توصیه امام جعفر صادق (ع) به مادران

توصیه امام جعفر صادق (ع) به مادران

مقاله ذیل قسمتی از کتاب-امام جعفر صادق (ع) مغز متفکر جهان شیعه- می باشد.این کتاب نوشته شده توسط مرکز مطالعات اسلامی استراسبورگ است.بد نیست بدانید۲۵دانشمند در این مجمع در مورد شیعه دوازده امامی تحقیق کرده اند. در بخشهایی از کتاب مطالبی از امام صادق (ع) ثبت گردیده که این دانشمندان معتقداند جواب آن متعلق به قرن بیستم می باشد وخود متحیراند که چگونه امام صادق(ع)درچهارده قرن قبل چنین اشارات علمی داشته اند.از شما تقاضا می کنیم این مطلب را با دقت مطالعه فرمایید.
امام جعفر صادق (ع) به مادران توصیه می کرد کودکان شیر خوار را در طرف چپ خود بخوابانند. یکی از مظاهر نبوغ علمی امام جعفر صادق(ع) توصیه او به مادران بود تا این که کودکان شیر خوار را در طرف چپ خود بخوابانند.
این توصیه قرن ها چون یک سفارش زائدیا بی مورد جلوه می کرد و علتش این بود که هیچ کس به فایده این سفارش پی نمی برد و بعضی هم بکار بستن این سفارش را خطرناک می دانستند و فکر می کردند که اگر طفل شیر خوار در طرف چپ مادر خوابانیده شود ، ممکن است که مادر هنگام خواب بغلتد و طفل را زیر تنه خود خفه کند. از محمدبن ادریس شافعی که در سال ۱۵۰ هجری و دو سال بعد از مرگ جعفر صادق در غزه متولد شد و در سال ۱۹۹ هجری در قاهره زندگی را بدرود گفت پرسیدند که آیا مادر طفل شیر خوار را باید در طرف راست خود بخواباند یا در طرف چپ؟
وی جواب داد بین چپ و راست تفاوتی وجود ندارد و مادر می تواند طفل را در هر طرف خود که راحت تر است بخواباند. گاهی هم گفته جعفرصادق را مغایر باعقل سلیم میدانستند چون از نظر آنها راست بیش از چپ احترام داشت و فکر می کردند که مادر بایستی طفل را در طرف راست خود بخواباند تا این که کودک از کرامت راست برخوردار شود. نه کسی در شرق برای این توصیه جعفرصادق قائل به ارزش شد نه در غرب و حتی در دوره ( تجدد) که دانشمندان با دیده انتقاد هر موضوع علمی را مورد توجه قرار دادند کسی برای گفته جعفرصادق قائل باهمیت نگردید و در صدد برنیامد بفهمد که آیا آن گفته از نظر علمی ارزش و فایده دارد یا نه ؟
قرون شانزده هم و هفدهم و هجدهم میلادی که قرون دوره ( تجدد) بود گذشت
توصیه امام جعفر صادق (ع) به مادران
و قرن نوزدهم میلادی فرارسید و در نیمه دوم آن قرن، دانشگاه ( کورنیل ) در آمریکا ساخته شد و شروع به کار کرد . ( عزرا – کورنیل ) بانی دانشگاه کورنیل ۱ که دوران شیر خوارگی و کودکی بسیار سخت را گذرانیده بود تصمیم گرفت که در آن دانشگاه یک انستیتوی مخصوص تحقیق در نوزادان و کودکان شیر خوار، بوجود بیاورد این انستیتو ( مؤسسه)در اولین سال شروع به تدریس از طرف دانشگاه کورنیل بوجود آمد و منضم به دانشکده پزشکی گردید و اینک متجاوز از یک قرن است که به تحقیق در مورد نوزادان و کودکان شیر خوار ادامه می دهد. در مسائل مربوط به نوزادان وکودکان شیر خوار چیزی وجود ندارد که مورد تحقیق این مؤسسه قرار نگرفته باشد و در جهان، هیچ مرکز علمی از لحاظ داشتن اطلاعات راجع به نوزادان و کودکان شیر خوار بپای این مرکز نمی رسید .
محال است، که یک موضوع مربوط به نوزادان و کودکان شیر خوار وجود داشته باشد و این مؤسسه راجع به آن تحقیق نکند و حتی تابلوهائی که شکل نوزادان و کودکان شیر خوار روی آنها کشیده شده مورد تحقیق این مؤسسه قرار گرفته است. در نیمه اول این قرن (قرن بیستم) محققین این مؤسسه تابلوهای مربوط به نوزادان را در موزه های دنیا از نظر گذرانیدند و از ۴۶۶ تابلو که در موزه های معروف جهان به نظرشان رسید، دیدند که اکثریت با تابلوهائی است که در آنها، مادران، کودکان را در طرف چپ، بغل گرفته بودند. بنابراین در هشتاد درصد از تابلو ها که در موزه های معروف به نظر رسید، مادران، کودک را در طرف چپ، بغل گرفته بودند.
در ایالت نیویورک چند زایشگاه وابسته به مرکز تحقیق مربوط به نوزادان و شیرخواران دانشگاه کورنیل است و دکترهائی که درآن زایشگاه ها کار می کنند نتیجه معاینات و مطالعات خود را برای مرکز تحقیق مربوط به نوزادان و شیر خواران می فرستند .
از گزارشهائی که در طی یک مدت طولانی از طرف آن دکتر ها به مرکز تحقیق می رسید این نتیجه به دست می آمد که در روزهای اول بعد از تولد، وقتی نوزاد در طرف چپ مادر می خوابد آسوده تر از آن است که در طرف راست بخوابد و اگر او را در طرف راست بخوابانند در فواصل نزدیک از خواب بیدار می شود و شیون می کند. محققین مرکز تحقیق مطالعات خود را منحصر به نژاد سفید پوست آمریکائی نکردند بلکه در صدد برآمدند بدانند که آیا در نژادهای سیاه و زرد نیز این موضوع صدق دارد یا نه ؟ بعد از یک دوره طولانی تحقیق در نژادهای دیگر متو جه شدند که این موضوع در تمام اقوام صدق می کند و در همه جا نوزادن به خصوص در روزهای اول تولد، اگر در طرف چپ مادر بخوابند آرام تر از آن هستند که در طرف راست مادر بخواب بروندو این واقعیت اختصاص به نژاد سفید پوست ندارد و یک واقعیت جهانی است .
مرکز تحقیق دانشگاه کورنیل بدون انقطاع این موضوع را مورد مطالعه قرار می داد. ساعت ها شکم زن باردار از طرف پزشکان مرکز تحقیق، بوسیله اشعه مجهول مورد معاینه قرار می گرفت تا این که جنین را در شکم مادر ببینند اما از دیدن جنین چیزی بر اطلا عاتشان افزوده نمی شد تا اینکه هولوگرافی۲ اختراع گردید. بعد از اختراع هولوگرافی پزشکان مرکز تحقیق درصدد برآمدند که با هولوگرافی و در حالی که اشعه مجهول جنین را در شکم مادر روشن کرده از آن عکس بردارند و آنوقت دیدند که امواج صدای ضربان قلب مادر که در تمام بدن پخش می شود به گوش جنین می رسد. بعد از این مرحله برای وقوف بیشتر لازم بود که بدانند توقف ضربان قلب مادر،آیا در جنین، عکس العمل بوجود می آورد یا نه؟ چون نمی توانستند قلب مادر را متوقف کنند زیرا سبب هلاک او و جنین می شد تحقیق را در جانوران پستاندار ادامه دادند و هر بار که قلب جانوری را که جنین دران داشت متوقف کردند دیدند که در جنین واکنش بوجود آمد.
آرمایش های مکرر در مورد چند نوع جانور پستاندار ثابت کرد که وقتی ضربان قلب مادر متوقف می شود، در جنین واکنش بوجود می آید و بعد از مرگ مادر جنین هم به هلاک می رسد برای این که جنین از خون قلب مادر که بوسیله شریان بزرگ موسوم به (آئورت) برایش فرستاده می شود تغذیه می نماید و وقتی قلب مادر متوقف گردید غذا به جنین نمی رسد و هلاک می شود.
بعد از آزمایش های متعدد دانشمندان مرکز تحقیق دانشگاه کورنیل دانستندکه طفل در شکم مادر نه فقط عادت به شنیدن ضربان قلب او می کند بلکه آن ضربان به حیات وی نیز وابستگی دارد و هرگاه ضربان ادامه نیا بد، طفل در شکم مادر از گرسنگی می میرد. عادتی که جنین قبل از تولد، به شنیدن صدای ضربان قلب مادر دارد طوری در وی نافذ می شود که بعد از تولد هم اگر صدای قرعه های قلب مادر را نشنود احساس اضطراب می نماید و هوش کودک نوزاد بخوبی صدای قرعه های قلب مادر تشخیص می دهد و بهمین جهت وقتی نوزاد در طرف چپ مادر قرار بگیرد چون صدای قرعه های قلبش را می شنود آرام می گیرد لیکن در طرف راست چون آن صدا به گوش نمی رسد مضطرب می شود.
اگر بانی دانشگاه کورنیل یک مرکز تحقیق راجع به نوزادان و شیرخواران در آن دانشگاه بوجود نمی آورد و آن مرکز بطور مستمر راجع به نوزادان و شیرخوران تحقیق نمی کرد، معلوم نمی شد گفته جعفرصادق که به مادران توصیه کرد که فرزندان شیرخوار را در طرف چپ خود قرار بدهند و بخوابانند مبتنی بر چه مصلحت و فایده می باشد.
امروز در تمام شیرخوارگاههای وابسته به مرکز تحقیق دانشگاه کورنیل در اطاقی که نوزادان خوابیده اند دستگاهی است که صدای قرعات قلب مادر را بوجود می آورد و در تخت خواب هر نوزاد یک گوشی می باشد که قرعات مصنوعی قلب مادر را به گوش کودک می رساند. قلب انسان بالغ زن یا مرد، بطور عادی در هر دقیقه ۷۲ بار می طپد. در شیرخوارگاههائی که وابسته به مؤسسه تحقیق دانشگاه کورنیل می باشد بارها آزموده اند که اگر شماره قرعات مصنوعی قلب مادر در هر دقیقه یکصدو ده یا یکصد و بیست قرعه بشود صدای شیون تمام کودکان که در یک اطاق هستند به گوش می رسد و بایستی شماره قرعات مصنوعی قلب مادر در هر دقیقه ۷۲ قرعه باشد تا این که کودک مضطرب نشود و به شیون در نیایند.
در شیر خوارگاههای وابسته به مرکز تحقیق چند بار این آزمایش را کرده اند. عده ای از نوزادان را در اطاقی قرار داده اند که در آنجا، صدای قرعات مصنوعی قلب مادر به گوش نمی رسید و عده ای را هم در اطاق قرار داده اند که نوزادان در آنجا صدای قرعات مصنوعی قلب مادر را می شنیدند. هر دفعه که این آزمایش را کردند معلوم شد در اطاقی که آنجا قرعات مصنوعی قلب مادر شنیده می شود وزن کوکان سریع تر از کودکان اطاق دیگر زیاد می شود در صورتی که غذائی که به کودکان دو اطاق داده می شود از حیث نوع، مشابه است. اما در اطاقی که صدای قرعات مصنوعی قلب مادر شنیده می شود کودکان با اشتهای زیادتر غذا می خودند و کودکان اطاقی که صدای قرعات مصنوعی قلب مادر،در آنجا، به گوش نمی رسد، کم اشتها می شودند.
در شیرخوارگاههای مرکز تحقیق دانشگاه کورنیل راجع به صدای مصنوعی قلب مادر از لحاظ شدت آن هم تحقیق کرده اند و متوجه شده اند که اگر آن صدا شدیدتر از صدای طبیعی قرعات قلب مادر باشد کودکان را مضطرب می کند و به گریه می آیند. یکی از پزشکان مرکز تحقیق دانشگاه کورنیل ضمن سفرهائی که در قاره های می کرد دقت می نمود که بداند مادران در کشورهای مختلف، در معابر فرزندان خود را چگونه در آغوش می گیرند . این پزشک که به اسم دکتر ( لی سالک) خوانده می شود و اکنون در مرکز تحقیق دانشگاه کورنیل مشغول کار است می گوید که اکثر زن ها در تمام قاره های دنیا در معابر فرزندان خود را در طرف چپ در بغل می گیرند. زن هائی که فرزندان خودرا در طرف راست در بغل می گیرند، اکثر چپ هستند یعنی با دست چپ کار می کنند. آنها بخوصوص اگر زنبیل خوارو بار حمل کنند، فرزندان را در طرف راست در آغوش می گیرند تا این که بتوانند با دست چپ، زنبیل خواربار را به راحتی حمل نمایند. دکتر لی سالک در زایشگاه وابسته به مرکز تحقیق از زن های زائو که بعد از وضع حمل از زایشگاه خارج می شوند، و نوزادان خود را در طرف چپ، در بغل می گیرند، سؤال می کنند که آیا شما می دانید که برای چه نوزاد خود را درطرف چپ در بغل می کنید؟ اما هنوز هیچ زن به دکتر لی سالک جواب نداده که چون قلب در طرف چپ سینه قرار گرفته و شنیدن صدای قرعات آن برای نوزاد مفید است مادران بدون این که بدانند چرا طرف چپ بدن را ترجیح می دهند کودک را در طرف چپ در بغل می گیرند.
حتی زن های طوائف سیاه پوست افریقائی طفل خود را هنگامی که بر پشت حمل نمی کنند درطرف چپ بدن روی سینه قرار می دهند و در تمام طوائف سیاه پوستان افریقا زنها می دانندکه هر گاه نوزاد را درطرف چپ سینه قرار بدهند بهتر شیر می نوشد و اشتهای نوزاد برای نوشیدن شیر از پستان چپ مادر بیش از پستان راست است. دکتر لی سالک از مادران شنیده است که در شب، وقتی کودک گرسنه می شود، در تاریکی با سرعت حیرت آور پستان چپ مادر را پیدا می کند و دهان را بر پستان می گذارد و شیر می نوشد . آنها تعجب می کنند که کودک بدون این که چراغ روشن باشد و پستان مادر را ببیند، چگونه با سرعت دهان را بر پستان می گذارد. دکتر لی سالک برای مادران توضیح می دهد در تاریکی شب راهنمای کودک برای نوشیدن شیر از پستان مادر قرعات قلب وی می باشد و طفل که صدای تپش قلب مادر را می شنود مستقیم و بدون تردید پستانش را پیدا می کند و دهان را بر پستان می گذارد.
۱- دانشگاه (کورنیل) از طرف شخصی به اسم (عزرا- کورنیل ) ساخته و آن مرد تمام دارایی خود را صرف ساختن دانشگاه کرد و هنگام فوت هیچ چیز نداشت و این دانشگاه که در ایالات نیویرک در امریکا قرار دارد از سال ۱۸۶۵ میلادی شروع به تدریس کرد و بقیه توضیح مربوط به بانی این دانشگاه را در متن می خوانیم.
۲- ( هولوگرافی ) به معنای تحت اللفظی یعنی یعنی عکس برداری از راه سوراخ. اما معنای ساده آن که برای همه قابل فهم است یعنی عکس برداری از اشیای خیلی ریز و عکس برداری سه بعدی و امروز بوسیله هولوگرافی نه فقط از اشیای خیلی ریز عکس بر می دارند بلکه از صدا هم عکس بر می دارند و امواج صدا روی فیلم عکاسی به شکل دایره ها و بیضی هایی منظم به چشم می رسند و قدرت هولوگرافی برای عکس برداری از اشیای ریز به قدری است که یک گلبول سفید یا قرمز را که در خون است به اندازه یک جانور بزرگ نشان می دهد.

مطالب مشابه

یک دیدگاه

  1. هوشنگ
    1394-04-17 در 23:30 - پاسخ

    جانم فدای امام صادق

دیدگاهتان را ثبت کنید