شب تولد قرآن

شب تولد قرآن

نویسنده: سیده زهرا برقعی

ماه رمضان و شب قدر از برترین ایام و اوقاتی است که خداوند، آخرین کتاب آسمانی اش را که کامل ترین آن ها نیز هست، در همین ایام نازل کرده است. قرآن، شامل برنامه ای جامع برای زندگی مسلمانان و بلکه همه ی مردم دنیاست. تعالیم عالی این کتاب، براساس فطرت و درونیات آدمی است و با تمایلات روحانی بشر، کاملاً تطابق دارد. این کتاب مثل یک دستورالعمل فراگیر، تمام لحظه ها و ثانیه های آدم را در نظر گرفته و از آن جا که انسان به قصه و قصه گویی علاقه ی فراوانی دارد، تعالیم و پندهایش را در قالب داستان های پیشینیان مطرح کرده است.
«شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن» بقره/185): «ماه رمضان ماهی که قرآن در آن نازل شده است.»
«انزل»؛ به معنی فرود آوردن جملگی و یک باره است؛ پس نزول در ماه رمضان و شب قدر، یک باره و جملگی بوده، که بر قلب پیامبر خدا نازل شده و تفصیل آن در طول مدت پیغمبری آن حضرت کم کم نازل گردیده است:
«و قرآنا فرقناه لتقراه علی الناس علی مکث و نزلناه تنزیلاً» (اسراء/106)؛ «و قرآنی که آیاتش را از هم جدا کردیم تا آن را با درنگ بر مردم بخوانی و آن را به تدریج نازل کردیم.»
جالب این جاست که نزول تدریجی قرآن 20 یا 23 سال طول کشیده و این یعنی پیامبر عزیر ما همه ی این مدت را با فرشته ی وحی سپری کرده است. در خود قرآن و روایات گوناگون دیگر، ذکر شده که نزول وحی بر پیامبر آسان نبوده است. حضرت محمد (ص) آن چنان می لرزید و در برابر با فرشته ی وحی که پیام خداوند را برایش آورده بود، رنگ از رخسارش می پرید که از شدت عظمت واقعه بیهوش می شد و بر زمین می افتاد. کلمات نورانی وحی در قلب و جان پیامبر می نشست و با روح او آمیخته می شد. بنابراین در تمام مدت 20 تا 23 سالی که قرآن به تدریج بر او نازل می شد، حضرت محمد (ص) در عظمت و بزرگی این کلمات، متحیر بود و برایش عادی نشده بود.
ماه رمضان برای ما مسلمانان، جدای از ارزش و اهمیت روزه، به دلیل نزول قرآن، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. ما در این ماه، قرآن را هر روز می خوانیم و به هم دیگر متذکر می شویم که این کتاب ارزشمند، در همین ایام عزیز نازل شده است. جبرئیل از همین ایام، رفت و آمدش را به زمین ما آغاز کرده است.
چه خوب است که برای تلاوت آیات نورانی این کتاب مقدس، برای هر روز سال، برنامه بریزیم و حتی شده یک آیه از آن را با معنی بخوانیم تا توجه بیش تری به این کتاب کرده باشیم.
این که هم قرآن، هم تورات و هم انجیل در ماه رمضان نازل شده اند، نشان دهنده ی اهمیت بسیار این ماه از گذشته تا اکنون است.
منبع:نشریه انتظار نوجوان شماره 73

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید