امامت امام سجاد(ع)

امامت امام سجاد(ع)

بر طبق نصوصي که محدثين شيعه در کتب روايي نقل کرده اند، امام سجاد – عليه السلام – جانشين و وصي پدرش حسين بن علي – عليه السلام – است. اين نصوص را شيخ کليني در کافي و شيخ حر عاملي در اثبات الهداة و ديگران روايت کرده اند. احاديثي نيز که از پيامبر – صلي الله عليه و آله و سلم – در مورد اسامي ائمة شيعه روايت گرديده، مؤيد اين مطلب است. صرف نظر از آن، پذيرش امام سجاد – عليه السلام – در جامعة شيعيان و مقبول بودن آن حضرت در طي تاريخ، خود شاهدي اصيل بر صدق اين وصايت است.
تنها شبهه اي که در آن برهه براي شماري از هواداران اهل بيت – عليهم السلام – به وجود آمد، مسألة امامت محمد بن حنيفه بود که پس از اين، به صورت مختصر بدان خواهيم پرداخت. همچنين بر طبق نصوص شيعه، وجود وسائلي چون شمشير و يا زرة رسول الله – صلي الله عليه و آله و سلم – مي بايست نزد ائمه باشد که وجود اينها در نزد امام سجاد – عليه السلام -، حتّي در منابع اهل سنّت به صراحت ذکر شده است.[1]


[1] . طبقات الکبري، ج 1، صص 486 ، 488.
رسول جعفريان- حيات فكري و سياسي امامان شيعه(ع)، ص259

مطالب مشابه