حکم گرفتن جا در مسجد

حکم گرفتن جا در مسجد

سوال: گرفتن جا در مسجد برای نماز، در حالی که برخی نمازگزاران جا ندارند حکمش چیست؟
آیت الله خامنه ای (دام ظلّه)

بسمه تعالی. گرفتن جا در مسجد برای نماز خواندن اشکال ندارد.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات

آیت الله لنکرانی (دام ظلّه)

فی نفسه مانعی ندارد. ولی پس از شروع نماز جاهای گرفته شده بی اثر می شود.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات

سوال: اگر لباس نمازگزار از پنبه یا کتان باشد، یا سجده بر فرش در فرض تقیه (چنان چه محذوری نباشد) مجزی است؟
آیه الله بهجت(ره)

بسمه تعالی: باید ترتیب را مراعات کند. (وسیله النجاه مساله 663)

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات

سوال: در صورتی که لباس نمازگزار از پنبه یا کتان باشد، در جایی که بر فرض تقیه، سجده بر فرش صحیح است، اگر بتواند بدون محذور بر لباس خود سجده کند، آیا سجده بر فرش که از پشم یا مواد پلاستیکی می باشد مجزی است؟
آیت الله تبریزی (دام ظلّه)

چنانچه با رعایت تقیه بتواند بر لباسش سجده کند، باید بر لباس مذکور سجده نماید.

مناسک حج با حواشی مراجع تقلید، 1385، ص 590 م 1331، پاورقی3

آیت الله خامنه ای (دام ظلّه)

لباس تقدّم بر فرش ندارد اگر چه از کتان یا پنبه باشد.

مناسک حج با حواشی مراجع تقلید، 1385، ص 590 م 1331، پاورقی 3

آیت الله سیستانی (دام ظلّه)

در فرض مذکور مجزی است.

مناسک حج با حواشی مراجع تقلید، 1385 ص 590 م 1331، پاورقی 3

آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه)

در فرض سوال باید بر لباس خود سجده کند.

مناسک حج با حواشی مراجع تقلید، 1385، ص 590 و 591 م 1331، پاورقی 3

آیت الله فاضل لنکرانی (دام ظلّه)

در فرض سوال، باید به لباسش سجده کند و سجده بر فرش و مواد پلاستیکی مجزی نیست.

مناسک محشی حج با حواشی مراجع تقلید، 1385، ص 591 و 590، م 1331

آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه)

سجده بر پنبه و کتان در فرض سوال، اولویت دارد.

مناسک محشی حج با حواشی مراجع تقلید، 1385، ص 591 و 590، م 1331

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید