیعه. (آقا بزرگ گوید: این اثر در رشت چاپ شده است) (الذریعه 1/ 47). 12. آیات الثلاث(التطهیر والولاء و… ) (عربی)، محمد حسین بن محمد نجفی(1312 ـ 1381)، شیعه. (کتابنامه بزرگ قرآن 1/ 53) 13. آیات جلی فی شأن مولا علی(ع) (اردو)، علی بیک قزلباش دهلوی، هندوستان، 1330، 330 ص، شیعه. (الذریعه 26/ 17) 14. آیات الحجّه فی تفسیر الآیات الّتی فی مناقب امیرالمؤمنین(ع) (عربی)، میرزا علی اکبر الشّریف النجفی(م 1317)، خطی، نجف: کتابخانه سید محمد باقر بحرالعلوم، شیعه. (الذریعه 26/ 17) 15. آیات الحجه والرجعه (عربی)، محمد علی بن مولی حسن علی همدانی حایری(متولد 1293)، شیعه. (الذریعه 1/47) 16. آیات الظّهور (فارسی)، واعظ ماهر مولی علی قلی دهخوارقانی، سال نشر: 1351. (الذریعه 26/ 18) 17. آیات الفضائل (عربی)، خطی، قم: کتابخانه شخصی آیت اللّه حجّت. (کتابنامه بزرگ قرآن 1/ 59) 18. آیات الفضائل(فارسی) میرزا علی مشهور به پیش خدمت ابن رستم، (م 1313) ایران، 1273، شیعه. (الذریعه 1/ 48) 19. آیات محکمه قرآنیه داله بر امامت ائمه علیهم السلام (فارسی)، احمد بن زین الدین احسائی (رساله القرآن 9/ 215، کتابنامه بزرگ قرآن 1/ 66) 20. الآیات النازله فی أهل البیت علیهم السّلام (عربی)، حسن بن محمد بن یحیی نیشابوری معروف به ابن الفحام (م 408 یا 458). (کتابنامه بزرگ قرآن 1/ 68) 21. آیات النّازله فی اهل البیت علیهم السّلام (فارسی)، سید محمد بن ابی زید بن عربشاه ورامینی(قرن 8)، خطی، قم: کتابخانه آیت اللّه مرعشی نجفی 749 ـ 750. (کتابنامه بزرگ قرآن 1/ 68) 22. آیات النازله فی ذم الجائرین علی أهل البیت علیهم السّلام، حیدر علی بن محمد حسن شیروانی. (الذریعه 1/ 48) 23. آیات النازله فی شأن علی(ع) مع تفسیرها(فارسی)، سید عبدالحسین بن عبداللّه موسوی دزفولی لاری ( 1264 ـ 1340 یا 1324 ق)، شیراز: چاپخانه محمدی، 1314 و 1319، 111 + 62 ص. (دائره المعارف بزرگ اسلامی 2/ 254) 24. آیات النازله فی فضائل العتره الطاهره (عربی)، تقی الدین بن عبداللّه الحلی، (بررسی پانصد آیه در ارتباط با اهل بیت)، (الذریعه 1/ 49) 25. آیات النّبیّ واهل بیته (عربی)، خطی، برلین (رساله القرآن 9/ 216) 26. آیات الولایه (فارسی)، سید کاظم ارفع، تهران: مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی فیض، چاپ اول، 1364، 410 ص.* 27. آیات الولایه(فارسی)، میرزا ابوالقاسم بن محمد نبی حسینی شریفی ذهبی مشهور به میرزا با با شیرازی(م 1286) (از ارکان فقه صوفیه ذهبیه)، این اثر تفسیر 1001 آیه از قرآن است که سیصد آیه آن در فضائل اهل بیت است و باقی آن تفسیر قرآن توسط اهل بیت می باشد، چاپ 1322، 2 جلد، 335 ـ 456 ص.* 28. آیات الولایه و برهان الهدایه (عربی)، محمد بن محمد رفعت شیرازی، بمبئی، 1316، 112 ص. (کتابنامه بزرگ قرآن 1/ 72) 29. آیه التطهیر (عربی)، محمد مهدی آصفی، قم: دار القرآن الکریم، چاپ اوّل، 1411، 104 ص; تهران: نشر توحید، چاپ دوّم، 1411، 163 ص. * 30. آیه التطهیر(عربی)، عبدالزهراء عثمان محمد، شرف، چاپ اوّل، 1414، 87 ص.@#@ * 31. آیه التطهیر (عربی)، سید محمد باقر خراسانی موسوی، خطی، کتابخانه شخصی مؤلف. (کتابنامه بزرگ قرآن 1/ 75) 32. آیه التطهیر(اردو)، سید حفاظت حسین ملقب به سلیم بهیکپوری، چاپ هند. (الذریعه 26/ 18) 33. آیه التّطهیر (اردو)، سید محمّد جعفر زیدی، پاکستان، میمن السّادات، 1400، (کتابنامه بزرگ قرآن 1/ 75) 34. آیه التطهیر (عربی)، سید محمد جواد حسینی جلالی، خطی، کتابخانه شخصی مؤلف. (کتابنامه بزرگ قرآن 1/ 67) 35. آیه التطهیر (اردو)، محمد باقر دهلوی (م 1372). (کتابنامه بزرگ قرآن 1/ 76) 36. آیه تطهیر (اردو)، سید امیر حسین نجفی(م 1408) لاهور: تعلیمی پریس، 24ص، شیعه. (کتابنامه بزرگ قرآن 1/ 76) 37. آیه التطهیر (اردو)، تألیف بعضی از فضلاء هند، چاپ هندوستان. (الذریعه 1/50) 38. آیه التطهیر (عربی)، محمد سعید بن ناصر حسین العقبانی هندی(م: 1333) (معجم الدراسات القرآنیّه عند شیعه الامامیّه، 10) 39. آیه التطهیر رویه المبتکره(عربی)، عنوان اصلی: اهل بیت یا چهره های درخشان در آیه تطهیر، محمد فاضل لنکرانی، شهاب الدین اشراقی، بیروت، چاپ اوّل، 1416، 160 ص.* 40. آیه التطهیر فی احادیث الفریقین (عربی)، سید علی موحد ابطحی، قم، مطبعه سیّدالشهداء، 1405، 388 ص. 41. آیه التطهیر فی الخمسه أهل الکساء(عربی)، محیی الدین الموسوی الغریفی، نجف، مطبعه العلمیه، 1377، 279ص. (معجم الدراسات القرآنیه عند شیعه الامامیه، 10) 42. آیه التطهیر وحدیث الکساء(عربی)، علی محمدی ارهانی زنجانی، 184 ص. 43. آیه تطهیر وحدیث کساء (مجمع الانوار) (فارسی)، سید حسین موسوی کرمانی، قم: چاپخانه علمیه، 1391، 312 ص. * 44. آیه مباهله (فارسی)، محمد تقی شریعتمداری، تهران: بنیاد بعثت، چاپ دوّم، 1365، 40 ص. * 45. آیه مودّت (اردو)، مشتاق حسین شاهدی، کراچی: انجمن رضویه، شیعه. (کتابنامه بزرگ قرآن 1/ 81) 46. آیه المودّه (عربی) سید برداالدین حسینی الحوثی. (کتابنامه بزرگ قرآن 1/ 81) 47. آیه الولایه، محمد سعید سید ناصر حسین العبقاتی هندی (م: 1333)، شیعه. (معجم الدراسات القرآنیّه عند شیعه الامامیه 10) 48. الائمه و القرآن (عربی)، محمدرضا حکیمی، بیروت، شیعه. (کتابنامه بزرگ قرآن1/ 85) 49. ابانه ما فی التنزیل من مناقب آل الرسول علیهم السّلام (عربی)، احمد بن الحسن الطوسی (مثار الحق)، (کتابنامه بزرگ قرآن 1/ 88) 50. ابطال الاختیار(در اثبات امامت حضرت علی و ائمه از راه نص صریح قرآن و احادیث نبوی) (عربی)، محمد بن علی ابن بابویه(شیخ صدوق) (م 381). (دائره المعارف تشیع 1/ 291) 51. اثبات الائمه، (عربی) خطی، دانشگاه