چهل حدیث نگاه به نامحرم

چهل حدیث نگاه به نامحرم

1. قال رسول الله – صلّی الله علیه و آله – : النظر سهمٌ مسمومٌ مِن سِهام إبلیس فمَن تركها خوفاً مِنَ الله إعطاه اللهُ إیماناً یجدُ حلاوتَه فی قلبه.

«بحار الانوار، ج 104، ص 38»

رسول خدا – صلّی الله علیه و آله – فرمود: نگاه به (نامحرم) یكی از تیر های زهر آلود شیطان است، هر كس از ترس خدا آن را ترك نماید، خداوند ایمانی به او عطا فرماید كه شیرینی آن را در دل خویش بیابد.

2. قال رسول الله – صلّی الله علیه و آله – : مَن مَلَأَ مِنِ امرأةٍ حراماً حَشاهما الله عزّوجلّ یوم القیامة بمسامیرَ مِن نارٍ و حشاهما ناراً حتی یَقضیَ بین الناس ثم یُؤمَر به إلی النار.

«بحار الانوار، ج 73، ص 366»

رسول خدا – صلّی الله علیه و آله – فرمود: كسی كه چشمان خود را از نگاه حرام به زنی پر كند، خدای بزرگ و بلند مرتبه در روز قیامت چشمان او را با میخ های آتشین پر كرده و از آتش انباشته می سازد تا حساب مردم به پایان رسد، آنگاه فرمان می دهد كه او را به آتش جهنم برند.

3. قالت فاطمة – سلام الله علیها – : خیرٌ للنِّساء أن لا یَرَین الرجالَ و لا یراهنَّ الرجال.

«بحار الانوار، ج 104، ص 36»

حضرت زهرا – سلام الله علیها – فرمود: بهترین چیز برای زنان این است كه (بدون ضرورت) مردان نامحرم را نبینند و مردان نامحرم نیز به آنان ننگرند.

4. قال الامام الصادق – علیه السّلام – : النظرةُ سهمٌ مِن سِهام إبلیس مسمومٌ، مَن تركها لِلّه عزّوجلّ لا لِغیره أعقبه الله أمناً و إیماناً یجدُ طَعْمَه.

«وسائل الشیعه، ج 14، ص 139»

امام صادق – علیه السّلام – فرمود: نگاه به (نامحرم) یكی از تیر های زهر آلود شیطان است، هركس به خاطر خدای بزرگ و بلند مرتبه، نه به خاطر غیر او، آن را ترك نماید در پی آن خداوند آرامش و ایمانی به او ارزانی فرماید كه طعم آن را بیابد.

5. قال الامام الصادق – علیه السّلام – : من نظر إلی امرأةٍ فَرفَعَ بصرَه إلی السماء أو غمّضَ بصرَه لَم یرتَدَّ إلیه بصرُه حتی یزوِّجَه الله عزّوجلّ مِنَ الحُور العین.

«بحار الانوار، ج 104، ص 37»

امام صادق – علیه السّلام – فرمود: كسی كه نگاهش به زنی (نامحرم) بیفتد و فوراً چشم خود را به طرف آسمان كند یا آن را فرو ببندد، چشم خود را برهم نمی زند مگر این كه خدای بزرگ و بلند مرتبه از حوریان بهشتی به ازدواج او درآورد.

6. قال الامام علی – علیه السّلام – : مَن غَضَّ طَرفَه أراح قلبَه.

«غرر الحكم، ص 354»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: هركس (در برابر گناه) چشم خود را فرو بندد، دلش را آسوده گرداند.

7. قال الامام الصادق – علیه السّلام – : ما اعتَصَمَ أحدٌ بمثل ما اعتصم بغَِضِّ البصر فانّ البصرَ لا یُغَضُّ عن مَحارم الله إلاّ و قد سبق إلی قلبه مشاهدةُ العظمة والجلال.

«بحار الانوار، ج 104، ص 41»

امام صادق – علیه السّلام – فرمود: هیچ كس به چیزی (محكم تر از) فروبستن چشم (از گناه) چنگ نزده است، زیرا چشم از محرّمات الهی بسته نمی گردد مگر این كه قبلاً عظمت و جلال خداوند را در دل خویش مشاهده كرده باشد.

8. قال الامام علی – علیه السّلام – : نِعمَ الوَرَعُ غَضُّ الطَّرف.

«غرر الحكم، ص 395»
در بدن عضوی كم سپاس تر از چشم نیست، پس خواهش آن را بر آورده نسازید كه شما را از یاد خدای بزرگ و بلند مرتبه باز می دارد.

