توجيه كردن با آيه قرآن

توجيه كردن با آيه قرآن

امام صادق (ع) فرمودند كه تعريف يك شخص را پيش من كردند، من دلم مي‎خواست اين مرد را ببينم، يك وقت از خانه بيرون رفتم، ديدم كه اطراف يك شخص را گرفته‎اند و به من گفتند:
آن كس را كه مي‎خواستي ببيني اين فرد است. دنبال او راه افتادم، او هم تا چشمش به من افتاد من را رها كرد و رفت. دنبال او رفتم، گفتم بهتر است او را تنها پيدا كنم.
ديدم رفت به يك مغازه انار فروشي، دو انار دزديد و بعد رفت به يك مغازه نانوايي و دو تا نان دزديد، بعد هم رفت به يك خرابه و اينها را صدقه داد و آنها را بين 4 فقير تقسيم كرد؛ زماني كه خواست از خرابه بيرون برود، او را گرفتم و گفتم:
چرا اين كار را كردي؟
گفت: چه كار كردم؟
گفتم: همه چيز را ديدم؟
گفت: تو كه هستي؟ خودت را معرفي كن!
معرفي كردم. گفت: تو نوة رسول خدا هستي و مسئله بلد نيستي؟ مگر قرآن را نخوانده‎اي؟
گفتم: كدام قسمت را؟ گفت: «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها»[1] اگر كسي يك كار خوب بكند خدا 10 برابر به او مي‎دهد. من 4 فقره دزدي كردم دو انار و 2 قرص نان، 4 فقره دزدي و لذا 4 گناه در نامه عمل من نوشته شد، امّا اينها را صدقه دادم، يك انار برابر 10 حسنه و انار دوّم نيز برابر 10 حسنه است و هم چنين يك قرص نان برابر 10 حسنه ديگر و قرص دوّم نان باز هم برابر 10 حسنه ديگر = 40 حسنه، 40 ثواب در مقابل 4 گناه، پس 36 ثواب براي من باقي مي‎ماند.
امام صادق (ع) مي‎فرمايند: به او گفتم چه حسابي كردي؟ تو نه تنها ثواب نكردي كه 8 گناه هم كردي.
4 گناه مربوط به دزدي و 4 گناه مربوط به تصرف بي‎اجازه در اموال مردم.


[1] – سورة انعام: آية 160.

مطالب مشابه