تهران. (ادبیات فارسی ـ استوری 1/ 421) 52. اثبات الامامه الخاصه بالکتاب والسنه (عربی)، میرزا هدایت اللّه بن ملاصادق برغانی معروف به حاجی مجتهد، (م: 1281). (کتابنامه بزرگ قرآن 1/ 130) 53. اثبات الخلافه بالقرآن واسکات المنکرین بالبرهان (فارسی)، محمد عظیم، هندوستان: لکهنو، 1289، چاپ سنگی، 16 ص. (کتابنامه بزرگ قرآن 1/ 130) 54. اثبات عصمه للائمه الطاهرین علیهم السّلام (عربی) ( ازآیه: واذ ابتلی ابراهیم…) سید محمد بن عبدالکریم طباطبائی، خطی، نجف: کتابخانه محمد علی خوانساری. (الذریعه 1/ 97) 55. اثبات عصمه الائمه من آیه: ان الابرار لفی نعیم (عربی)، میرزا محمد حسن شیروانی(م 1098یا 1099). (الذریعه 1/ 97) 56. اثبات العصمه لائمه الطاهرین من قوله: لاینال عهدی الظالمین، (عربی) رفیع الدین محمد بن فرج گیلانی (م حدود 1160)، خطی، نجف: کتابخانه محمد علی خوانساری. (الذریعه 1/ 97) 57. اذهاب الرجس عن حظیره الانس (فارسی)، ملا عبدالکریم بن محمد طاهر قمی، خطی، قم: کتابخانه آیت اللّه گلپایگانی. (این کتاب ترجمه عنوان بعدی است که از طرف خود مؤلف انجام شده). (کتابنامه بزرگ قرآن 1/ 244) 58. اذهاب الرّجس عن حظیره القدس (عربی)، ملاعبدالکریم بن محمد طاهر قمی، خطی، قم: کتابخانه آیت اللّه گلپایگانی، شیعه. (کتابنامه بزرگ قرآن 1/ 245) 59. اربعین آیه فی فضائل امیرالمؤمنین(ع) (عربی)، خطی، نجف کتابخانه خصوصی قاسم بن حسین محیی الدین (ظاهراً از قرن هشتم) تاریخ وقف 1039. (الذریعه 11/ 49) 60. اربعین فی ماورد من الآیات و تأویلها فی فاطمه الزهراء(عربی)، (خصائص الزهراء) محمد علی حائری سنقری، خطی، قم: کتابخانه محمدرضا طبسی حائری، تألیف 1340، 3 جلد رحلی، حدود 600 ص. 61. اسامی الذین نزل فیهم القرآن الحکیم، (عربی)، خطی، کتابخانه مرکزی سلیمانیه ترکیه، استانبول. 284/ 2. (کتابنامه بزرگ قرآن 1/ 294) 62. استخراج نام امامان از راه جفر (فارسی)، ملاحیدر محمد خوانساری، خطی، تهران: کتابخانه مجلس 43/ 2938. (کتابنامه بزرگ قرآن 1/ 321) 63. استقصاء الافحام و استیفاء الانتقام فی جواب منتهی الکلام (فارسی)، سید میرحامد حسین هندی(صاحب عبقات) (م 1306)، لکهنو: 1315، (این کتاب در پاسخ منتهی الکلام حیدر علی فیض آبادی که بر ضد اندیشه های تشیع است، نگارش یافته است).(الذریعه 2/ 31) 64. اسرار القرآن یا سبع مثانی(عربی)، محمد بن محمد صالح دماوندی، خطی، قم: کتابخانه مسجد اعظم 20. (کتابنامه بزرگ قرآن 1/ 347) 65. اسماء امیرالمؤمنین علیه السّلام من القرآن، حسین بن القاسم بن محمد ایوب بن شمون(م 356 ). (الذریعه 2/ 65) 66. اسماء أمیرالمؤمنین(ع) فی کتاب اللّه عزّوجلّ(عربی)، محمد بن احمد بن محمد بن ابی ثلج( م 325)، شیعه. (الذریعه 11/ 75) 67. اسماء من نزل فیهم القرآن(عربی)، منصور بن اسماعیل بن ضریر تمیمی، (م306) (هدیه العارفین 2/ 473) 68. اظهارالحق: آیات فضایل اهل بیت(فارسی)، عبداللّه بن عبداللّه، هندوستان، چاپ سنگی، 1280. (کتابنامه بزرگ قرآن 2/ 413) 69. اعظم المطالب فی آیات المناقب (عربی)، سید احمد حسین بن رحیم علی الامروهوی(م 1338). (الذریعه 11/59) 70. الافصاح فی امامه علی بن ابی طالب علیه السلام (عربی)، محمد بن محمد بن نعمان حارثی معروف به شیخ مفید، (م 413) (شیخ مفید، در این اثر با استناد به آیات وبه صورت پرسش و پاسخ امامت حضرت علی(ع) را ثابت کرده است). (دائره المعارف تشیع 2/ 288) 71. اقطاب الدوائر فی تفسیر آیه التطهیر (عربی)، عبداالحسین بن مصطفی، قم: دارالقرآن الکریم، 1403، 126 ص، شیعه، گردآورنده: علی فاضل قائنی نجفی. * 72. الزام النّاصب فی اثبات الحجه الغائب، علی یزدی حائری،(بررسی بیش از 130 آیه پیرامون حضرت مهدی عج). (موعود قرآن 3) 73. الف، لام، میم(اردو) نواب علی رضا خان قزلباش، لاهور: خورشید عالم، 32ص، (درباره این که مراد از حروف مقطعه، آل محمد هستند). (کتابنامه بزرگ قرآن، 2/ 535) 74. القاب المعصومین من الکتاب المبین (عربی)، حسین جعفر موسوی یزدی، خطی، یزد: کتابخانه وزیری 5954 اوراق 159 ـ 162. (کتابنامه بزرگ قرآن 2/ 538). 75. امامت ائمه اثنا عشر اور قرآن(اردو)، سید علی نقی لکهنوئی، (م 1988)، لکهنو: سرفراز لاریس، 1353، 20ص، (در مورد تعداد امامان و وجود امام مهدی در قرآن بحث شده است). (کتابنامه بزرگ قرآن 2/ 552) 76. امامه الحسنین فی القرآن (عربی)، محسن المعلم، سال نشر: 1411، 428ص (کتابنامه بزرگ قرآن 2/ 552) 77. امامت در پرتو کتاب و سنت (فارسی)، عنوان اصلی: الامامه فی ضوء الکتاب والسنّه، مهدی سماوی، مشهد: بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی، چاپ اوّل، 1374، 571 ص. مترجمان: حمیدرضا آژیر ـ حسین صابری.* 78. امامت در قرآن و سنت وعقل و عرفان (فارسی) ،محمد خواجوی، تهران: انتشارات مولی، چاپ اوّل، 1374، 79ص.* 79. امامه علی(ع) بین العقل و القرآن (عربی)، محمد جواد مغنیه، (1322 ـ 1400) قم: منشورات الرضی، 1364، 175 ص.* 80. امامت علی(ع) درآینه عقل و قرآن(فارسی)، عنوان اصلی: امامه علی بین العقل و القرآن، محمد جواد مغنیه (1322ـ 1400)، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اوّل، 1370، 182 ص، مترجم: اکبر ایرانی قمی.* 81. امامت علی(ع) در پرتو عقل و قرآن(فارسی)، عنوان اصلی: امامه علی…، محمد جواد مغنیه (1322ـ 1400)، مشهد، چاپخانه خراسان، 1395، 218ص. مترجم: غلامرضا نمایی. 82. الامامه فی ضوء الکتاب و السنه (عربی)مهدی السماوی، بیروت: دارالزهراء، چاپ دوّم، 1399، 3 جلد، 285 ـ 269 ـ 237 ص.* 83. امامه القرآن (اردو)، مولانا محمد هارونی زنگی پوری(م 1339)، چاپ دهلی ـ لاهور، (مؤلف دوکتاب دیگر با عنوان علوم القرآن و توحید القرآن دارد که کلیه مطالب سه کتاب را در کتاب دیگرش به نام خلاصه التفاسیر آورده و دراین کتاب خلافت علی(ع) را با 72 آیه ثابت کرده است). ( الذریعه 2/ 341 ، کتابنامه بزرگ قرآن 2/ 553) 84. الامامه والولایه فی القرآن(عربی)، عنوان اصلی: امامت و ولایت در قرآن، سید علی اکبر موسوی و…، قم: دارالقرآن الکریم، 1412، 205 ص، قم: مطبعه الخیام، 1399، 240 ص. 85. امام شناسی(فارسی)، محمد حسین طهرانی، تهران: انتشارات حکمت، 1366 ـ 1370. * 86. امام مهدی(عج) از دیدگاه قرآن و عترت(ازجلد سیزدهم بحارالانوار) (فارسی)، محمد باقر مجلسی، قم: انتشارات قلم، 106 ص، مترجم: علی دوانی.* 87. امام مهدی(عج) در قرآن (فارسی)، عنوان اصلی: المهدی فی القرآن، سید صادق حسینی شیرازی، قم: انتشارات پیام اسلام، 189ص، مترجم: محمد رضا انصاری.@#@* 88. امام و امامت از دیدگاه قرآن و سنت(فارسی)، اسداللّه بیات، تهران: واحد فرهنگی بنیاد شهید، چاپ اول، 1363، 112 ص.* 89. الانصاف فی تحقیق آیه الاستخلاف(انی جاعل فی الارض خلیفه) (اردو)، میرزا احمد علی الامرتسری هندی، (این کتاب در امامت و ردّ فرقه قادیانیه نوشته شده است). (الذریعه 2/ 397) 90. انفسنا ( پیرامون معنی انفسنا در آیه مباهله ـ 61 آل عمران) فارسی، ملا عبدالخالق ابن عبدالرحیم یزدی، (م 1268)، خطی: قم: کتابخانه آیت اللّه مرعشی نجفی7188، مشهد :کتابخانه شهید بهشتی. (کتابنامه بزرگ قرآن 2/ 605 ، مجله بینات 4/ 183) 91. الانموذج الخطیر والبرهان الساطع المنیر، تفسیر آیه تطهیر (عربی)، عبداللّه بن حسن بن احمد الامام الناصر. (کتابنامه بزرگ قرآن 2/ 608) 92. الانوار القدسیه فی الفضائل الاحمدیه و تفسیر آیه الصّلواه (عربی، زین العابدین گلپایگانی، (1218 ـ 1289)، خطی، مشهد: کتابخانه گوهرشاد 1419. (کتابنامه بزرگ قرآن 2/ 624) * الانیقیه تفسیر آیه المودّه، موسوی. رک: شماره 163. 93. الاوائل و تأویل مانزل فی اعداء آل محمد و تأویل ما نزل فی شیعتهم و تأویل ما نزل فی النّبی (عربی)، محمد بن عباس بن علی ماهیار معروف به ابن الجحام، (کتابنامه بزرگ قرآن 2/ 640، الذریعه 3/ 306) 94. اوضح الدّلیل فی ما جاء فی علی وآله من التنزیل (عربی)، علی بن جعفر ابن ابی المکارم العوامی القطیفی، (کتابنامه بزرگ قرآن 2/ 643) 95. اولواالامر در قرآن(فارسی)، حسن سعید، تهران کتابخانه مدرسه چهل ستون. 96. اهل بیت(اردو) (درتفسیر آیه تطهیر)، سید محمد صالح عرشی بنارسی، چاپ هند. (الذریعه 2/ 483) 97. اهل بیت (اردو)، سید مقبول احمد (م 1340)، هند ـ کهجوه، انیس، 32ص، (در این کتاب، اهل بیت از دیدگاه قرآن بحث شده است. این کتاب همچنین با کتاب مجالس الحسنیه درسال 1324 چاپ شده است). (الذریعه 2/ 483، کتابنامه بزرگ قرآن 2/ 650) 98. اهل البیت او الشخصیات اللامعه فی آیه التطهیر(عربی)، عنوان اصلی: اهل بیت یا چهره های درخشان…، شهاب الدین اشراقی، محمد فاضل لنکرانی، قم، 1402، 156 ص، مترجم: عباس ترجمان. 99. اهل بیت به روایت سوره انسان(فارسی)، عزیز خالقی بایگی، پایان نامه کار شناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، 1372، 7 + 156 ص، استاد راهنما: سید محمد باقر حجّتی ـ استاد مشاور: علیرضا فیض. * 100. اهل بیت درآیه تطهیر(فارسی)، عنوان اصلی: اهل البیت فی آیه التّطهیر، سید جعفر مرتضی عاملی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اوّل، 1372، 200 ص، مترجم: محمد سپهری.* 101. اهل بیت(ع) رهبران الهی و پژوهش استدلالی از دیدگاه عقل و نقل درباره اهل بیت(بررسی آیات تطهیر، مباهله، ولایت و قربی). تهران، انتشارات عاشورا، چاپ اوّل 1374، 375 ص.* 102. اهل البیت فی آیه التّطهیر، سید احمد حسینی اشکوری (تألیف در سال 1350). (کتابنامه بزرگ قرآن 2/ 650) 103. اهل البیت فی آیه التّطهیر(عربی)، سیدجعفر مرتضی عاملی، بیروت: دارالامیر، 1413، 254.* 104. اهل البیت فی القرآن(عربی)، سید صادق الحسینی الشیرازی، بیروت: المرکز العلمی، چاپ اوّل، 1399، 406ص.* 105. اهل البیت مقامهم منهجهم مسارهم، (عربی) مؤسسه البلاغ ـ لجنه التألیف، مؤسسه البلاغ، 1409، 176ص.* 106. اهل بیت وآیه مباهله (فارسی، قوام الدین وشنوی، قم: چاپ مهر، 112 ص، مترجم و مقدم: سید ابوالفضل رضوی.* 107. اهل البیت یا چهره های درخشان، درآیه تطهیر (فارسی)، شهاب الدین اشراقی ـ محمد فاضل لنکرانی، تهران: نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوّم، 1369، 153ص.* 108. ایجاز التحریر فی آیه التّطهیر(عربی)، سید ناصر حسین مظفر جیفوری، (1313)، لکهنو: مؤسسه اثنا عشری. (الذریعه 26/ 73) 109. ایضاح خطاء من شنّع علی الشیعه فی امر القرآن (عربی)، محمد بن احمد ابن الجنید الکاتب الاسکافی، (م 381)، (کتابنامه بزرگ قرآن 2/ 663) 110. باقیات صالحات، ترجمه آیات بیّنات(فارسی) محمد عبدالشّکور، بمبئی، مطبوعه اجمل، 1394، 408ص. * 111. بحث علمی تحقیقی حول اولی الامر و الولایه (عربی)، سید احمد الفهری، بیروت: الدار الاسلامیه، 1406، 119 ص.* 112. بحث غدیر خم از نظر قرآن شریف (فارسی)، عبدالکریم نیری، قم: مطبعه حکمت، 1353، 43 ص. 113. بحث و تحقیق در آیات ولایت و خلافت علی (ع) (فارسی)، ابوالفضل داور پناه، پایان نامه دکتری، تهران: دانشکده الهیات دانشگاه تهران، 1343، 245ص. 114. بحر المناقب فی فضل علی بن ابی طالب، علی بن ابراهیم، درویش برهان، خطی: تهران کتابخانه شخصی اصغر مهدوی. (کتابنامه بزرگ قرآن 3/ 956) 115. بررسی نظریات تفسیری امام فخررازی پیرامون آیات نازله در شأن اهل بیت علیهم السّلام(فارسی)، محمد کبیریان، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده تبلیغ دانشگاه امام صادق(ع)، 1371، استاد راهنما: محمد هادی معرفت. (کتابنامه بزرگ قرآن 3/ 984) 116. برهان البیان(اردو) (در خلافت وامامت و تفسیر آیه استخلاف)، سید ابوالقاسم ابن حسین بن نقی رضوی قمی لاهوری، 13242، چاپ هند. (الذریعه 3/ 94) 117. برهان المبین(اردو)، ایمان تجمل حسین خان کرپاموی، (درتفسیر آیه تطهیر) (کتابنامه بزرگ قرآن 3/ 1009) 118. برهان مجادله فی تفسیر آیت مباهله(اردو)، محمد اعجاز حسن محمدی بدایونی، (م 1350)، شیعه، چاپ لکهنو. (کتابنامه بزرگ قرآن 3/ 1009) 119. بشارات قرآن در شأن حضرت مهدی آل محمّد(ص)(فارسی)، سید علی اکبر شعفی، اصفهان: انتشارات دین و دانش ـ چاپخانه محمدی. 1342 ـ 1371، 44ص. مشهد انتشارات جعفری. * 120. بشارتهای صحف سماویه و بشارتهای قرآن در شأن حضرت مهدی(عج)، (دائره المعارف تشیع 3/ 244) 121. بصائر یا قرآن و اهل بیت(فارسی)، عنوان اصلی: شواهد التّنزیل لقواعد التفضیل، عبیداللّه حاکم حسکانی، حنفی، شیراز: چاپخانه مصطفوی، چاپ اوّل، 1357، 708ص، مترجم و شارح: حسنعلی نجابت. * 122. بغیه الطالب و سؤله فی سبب نزول انّما ولیّکم اللّه و رسوله…، احمد صالح الصنعانی، (م 1140). (کتابنامه بزرگ قرآن 3/ 1032) 123. البیت النبوی فی القرآن الکریم و… (عربی)، لطیفه بنت محمد التویجری، پایان نامه کارشناسی ارشد، ریاض: دانشکده تربیت، 1409. (کتابنامه بزرگ قرآن 3/ 1098) 124. بین الشیعه و السّنه(عربی)، علی الجالوس، قاهره: دارالاعتصام، 1989، 316 ص. (مجله رساله القرآن 9/ 223) 125. پاسخ به شبهات آلوسی بغدادی در زمینه آیات نازله درشأن اهل بیت(ع) (فارسی)، مسعود فکری، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1371، استاد راهنما: محمد هادی معرفت. (کتابنامه بزرگ قرآن 3/ 1104) 126. پاسخهای همدانی(عربی)، محمدباقر همدانی، خطی: تهران: کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران 6.(پاسخ به خرده گیریهای اهل کتاب از قرآن و غیبت امام(ع) (کتابنامه بزرگ قرآن 3/ 1105) 127. پرتوی از امامت و ولایت در قرآن(فارسی)، سید علی اکبر موسوی ـ محمد محمدی گیلانی ـ محمد یزدی ـ حسین مظاهری ـ محمد تقی مصباح، تهران: انتشارات میقات، 1362، 243 ص.* 128. پژوهشی در آیه تطهیر ـ مصونیت تکوینی رهبران عقیدتی اسلام (فارسی)، عنوان اصلی: آیه التّطهیر، محمد مهدی آصفی، قم: دفتر نشر معارف اسلامی، چاپ اوّل، 1373، 174 ص، مترجم: محمود رضا افتخارزاده.* 129.تأویل الآیات الباهره فی فضل العتره الطاهره(فارسی)، محمد تقی بن شیخ محمد با قربن محمد تقی معروف به آقا نجفی، (م 1332)، چاپخانه امیرالمؤمنین، 1364 ق، 379 ص.(این کتاب ترجمه عنوان بعدی است) * 130. تأویل الآیات الظاهره فی فضائل العتره الطاهره (عربی)، سید شرف الدین علی الحسینی الاسترآبادی الغروی، (قرن 10) قم: مؤسسه النشر الاسلامی (جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)، چاپ اوّل، 1409، 856 ص، محقق حسین استاد ولی.* 131. تأویل الآیات الظاهره فی فضائل العتره الطاهره، مولی محمد بن محمد علی طبسی، نگارش: 1085. (معجم مخطوطات الشیعه حول القرآن 21) 132. تأویل الآیات النازله فی فضل اهل البیت و اولیائهم، (مؤلف: ناشناس) درآن بیست هزار بیت در شعر در تأویل آیات مورد نظر بر اساس ترتیب قرآن می باشد. 133. تأویل ما نزل فی النّبی و آله علیه السّلام. * تأویل ما نزل فی شیعتهم * تأویل ما نزل فی اعدائهم، هرسه از: محمد بن عباس بن علی بن مروان ابن ماهیار بزاز معروف به ابن الجحام (م بعد 328)، (شیخ طوسی وی را ابن حجام نامبرده است). (دائره المعارف بزرگ اسلام 3/ 216، الذریعه 3/ 306) (احتمال دارد این سه کتاب با عنوان 93 یکی باشد) 134. تحفه الاخوان (در اثبات ولایت و تفسیر آیه انّما ولیّکم اللّه و رسوله… ) مصطفی ابن المرتضی الخوئی، چاپ در سال 1350، 30 ص. (الذریعه 26/ 161) 135. تحفه الخواص(در شناخت واجب الوجود و ائمه اطهار واولیاء اللّه از دیدگاه قرآن)، میرزا هدایت اللّه آشتیانی، خطی، تهران: گنجینه قرآن 1/ 309 ـ 1347 ـ کتابخانه رضویه، 5644. (مجله رساله القرآن 9/ 223) 136. تحفه المحبّین(درآیه تطهیر)، سید مهدی ابن سید حسین موسوی حسینی (م1322) حدود 400ص. (الذریعه 26 / 172) 137. تحلیل مسائل امامت در المیزان(فارسی)سید محمد حسین طباطبائی، تهران: انتشارات نورفاطمه، چاپ اوّل، 1363، 189 ص، گردآورنده: شمس الدین ربیعی.@#@* 138. تخریج الآیات والاحادیث فی اثبات الامامه للائمه الاثنی عشر، (فارسی)، سید ابوالقاسم حسین بن تقی رضوی قمی لاهوری (م 1324). (الذریعه 4/4) 139. تذکره الائمه، منسوب به علامه مجلسی صاحب بحار.(بعضی این کتاب را با عنوان ذکره الائمه فی ذکر الاخبار المرویه فی بیان تفسیر الآیات المنزله فی شأن أهل البیت علیهم السّلام) و در بخش کتب مجهول ذکر کرده اند، در الذریعه این کتاب در تاریخ ائمه ذکر شده است و مؤلف آن را محمد باقر لاهیجی می داند. (رساله القرآن 9/ 224، الذریعه 2614) 140. التذکره بآیه التّطهیر، تجمل حسن کرپاموسی.(رساله القرآن 9/ 224) 141. ترجمه و تحقیق رساله تفسیر آیه واذ ابتلی ابراهیم ربّه، ملا محمد رفیعا، پایان نامه کارشناسی، ارشد صدیقه نصیر اوغلی، تهران: دانشکده الهیات دانشگاه تهران، 1372، استاد راهنما سید محمدباقر حجّتی، استاد مشاور، فیض و مهدیزاده.