چشم

امام علی – علیه السّلام – فرمود: چه پارسایی نیكویی است، چشم پوشی (از گناه(.

9. قال الامام علی – علیه السّلام – : نِعمَ صارفُ الشهواتِ غَضُّ الأبصار.

«غرر الحكم، ص 394»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: فروبستن چشم ها (ازنامحرم)، بازدارنده خوبی از شهوت ها وخواهش های نفسانی است.

10. قال رسول الله – صلّی الله علیه و آله – : لكلِّ عُضوٍ حظٌّ من الزنا فالعینُ زناه النَّظر.

«بحار الانوار، ج 104، ص 38»

رسول خدا – صلّی الله علیه و آله – فرمود: برای هر عضوی (از اعضاء بدن) بهره ای از زنا است و زنای چشم، نگاه كردن (به نامحرم) است.

11. قال الامام علی – علیه السّلام – : العُیونُ مصائدُ الشیطان.

«غرر الحكم، ص 51»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: چشم ها، دام های شیطانند.

12. قال الامام علی – علیه السّلام – : العینُ رائدُ الفِتَن.

«غرر الحكم، ص 51»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: چشم، جلودار فتنه ها و گناهان است.

13. قال رسول الله – صلّی الله علیه و آله – : إیّاكم و فضولَ النظر فإنّهُ‌‌ یَبذُر الهوی و یُولِدُ الغفلة.

«بحار الانوار، ج 72، ص 199»

رسول خدا – صلّی الله علیه و آله – فرمود: از نگاه های زیادی و بی فائده بپرهیزید، زیرا كه تخم هوس را (در دل) می پاشد و موجب غفلت می شود.

14. قال الامام علی – علیه السّلام – : العینُ رائدُ القلب.

«غرر الحكم، ص 51»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: چشم، جلودار و راهنمای دل (به سوی گناه) است.

15. قال الامام علی – علیه السّلام – : العینُ جاسوسُ القلب و بریدُ العقل.

«بحار الانوار، ج 104، ص 41»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: چشم، جاسوس دل و پیك عقل است.

16. قال الامام علی – علیه السّلام – فی صفة المتقین: غَضُّو أبصارهم عمّا حرَّم الله علیهم.

«نهج البلاغه، خطبه 184»

امام علی – علیه السّلام – در وصف پرهیزگاران فرمود: دیدگان خود را از آنچه خداوند بر آنان حرام كرده است فرو بسته اند.

17. قال الامام علی – علیه السّلام – : القلبُ مُصحَفُ البَصَر.

«نهج البلاغه، حکمت 401»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: دل، كتاب دیده است (آنچه چشم می بیند بر صفحه ی دل ثبت می شود).

18. قال الامام علی – علیه السّلام – : نَهی رسول الله – صلّی الله علیه و آله – أن ینظر الرجلُ إلی عورة أخیه المسلم و قال: من تأمَّل عورةَ أَخیه المسلم لَعَنَه سبعون ألف ملكٍ و نَهی المرأةَ إن تنظر إلی عورةِ المرأة.

«من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 9»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: رسول خدا – صلّی الله علیه و آله -‌ نهی فرمود از این كه مرد به عورت برادر مسلمانش نگاه كند و فرمود هر كس با توجّه به عورت برادر مسلمانش نظر افكند، هفتاد هزار فرشته او را لعنت كنند، و همچنین نهی فرمود از نگاه كردن زن به عورت زن دیگر.
نگاه به (نامحرم) یكی از تیر های زهر آلود شیطان است، هركس به خاطر خدای بزرگ و بلند مرتبه، نه به خاطر غیر او، آن را ترك نماید در پی آن خداوند آرامش و ایمانی به او ارزانی فرماید كه طعم آن را بیابد.

19. قال الامام علی – علیه السّلام – : إذا أبصرت العینُ الشهوةَ عَمِیَ القلبُ من العاقبة.

«غرر الحكم، ص 155»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: هر گاه چشم، شهوت بین شود، دیده عاقبت بینیِ دل كور شود.

20. قال رسول الله – صلّی الله علیه و آله – : من مَلَأ عینَه من حرامٍ مَلأَ اللهُ عینَه یومَ القیامةِ من النار إلاّ أن یتوب و یَرجِعَ.

«بحار الانوار، ج 76. ص 334»

رسول خدا – صلّی الله علیه و آله – فرمود: هر كس چشم خود را از (نگاه های) حرام پر كند، خداوند در روز قیامت چشم او را از آتش پر گرداند، مگر این كه توبه كند و برگردد.

21. قال رسول الله – صلّی الله علیه و آله – : غَضُّوا أبصارَكم تَرَونَ العجائب.

«بحار الانوار، ج 104، ص 41»

رسول خدا – صلّی الله علیه و آله – فرمود: چشمان خود را (ازحرام) فرو بندید تا شگفتی ها را ببینید.

22. قال رسول الله – صلّی الله علیه و آله – : مَنِ اطَّلع فی بیت جاره فنظر إلی عورة رجلٍ أو شَعرِ امرأةٍ أو شئ من جسدها كان حقّاً علی الله أن یُدخِلَه النار مع المنافقین … .

«وسائل الشیعه، ج 20، ص 194»

رسول خدا – صلّی الله علیه و آله – فرمود: هر كس در خانه همسایه خویش نظر نماید و به عورت مردی یا موی سر یا جایی از بدن زنی نگاه كند، سزاوار است بر خداوند كه او را به همراه منافقینی كه در دنیا در پی نگاه به اندام زنان هستند، وارد آتش كند و از دنیا نمی رود مگر این كه خداوند رسوایش كند و عورتش را در آخرت تماشاگه ناظران قرار دهد.

23. قال رسول الله – صلّی الله علیه و آله – : إشتدَّ غَضبُ الله عزّوجلّ علی امرأةٍ ذاتِ بَعلٍ ملأتْ عینَها من غیر زوجها أو غیر مَحرمٍ لها.

«بحار الانوار، ج 76، ص 366»

رسول خدا – صلّی الله علیه و آله – فرمود: خشم خدای بزرگ و بلند مرتبه، بر زنی كه چشم خود را از (نگاه به) غیر شوهر خود یا كسی كه محرم او نیست پر كند، شدید است.

24. قال الامام الباقر – علیه السّلام – : لَعَنَ رسول الله – صلّی الله علیه و آله – رجلاً ینظر إلی فَرْجِ امرأةٍ لا تحلُّ له.

«وسائل الشیعه، ج 14، ص 138»

امام باقر – علیه السّلام – فرمود: رسول خدا – صلّی الله علیه و آله – مردی را كه به عورت زن نامحرم نگاه كند، لعنت فرمود.

25. قال الامام علی – علیه السّلام – : مَن نَظَرَ بعینِ هواه إفتَتَنَ.

«غرر الحكم، ص 368»
نگاه حرام

امام علی – علیه السّلام – فرمود: كسی كه با چشم هوی و هوس نگاه كند، در فتنه و گناه افتد.

26. قال الامام علی – علیه السّلام – : مَن أطلق طرفَه كثر أسَفُهُ.

«بحار الانوار، ج 77، ص 286»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: هر كس چشم خود را رها كند، اندوهش بسیار شود.

27. قال الامام علی – علیه السّلام – : مَن أطلق ناظرَه اتعبَ حاضرَه.

«بحار الانوار، ج 104، ص 38»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: هر كس نگاه خود را آزاد گذارد، خاطر خود را به رنج اندازد.

28. قال الامام الصادق – علیه السّلام – : كلُّ عینٍ باكیةٌ یوم القیامة الاّ ثلاثة: عینٌ غُضَّت عن المحارم الله و … .

«اصول كافی، ج 2، ص 482»

امام صادق – علیه السّلام – فرمود: هر چشمی روز قیامت گریان است مگر سه چشم: چشمی كه از (دیدن) آنچه خداحرام كرده است بر هم نهاده شده و … .

29. قال الامام علی – علیه السّلام – : غَضُّ الطَّرف عن المحارم الله افضلُ العبادة.

«جامع الاحادیث الشیعه، ج 13، ص 323»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: فرو بستن چشم از محرّمات الهی، برترین عبادت است.

30. قال الامام علی – علیه السّلام – : من غَضَّ طرفه قلَّ أَسَفهُ و أمِنَ تلفهُ.

«غرر الحكم، ص 354»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: هر كس (از گناه) چشم فرو بندد اندوهش كمتر شده و از نابودی در امان ماند.

31. قال الامام علی – علیه السّلام – : لیس فی البدن شئٌ أقلُّ شكراً من العین فلا تُعطُوها سُؤلها فَتَشغَلَكم عن ذكر الله عزّوجلّ.

«بحار الانوار، ج 104، ص 36»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: در بدن عضوی كم سپاس تر از چشم نیست، پس خواهش آن را بر آورده نسازید كه شما را از یاد خدای بزرگ و بلند مرتبه باز می دارد.

32. قال الامام الصادق – علیه السّلام – : النظرةُ بَعدَ النظرةِ تزرعُ فی القلب الشهوةَ و كفی بها لصاحبها فتنةً.

«وسائل الشیعه، ج 14، ص 139»

امام صادق – علیه السّلام – فرمود: نگاهِ بعد از نگاه، بذر شهوت را در دل می كارد و همین برای به فتنه (و گناه) كشاندن صاحب آن نگاه كافی است.

33. قال الامام الصادق – علیه السّلام – : سُئل امیرالمؤمنین – علیه السّلام – : بما یُستعان علی غَمضِ البصر؟ فقال: بالخُمُود تحت سلطان المطّلع علی سترك.

«بحار الانوار، ج 104، ‌ص 41»
نگاه اول [ناخودآگاه به نامحرم] براى تو [حلال] است و نگاه دوم ممنوع است و حرام و نگاه سوم، هلاكت‏بار است

امام صادق – علیه السّلام – فرمود: از امیر المؤمنین – علیه السّلام – پرسیده شد: برای فرو بستن چشم (از گناه) از چه چیز می توان كمك گرفت؟ فرمود: با آرامش یافتن )و خاموش كردن شعله شهوت) در تحت قدرت و حكومت كسی كه آگاه بر اسرار توست (خداوند متعال).

34. قال رسول الله – صلّی الله علیه و آله – : یا أیّها الناس إنما النظرةُ مِنَ الشیطان فمَن وَجَدَ من ذلك شیئاً فلیأتِ أهلَه.

«من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 19»

رسول خدا – صلّی الله علیه و آله – فرمود: ای مردم! نگاه (حرام) از شیطان است، هر كس چنین نگاهی برایش پیش آمد، به نزد همسر خود رود.

35. قال الامام علی – علیه السّلام – : اذا رأی أحدُكم امرأةً تُعجِبُهُ فلیأتِ أهلَه فانّ عند أهله مثلَ ما رأی … .

«بحار الانوار، ج 10، ص 115»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: هر گاه فردی از شما زنی را دید و به شگفت آمد به نزد همسرش رود، زیرا نظیر آنچه دیده است در همسر خود او نیز هست، پس شیطان را به دل خود راه ندهد و چشم خود را از آن زن برگرداند؛ و اگر همسر ندارد دو ركعت نماز بخواند و بسیار حمد خدا گوید و بر پیامبر و آل او صلوات فرستد، و آن گاه از خداوند درخواست كند كه از فضل خویش (همسری) عطایش فرماید، خداوند هم از روی مهر و رأفت خود نیاز او را برطرف می سازد.

36. قال الامام علی – علیه السّلام – :  إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذا نَظَرَ اعْتَبَرَ… وَالْمُنافِقُ إِذا نَظَرَ لَها؛

تحف العقول، ص212

نگاه مؤمن عبرت‏آمیز و نگاه منافق سرگرمى است.

37. قال رسول الله – صلّی الله علیه و آله – : إیّاکُم وَ فُضولَ النَّظَرَ فَإنَّهُ یَبذُرُ الهَوَی وَ یولِّدُ الغَفلَهَ

بحارالانوار ج69  ص 19

از نگاه های اضافی بپرهیزید چرا که تخم هوس می پراکند و غفلت می آورد

38. اِیّاکُم وَ النَّظرَة فَانَّها تَزرَع فی القَلبِ الشَهوَة وَ کَفى بِها لِصاحِبِها فِتنَة؛

تحف ‏العقول، ص 305

از نگاه [ناپاک] بپرهیزید که چنین نگاهى تخم شهوت را در دل مى‌کارد و ‏همین براى فتنه‌ى صاحب آن دل بس است.

39. قال الامام الصادق – علیه السّلام – : اِیّاکُم وَ النَّظرَة فَانَّها تَزرَع فی القَلبِ الشَهوَة وَ کَفى بِها لِصاحِبِها فِتنَة؛

تحف ‏العقول، ص 305

از نگاه [ناپاک] بپرهیزید که چنین نگاهى تخم شهوت را در دل مى‌کارد و ‏همین براى فتنه‌ى صاحب آن دل بس است.

40. قال الامام الصادق – علیه السّلام – :  اَوَّلُ النَّظَرَةِ لَكَ وَ الثّانیَةُ عَلَیكَ وَ لا لَكَ وَ الثّالِثَةُ فیهَا الهَلاكُ؛

من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 474، ح 4658

نگاه اول [ناخودآگاه به نامحرم] براى تو [حلال] است و نگاه دوم ممنوع است و حرام و نگاه سوم، هلاكت‏بار است.

مطالب مشابه

یک دیدگاه

  1. مهدی
    1398-09-19 در 08:32 - پاسخ

    سلام برادر
    خداقوت
    واقعا استفاده کردم عالی هست.