خلفای معاصر امام رضا(ع)

خلفای معاصر امام رضا(ع)

مدت امامت آن حضرت بیست سال بود که ده سال آن معاصر با خلافت «هارون الرشید»، پنج سال معاصر با خلافت «محمد امین»، و پنج سال آخر نیز معاصر با خلافت «عبدالله المأمون» بود.
امام تا آغاز خلافت مأمون در زادگاه خود، شهر مقدس مدینه، اقامت داشت، ولی مأمون پس از رسیدن به حکومت، حضرت را به خراسان دعوت کرد و سرانجام حضرت در ماه صفر سال ۲۰۳ هجری قمری (در سن ۵۵ سالگی) به شهادت رسید و در همان سرزمین به خاک سپرده شد[۱].


[۱] . کلینى، همان کتاب، ص ۴۸۶- شیخ مفید، همان کتاب، ص ۳۰۴.
مهدی پیشوایی- سیره پیشوایان، ص۴۶۷

مطالب مشابه