* 142. تطهیر التطهیر، محمد بن حسن اصفهانی معروف به فاضل هندی(ت 1135)، خطی، قم: کتابخانه آیت اللّه گلپایگانی، فهرست کتابخانه 1/ 49. (رساله القرآن 9/ 225) 143. التّطهیریه(تفسیر آیه تطهیر) (فارسی)، محمد باقر بن محمد سلیم قراچه داغی حائری، فهرست کتابهای چاپی 1/ 1363. (رساله القرآن 9/ 225) 144. تفسیر الآیات البیّنات(در فضائل اهل بیت)(فارسی)، سید مصطفی بن ابی القاسم الموسوی الجزائری(م 1320). (الذریعه 4/ 236) 145. تفسیر آیات فی شأن علی و الائمه(ع)، مؤلف: ناشناس، خطی، کتابخانه سالار جنگ 5/ 113. (رساله القرآن 9/ 225) 146. تفسیر الآیات المنزله فی امیرالمؤمنین(تفسیر آی القرآن)، محمد بن محمد بن نعمان العکبری البغدادی معروف به شیخ مفید(م 1413)، سید بن طاووس در سعد السعود این کتاب را نام می برد وشاید مراد همان الافصاح فی امامه علی(ع) باشد. (الذریعه 12/ 183، 26/ 214) 147. تفسیر آیه الامامه، مولی محسن فیض کاشانی. (رساله القرآن 9/ 226) 148. تفسیر آیه ان الابرار یشربون (در اثبات نزول آیه در شأن اهل بیت)،(ادبیات فارسی استوری 1/ 259) 149. تفسیر آیت اولی الامر(اردو)، عبدالشکور لکهنوی، لکهنو، عمده المطابع، 32ص. (رساله القرآن 2/ 226) 150. تفسیر آیه التطهیر(فارسی)، اسماعیل بن زین العابدین بن المنجم ملقب به مصباح (م 1300). (الذریعه 4/ 326) 151. تفسیر آیه التطهیر(اردو)، عبدالشکور لکهنوی، لکهنو، دفتر پنجم، 1925، 32ص. (رساله القرآن 9/ 226). 152. تفسیر آیه التّطهیر علی مذهب الشیعه، مولی ناصر حسین شیعی جونپوری. (رساله القرآن 9/ 226) 153.تفسیر آیه الخلافه، سید عبداللّه بن سید حسن ملقب به برهان موسوی سبزواری(م حدود 1300)، (الذریعه 4/ 326) 154. تفسیر آیه الخلافه، میرزا حسین بن محسن علوی سبزواوی (م 1352). (الذریعه 4/ 326) 155. تفسیر آیه العهد (… لاینال عهدی… )، عبدالمنعم بن عبدالعزیز العاملی، خطی، قم: کتابخانه آیت اللّه مرعشی نجفی، فهرست کتب خطی 2/ 139، 26 ورق. (رساله القرآن 9/ 227) 156. تفسیر آیه العهد،(پیرامون امامت و عصمت) خطی، قم: کتابخانه آیت اللّه مرعشی نجفی، فهرست کتب خطی، 8/ 274. (رساله القرآن 9/ 226) 157. تفسیر آیت مباهله(اردو)، عبدالشکور لکهنوی، لکهنو، عمده المطابع، 15ص.(رساله القرآن 9/ 227) 158. تفسیر آیه المودّه، سلیمان بن ابراهیم البلخی القندوزی الحنفی ( 1220 ـ 1293)، (مؤلف ینابیع المودّه). (رساله القرآن 9/ 227) 159. تفسیر آیه المودّه، احمد بن محمد شهاب الدّین الخفاجی( 979 ـ 1069) مؤلف حاشیه الشّهاب علی البیضاوی)، قم: مجمع احیاء الثقافه الاسلامیّه ـ وزارت ارشاد اسلامی، چاپ اوّل، 1412، 260 ص، محقق محمدباقر محمودی. * 160. تفسیر آیه المودّه، غلامرضا یزدی (م بعد از 1361 هـ) (معجم الدراسات القرآنیّه عند شیعه.. 76) 161. تفسیر آیه المودّه = رساله الانیقیه، سید علی بن علی الموسوی عاملی، ( 970 ـ 1068)، (الذریعه 4/ 333 و 2/ 469) 162. تفسیر آیه المودّه و انّما ولیّکم اللّه و رسوله، سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی(م 1377)، در صیدا مجله العرفان منتشر شده است. (الذریعه 4/ 333، معجم الدراسات القرآنیّه 76) 163. تفسیر آیه: واذ ابتلی ابراهیم ربّه بکلمات، محمد مولی رفیع گیلانی، معروف به ملا رفیعا (م 1070 ـ 1161) ( آیه عهد در عصمت و امامت) (الذریعه 4/ 322) 164. تفسیرآیه: یا ایّها الرّسول بلغ ما انزل الیک، زین العابدین خان کرمانی(مباحث یازده درس که در سال 1325 و 1326 القاء شده است) (رساله القرآن 9/ 228) 165. تفسیر آیه: الیوم اکملت لکم دینکم، ملا محمد صالح مازندرانی، خطی، تهران: مجلس شورای اسلامی، فهرس مجلسی 9/ 299. (رساله القرآن 9/ 228) 166. تفسیر التّکمیل فی آیه: الیوم اکملت لکم دینکم(اردو)، سید مرتضی حسین الخطیب اله آبادی هندی، چاپ هند. (الذریعه 4/ 267) 167. تفسیر چند آیه (فارسی) (درفضائل امیرالمؤمنین)، خطی، قم: کتابخانه آیت اللّه مرعشی نجفی، فهرست 8/ 196. (رساله القرآن 9/228) 168. تفسیر الحبری، نامهای دیگر آن مانزل من القرآن فی علی بن ابیطالب(ع) ـ تنزیل الآیات المنزله فی مناقب اهل البیت می باشد. حسین بن الحکم الحبری (قرن3)، بیروت: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، چاپ اول، 1408، 696ص. تحقیق محمدرضا الحسینی. 169. تفسیر سوره هل أتی علی الانسان، محمد علی بن ابی طالب گیلانی، (1103 ـ 1180)، (رساله القرآن 9/ 229) 170. تفسیر فرات الکوفی (عربی)، فرات بن ابراهیم بن فرات الکوفی(از اعلام قرن4)، تهران: وزارت ارشاد اسلامی، چاپ اوّل، 1410، یک جلد، بیروت: مؤسسه النعمان، 1412، دوجلد(افست)، 720 ص، محقق: محمد کاظم; قم: مکتبه الداوری، 1354، 245ص.* 171. تفسیر قرآن مبین و علی امیرالمؤمنین علیه السّلام، احمد بن علی مقدّسی زنجانی، تهران: انتشارات جهان، 1353 ش، 175ص.* 172. تنبیه الغافلین(آیات نازله در شأن ائمه الطاهرین(عربی)، تألیف بعضی از قدما و نیز منسوب به شریف مرتضی علم الهدی( م 436 )، درکتابخانه آیت اللّه مجدد شیرازی. (الذریعه 4/ 446) 173. تنزیل الآیات الباهره فی فضل العتره الطاهره، سید عبدالحسین بن یوسف شرف الدین موسوی ( 1290 ـ 1377). (الذریعه 4/ 455) 174. التّنویر در ترجمه رساله آیه التّطهیر (اردو)، قاضی نور اللّه شریف الدین شوشتری شهید، هند، 1341، مترجم: سید حسن عباس موسوی نیشابوری کنتوری (همراه با اصل در هر صفحه)، (الذریعه 4/ 469) 175. جامع الفوائد و دافع المعاند ـ مختصر تأویل الآیات الظاهره سید شرف الدین استرآبادی، علم بن صیف بن منصور نجفی حلی. (الذریعه 5/ 66) 176. جزء فی تحقیق اهل البیت المذکوره فی آیه التطهیر، محمد معین بن محمد امین سندی حنفی(م 1161). (رساله القرآن 9/ 230) 177. جلاء الضمیر فی حل مشکلات آیه التطهیر، محمدعلی بن محمد تقی بن موسی البحرانی، بمبئی: مطبعه مظفریه، 1325. (الذریعه 5/ 124) 178. حدائق الیقین فی الامامه و مناقب الائمه و الآیات النازله فی شأن امیرالمؤمنین(ع)، مولی ابی طالب استرآبادی، (قرن دهم). (الذریعه 6/ 292) 179. حسین علیه السّلام از دیدگاه وحی(فارسی)، حسن سعید، تهران: کتابخانه مدرسه چهل ستون، 1398 ـ 100 ص.* 180. الحسین والقرآن (عربی)، محمد جواد مغنیه، بیروت: دارالثقافه ـ ونیز دارالتیار الجدید، 150 ص.* 181. الحسنیه القرآنیه الفرقانیّه(عربی و اردو) سید غلام حسین کنتوری، (م حدود 1340) (اثبات شهادت امام حسین از قرآن) 182. حقایق التفضیل فی تأویل التنزیل، جعفر بن ورقاء بن محمد جبله. (رساله القرآن 9/ 231) 183. حقوق آل البیت فی الکتاب و السنّه باتفاق الامه(عربی)، محمدحسین الحاج العاملی، قم: مطبعه مهر، چاپ اوّل، 1415، 253 ص.* 184. حکومت جهانی حضرت مهدی از دیدگاه قرآن و عترت (فارسی)، محمود شریعت زاده خراسانی، تهران: مؤسسه فرهنگی انصارالحسین، چاپ امید قم، 1371، 328 ص.* 185. الخاتم لوصی الخاتم (عربی)، غلامرضا مولانا بروجردی، بیروت: مؤسسه الوفاء چاپ اوّل، 1303، 480 ص. (درتفسیر آیه انّما ولیّکم اللّه و رسوله والذین آمنوا … ) (رساله القرآن 9/ 232) 186. خصائص امیرالمؤمنین من القرآن، حسن بن احمد بن قاسم بن محمد بن علی بن ابی طالب. (الذریعه 7/ 165). 187. خصائص الوحی المبین فی مناقب علی(ع)، یحیی بن علی بن الحسن محمد البطریق (قرن 6)، تهران: وزارت ارشاد اسلامی، 1406، 276 ص، محقق: محمد باقر محمودی، تهران: 1311 همراه انوار الهدایه جلال الدین دوانی، چاپ سنگی، 365 ص. (الذریعه 7/ 175) * 188. خلافت قرآنی، سید علی بن ابی القاسم رضوی قمی لاهوری، (غیر از کتاب الخلافه پدرش می باشد)، مطبوع، (الذریعه 7/ 238) 189. خلافت و ولایت از نظر قرآن(فارسی)، محمد تقی شریعتی، تهران: حسینیه ارشاد، چاپخانه حیدری،1349، 351 ص، ازمنشورات حسینیه ارشاد 5.* 190. خورشید ایمان یا علی و قرآن(فارسی)، محمد جواد مغنیه، قم، 1368، 222ص، مترجم: یوسف صدیق گیلانی. 191. خورشید مغرب (فارسی)، محمدرضا حکیمی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1362، 387ص.* 192. خورشیدی که ازمکه طلوع می کند (فارسی)، محمد خادمی شیرازی، قم: چاپ صدر، چاپ اوّل، 1413، 164 ص. * 193. الخیرات الحسان فی ما ورد من آی القرآن فی فضل ساده بنی عدنان، محمدرضا الغراوی النجفی، (رساله القرآن 9/ 223) * دائره معارف القرآن الکریم، ر.@#@ک: المهدی الموعود… شماره 274. 194. الداهیه الحاطمه علی من اخرج من اهل بالیت فاطمه،حیدر علی هندی فیض آبادی، (ردّ منکرین شمولیت آیه تطهیر نسبت به حضرت فاطمه سلام اللّه علیها). (الذریعه 8/ 47) 195. الدرّ الثمین فی ذکر خمسمأه آیه نزلت فی فضائل امیرالمؤمنین(ع) باتفاق أکثر المفسرین من أهل الدّین، رجب بن محمد بن رجب البرسی الحلی(م بعد از 813)، خطی، کتابخانه رضویه 15317، سال 1117، (الذریعه 8/ 64، رساله القرآن 9/ 233) 196. درمکتب اهل بیت(ع) (فارسی)، دارالتوحید، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اوّل، 1368، 167 ص، مترجم: محمد تقی رهبر.* 197. دعوت حق(فارسی)، محمد جعفر نجفی تبریزی، تهران: چاپخانه حیدری، 1354، 391 ص.* 198. ذکر آیات نزلت فی امیرالمؤمنین، مؤلف ناشناس، (الذریعه 10/ 33) 199. ذکر ما نزل من القرآن فی رسول اللّه واهل البیت، مؤلف ناشناس. (الذریعه 10/36) 200. رابطه قرآن و کعبه وائمه معصومین و مشاهد آنها و…، محمد علی شمشیری میلانی، تبریز، 1361، 739 ص. (رساله القرآن 9/ 234) 201. راه امام شناسی از نظر قرآن و حدیث (فارسی)، محمد صفری(زرافشان)، مشهد، چاپخانه خراسان.* 202. رساله آیه التطهیر، نوراللّه بن شریف الدین شوشتری، 1341، (با ترجمه اردو، در شماره 176 گذشت) (رساله القرآن 9/ 234، الذریعه 4/ 469) 203. رساله آیه تطهیر(اردو)، سید نذر حسن صاحب الافاضل، هند، اکرم حسین…. (رساله القرآن 9/ 234) * رساله أربعون آیه، ر.ک: أربعون آیه فی فضائل امیرالمؤمنین شماره 59. 204. رساله اعظم المطالب فی آیات المناقب، سید احمد حسین بن رحیم امروهوی (م 1338). (الذریعه 11/ 95) * رساله الیقیه، ر.ک: تفسیر آیه المودّه شماره 163. * رساله انفسنا، ر.ک: انفسنا، یزدی به شماره 90. 205. رساله تفسیر آیه الخلافه، میرزا حسین بن محسن علوی سبزواری، (1268 ـ 1353) (رساله القرآن 9/ 235) * رساله فی اربعین آیه، ر.ک: اربعین آیه فی فضائل… شماره 59. 206. رساله فی تتمیم استدلال الشیعه بآیه (لاینال عهدی الظّالمین) علی بطلان خلافه غیر المعصوم، مولی محمد رفیع بن فرج گیلانی معروف به ملا رفیعا(از شاگردان مجلسی) (م 1161). (الذریعه 11/ 135) 207. رساله فی عصمه الائمه و استفادتها من آیه واذ ابتلی ابراهیم ربّه… سید محمد ابن عبدالکریم طباطبائی بروجردی.(الذریعه 15/ 273) 208. رساله فی عصمه الائمه واستفادتها من آیه واذ ابتلی ابراهیم ربّه…، مؤلف: مجهول(غیر از عنوان قبلی است، آقا بزرگ تهرانی هردو را درکتابخانه خوانساری دیده و هر دو عنوان را یاد کرده است. (الذریعه 15/ 273) 209. رساله فی العصمه و استفادتها من آیه لاینال عهدی الظالمین، مولی محمد رفیع بن فرج گیلانی معروف به ملا رفیعا(م 1070 ـ 1161)، (در الذریعه این عنوان با سه عنوان قبل جداگانه ذکر شده است، ولی به نظر می رسد با تفسیر آیه واذ ابتلی ابراهیم… شماره 165 یکی باشد). (الذریعه 15/ 273) 210. رساله فی قوله تعالی انّما ولیّکم اللّه، محمّد بن احمد بن محمد آل عصفور بحرانی (م 1257). (رساله القرآن 9/ 235) 211. روائح القرآن فی فضائل امناء الرحمن (آیات نازله در شأن اهل بیت(ع))، سید محمد عباس تستری هندی(م 1306)، لکهنو، 1278. (الذریعه 11/ 255) 212. رهبری امام علی(ع) در قرآن و سنت(فارسی)، عنوان اصلی: المراجعات، سید شرف الدین موسوی، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اوّل، 1370، 558 ص، مترجم: محمد جعفر امامی.