سفارش علاّمه اميني

سفارش علاّمه اميني

مرحوم حجة الاسلام دكتر اميني چنين مي نويسد:
پس از گذشت چهار سال از فوت مرحوم پدر بزرگوارم آية اللّه علاّمه اميني نجفي يعني سال يكهزار و سيصد و نود و چهار هجري قمري ، شب جمعه اي قبل از اذان فجر ايشان را در خواب ديدم . او را شاداب و خرسند يافتم . جلو رفته و پس از سلام و دست بوسي عرض كردم : پدر جان ! در آنجا چه علمي باعث سعادت و نجات شما گرديد؟ گفتند: چه مي گويي ؟
مجدّداً عرض كردم : آقاجان ! در آنجا كه اقامت داريد، كدام عمل موجب نجات شما شد؟ كتاب الغدير… يا ساير تاليفات … يا تاسيس و بنياد كتابخانه اميرالمؤمنين عليه السلام ؟ پاسخ دادند: نمي دانم چه مي گويي . قدري واضح تر و روشن تر بگو! گفتم : آقاجان ! شما اكنون از ميان ما رخت بر بسته ايد و به جهان ديگر منتقل شده ايد. در آنجا كه هستيد كدامين عمل باعث نجات شما گرديد از ميان صدها خدمت و كارهاي بزرگ علمي و ديني و مذهبي ؟ مرحوم علاّمه اميني درنگ و تامّلي نمودند. سپس فرمودند: فقط زيارت ابي عبداللّه الحسين عليه السلام . عرض كردم : شما مي دانيد اكنون روابط بين ايران و عراق تيره و تار است و راه كربلا بسته . چه كنم ؟ فرمود: در مجالس و محافلي كه جهت عزاداري امام حسين عليه السلام برپا مي شود شركت كن . ثواب زيارت امام حسين عليه السلام را به تو مي دهند. سپس فرمودند: پسرجان ! در گذشته بارها تو را يادآور شدم و اكنون به تو توصيه مي كنم كه زيارت عاشورا را هيچ وقت و به هيچ عنوان ترك و فراموش نكن . مرتباً زيارت عاشورا را بخوان و بر خودت وظيفه بدان . اين زيارت داراي آثار و بركات و فوائد بسياري است كه موجب نجات و سعادتمندي در دنيا و آخرت تو مي باشد… و اميد دعا دارم . آري ! علاّمه اميني با كثرت مشاغل و تاليف و مطالعه وتنظيم و رسيدگي به ساختمان كتابخانه اميرالمؤمنين عليه السلام در نجف اشرف مواظبت كامل به خواندن زيارت عاشورا داشتند و سفارش به زيارت عاشورا مي نمودند و به اين جهت خودم حدود سي سال است مداوم به زيارت عاشورا مي باشم.
داستانهايي از علما/عليرضا حاتمي

مطالب مشابه