* 213. زین الفتی فی تفسیر سوره هل أتی، احمد بن محمّد علی العاصی(قرن 5)، خطی: لکهنو: کتابخانه صاحب عبقات و تصویر آن در اصفهان کتابخانه مهدی فقیه ایمانی. (رساله القرآن 9/ 236) 214. السحاب المطیر فی تفسیر آیه التطهیر، نور الدین شریف الحسینی المرعشی (شهید در 1019). (الذریعه 12/ 150) 215. سوره والعصر حضرت امام زمان علیه السّلام است(فارسی)، عباس راسخی نجفی، قم: انتشارات قیام، چاپ اوّل، 1372، 262 ص.* 216. سیمای امام متقین علی(ع)(علی ترجمان قرآن ـ جوانمردی جز علی نیست و…)، عبدالرحمان شرقاوی، تهران: دفتر نشر فرهنگی اسلامی، مترجم: عبدالکریم بی آزار شیرازی.* 217. سیمای حضرت مهدی در قرآن (فارسی)، عنوان اصلی: المحجه فیما نزل فی القائم الحجّه، سید هاشم حسینی بحرانی، تهران: نشر آفاق، چاپ اوّل، 1367، 478 ص، مترجم: سید مهدی حائری قزوینی.* 218. سیمای علی بن ابی طالب(ع)در قرآن از دیدگاه اهل سنت(فارسی)، بهجت السادات کسائی فر، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده الهیات دانشگاه تهران، 1371، 664 ص، استاد راهنما: سید محمد باقر حجّتی، مشاور: محمد علی مهدوی راد.* 219. شواهد التّنزیل لقواعد التفضیل(عربی)، عبید اللّه حاکم حسکانی حنفی، (قرن5)، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، 1393، دو جلد در یک مجلد 585 ـ 511 ص، ناشر دیگر: تهران: وزارت ارشاد اسلامی، دو جلد مجزا به همراه یک جلد فهارس، محقق، محمد باقر محمودی.* 220. شهادت، حسین، قرآن، محمد جواد مغنیه، تهران: بنیاد قرآن، چاپ اوّل، 1361، 181 ص، مترجم: محمد رسول دریائی.* 221. الشیعه فی القرآن، (عربی) سید صادق حسینی شیرازی، بیروت، مؤسسه الوفاء، چاپ اوّل، 1400، 142 ص.* 222. عبقات الانوار فی مناقب الائمه الاطهار (اثبات امامت ائمه)، سید میرحامد حسین بن محمد قلی خان صاحب بن محمد بن حامد نیشابوری کنتوری، (م 1306) این کتاب در ردّ باب هفتم کتاب (التحفه الاثنی عشریه) که در باب امامت است، می باشد و به دو روش تدوین شده روش اوّل اثبات دلالت آیات قرآن بر امامت که در یک جلد بزرگ است(چاپ نشده) و درکتابخانه مؤلف در لکهنو موجود است. و روش دوّم در اثبات دلالت احادیث شیعه بر امامت و جواب اعتراضات صاحب تحفه در 12 جلد می باشد. (الذریعه 15/ 214) 223. عترت در قرآن، محمد هادی امینی، تهران انتشارات علمیه اسلامیه، 1356، 168 ص. (کتابشناسی قرآن و علوم قرآنی، 309) 224. العتره الطاهره فی الکتاب العزیز، (عربی)، عبدالحسین بن احمد الامینی النجفی معروف به علامه امینی(1320 ـ 1390) (دائره المعارف تشیع 2/ 535) 225. العتره والقرآن، (عربی)، علی کریمی جهرمی، قم: دار القرآن، 1413، 197ص.* 226. علی بین الکتاب والسنه(عربی)، عباسی علی موسوی، بیروت: مؤسسه اهل البیت، چاپ اوّل، 1402، دوّم، 1407، 80 ص.* 227. علی(ع) در قرآن، حسین عمادزاده، تهران: مکتب القرآن، 168 ص.* 228. علی فی القرآن، (عربی) سید صادق حسینی شیرازی، بیروت: دارالفردوس، چاپ اوّل، 1399، دوّم 1409 ـ 2 جلد، 503 ـ 688 ص.* 229. علی فی القرآن (عربی) علی محمد دخیل، بیروت: دارالمرتضی، 1983. 230. علی فی القرآن والسنه(عربی)، محمد علی اسبر، بیروت: دارالاصاله، چاپ اوّل، 1411، 2 جلد، 489 ـ 748 ص.* 231. علی فی الکتاب والسنه (عربی) حسین الشاکری النجفی، قم: مؤسسه انصاریان، چاپ دوّم، 1412، 3 جلد، 504 ـ 467 ـ 351ص.* 232. علی(ع) مع القرآن والقرآن مع علی(ع)(عربی)، بیروت: مؤسسه الوفاء 1403. 233. علی و قرآن، ژولیده نیشابوری، تهران: انتشارات اسلامیه، 1357، (کتابشناسی قرآن و علوم قرآنی، 310) 234. علی و قرآن، محمد جواد مغنیه، تهران: انتشارات باران، 1343، 196 ص، مترجم: محسن بهبهانی و فحد حسن جعفریان. (کتابشناسی قرآن و علوم قرآنی، 311) 235. الغدیر فی الکتاب و السنه والادب (عربی)، عبدالحسین بن احمد الامینی النجفی معروف به علامه امینی، (1320 ـ 1390)، تهران: دارالکتب الاسلامیه، دوّم، 1366، 11 جلد آن منتشر شده و بقیه آن متأسفانه منتشر نشده است.(اگر چه این اثر مستقلاً درموضوع مورد نظر نمی باشد لیکن جهت اهمیت آن در این بخش ذکر شده است.) 236. فاطمه(ع) برترین بانو، (آیات مباهله، تطهیر، مودّت و… )، سید شریف الدین جبل عاملی، قم: دارالفکر، 157 ص. مترجم: حبیب اللّه رهبر اصفهانی.* 237. فاطمه الزهراء(ع) فی القرآن(عربی)، سید صادق حسینی شیرازی، بیروت: مؤسسه الفکر الاسلامی، چاپ اوّل، 1411 ـ دوّم، 1412، 360 ص.* * فهارس شواهد التنزیل، ر.ک: التنزیل شماره 221. 238. فصول المأه فی حیاه ابی الائمّه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب(ع)(الجزء الثانی)فی القرآن والسّنّه، سید اصغر ناظم زاده قمی، چاپ اوّل، 1411. این اثر ارزشمند 5 جلد در 4 مجلد می باشد که جلد دوّم آن، فضائل ومناقب حضرت علی(ع) از قرآن و سنت در 615 ص می باشد(البته در جلدهای دیگر نیز به مناسبت مناقب آن حضرت ازآیات نیز ذکر شده است) 239. قاطع البیان فی الایات المؤوله بصاحب الزّمان(ع)، فضل اللّه العابدی الخراسانی، مشهد: دارالمرتضی، چاپ اوّل، 1404، 452 ص.* 240. قرآن وامام حسین، محمد باقر محقق، تهران: انتشارات بعثت، چاپ اوّل، 1364، 135 ص. * * قرآن و اهل بیت(ترجمه شواهد التنزیل)، ر.ک: بصائر یا قرآن و اهل بیت. شماره 120 241. قرآن و عترت، محمد باقر حسینی زفره ای، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1371، 180 ص.* 242. قرآن و عترت در اسلام، علی نمازی شاهرودی. تهران: انتشارات سعدی، 252 ص.* 243. قرآن و عترت در پیرامون حدیث ثقلین، ابوتراب هدائی، مشهد: چاپ آذروش،چاپ اول، 1365، 147 ص.* 244. قرآن و ولایت، محمد تقی وحیدی گلپایگانی، تهران: افتخاریان، 1351 ـ 1356، 119 ص.@#@ 245. قسمتهایی از اسلام شناسی تاریخی، عبدالکریم نیری بروجردی، قم: مؤلف 1415،2 جلد، (بخشی از کتاب).* * کتاب خصائص، ر.ک: خصائص الوحی المبین. شماره 189. 246. کرایم القرآن(فارسی)، سید مهدی رکن الدینی، 319 ص. 247. کوثر قرآن ـ زندگی حضرت زهراء(س)، محسن کازرونی، چاپ مظاهری، 1370، 176 ص.* 248. لمحات فی الکتاب والحدیث والمذهب(عربی)، لطف اللّه صافی گلپایگانی، تهران: مؤسسه بعثت،(دراین اثر چند رساله درموضوع مورد نظر می باشد از جمله رساله فی عصمه الانبیاء والائمه، علم الامام، حول آیه التّطهیر، حول تفسیر آیه الانذار… )* 249. اللوامع النورانیه فی اسماء علی واهل بیته القرآنیّه، سید هاشم حسینی بحرانی، قم: مطبعه العلمیّه، چاپ اوّل، 1394، 551ص.* * ما نزل من القرآن، ر.ک: تأویل مانزل، ابن جحام. شماره 132 ـ 134. 250. مانزل من القرآن فی امیرالمؤمنین(ع) ابراهیم بن محمدبن عاصم بن سعید الثقفی(م 283)، (الذریعه 19/ 28) 251. مانزل من القرآن فی امیرالمؤمنین(ع)،محمد بن عمران موسی الخراسانی المرزبانی، (297 ـ 378)، (الذریعه 19/ 28) 252. مانزل من القرآن فی امیرالمؤمنین(ع) هارون بن عمر بن عبدالعزیز محمد المجاشعی(از اصحاب امام رضا(ع))، (الذریعه 19/ 29) 253. مانزل من القرآن فی امیرالمؤمنین(ع)، عبدالعزیز بن احمد الجلودی، (م 332)، (الذریعه 19/ 28) 254. مانزل من القرآن فی امیرالمؤمنین(ع)، علی ابن حسین الاصفهانی الزیدی(صاحب الأغانی) (م 356)، (الذریعه 19/ 28) 255. مانزل من القرآن فی امیرالمؤمنین(ع)، احمد بن عبداللّه بن اسحاق بن مهران الحافظ الاصفهانی (م 430)، (الذریعه 19/ 28) 256. مانزل من القرآن فی امیرالمؤمنین(ع)، محمد بن احمد بن محمد ابی الثلج(م 325)، (الذریعه 19/ 28) 257. مانزل من القرآن فی امیرالمؤمنین(ع)، محمد بن اورمه القمی، (الذریعه 19/ 29) 258. مانزل من القرآن فی اهل البیت(ع) محمد بن عباس بن مروان بن ماهیار معروف به ابن جحام(م بعد از 328)، گویند کتابی ارزشمند در هزار ورق می باشد. (ازاین مؤلف تأویل مانزل فی النّبی وآله و… شماره 132 گذشت شاید هردو یکی باشد البته آقابزرگ در الذریعه جداگانه ذکر کرده است.)، (الذریعه 19/ 29) 259. مانزل من القرآن فی اهل البیت علیهم السّلام، حسین بن الحکم الجبری الکوفی(قرن سوّم)، قم: مجمع الذخائر الاسلامیه ـ مطبعه مهراستوار، چاپ اوّل، 1395، 111 ص(مانزل من القرآن فی النّبی وآله علیهم السّلام که برای مؤلف ذکر شده شاید همین باشد)، (معجم الدراسات القرآنیه صفار 58)* 260. مانزل من القرآن فی الخمسه علیهم السّلام، عبدالعزیز بن احمد الجلودی (م332). (الذریعه 19/ 30) * مانزل من القرآن فی شیعه اهل البیت، ر.ک: تأویل مانزل. 261. مانزل من القرآن فی صاحب الزمان، ابی عبداللّه الجوهری، احمد بن محمد بن عبیداللّه(م 401) (الذریعه19/30) * مختصر ما نزل من القرآن فی صاحب الزّمان نیز برای وی نام برده اند. (معجم الدراسات القرآنیه صفار، 58) 262. مبعث و غدیر(اولین وآخرین پیام در قرآن)، جلال الدین همائی، نیری، تهران: انتشارات نور فاطمه، 1361، 93 ص. * مجمع الانوار، ر.ک: آیه التطهیر وحدیث کساء شماره 43 263. مجموعه سخنرانیها و مقالات چهارمین کنفرانس تحقیقاتی علوم ومفاهیم قرآن، قم: دارالقرآن الکریم، 1373، 493 ص. (موضوعات مطرح شده، مقالات و سخنرانیهای این کنفرانس پیرامون قرآن اهل بیت می باشد)* 264. المحجه فیما نزل فی القائم الحجّه، (عربی)، سید هاشم بحرانی(م 1107)، (صاحب تفسیر البرهان)، 284 ص، محقق محمد منیر میلانی.* 265. المصابیح فی ذکر ما نزل من القرآن فی اهل البیت(ع)، احمد بن حسن الضریر الاسفراینی (م 1376) (معجم الدراسات القرآنیه صفار 58) 266. مصباح الهدایه فی اثبات الولایه (عربی)، سید علی الموسوی البهبهانی، قاهره: مطبوعات النّجاح(دار المعلم)، چاپ دوم، 1396، 336ص.* 267. معطیات آیه المودّه(عربی)، سید محمود الهاشمی، قم: مکتب السید محمود الهاشمی، 1362، 101 ص.* 268. موعود قرآن (فارسی) عنوان اصلی: المهدی فی القرآن، سید صادق حسینی شیرازی، تهران: مؤسسه الامام مهدی، 1360، 156 ص، ترجمه مؤسسه الامام المهدی.* 269. المهدی فی القرآن (عربی)، سید صادق الحسینی الشیرازی، بیروت: مؤسسه الوفاء، چاپ دوّم، 1398، 260 ص.* 270. مهدی موعود، مسعود پادانا، 444 ص. (کتابشناسی قرآن و علوم قرآنی، 309) 271. المهدی الموعود فی القرآن الکریم (دائره المعارف القرآن الکریم 3)، محمد حسین الرضوی، تهران: گنجینه قرآن ـ مکتبه النجاح، چاپ اوّل، 1402، 216 ص.* 272. نزول القرآن فی شأن امیرالمؤمنین(ع) محمد بن مؤمن الشیرازی، (الذریعه 24/ 106) 273. نساء اهل البیت فی ضوء القرآن والحدیث (عربی)، احمد خلیل جمعه، دمشق ـ بیروت: دارالیمامه، چاپ اوّل، 1415، 704 ص.* 274. نور الابصار فی مناقب آل بیت النّبی المختار(ص)، مؤمن بن حسن بن الشبلنجی، بیروت: دارالجیل، 1409، 512 ص.* 275. النور المشتعل من کتاب مانزل من القرآن فی علی(ع)، احمد بن عبداللّه ابن اسحاق معروف به ابی نعیم اصفهانی، (334 ـ 403)، تهران: وزارت ارشاد اسلامی، چاپ اوّل، 1406، 306 ص. محقق: محمدباقر محمودی.* 276. والعادیات، فضائل علی(ع) (فارسی)، عباس راسخی نجفی، قم: انتشارات قدس، چاپ اوّل، 1373، 136 ص.* 277. ولایت از دیدگاه قرآن، عبدالرسول حقاقی، تبریز مکتب شیعیان تبریز، شفق، 1352، 430 ص، 281. ولایت و امامت، هادی نجفی، قم، چاپخانه قیام، چاپ اوّل، 1370، 30 ص.*
محمد علی هاشم زاده – پژوهش های قرآنی ش 5

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید