خلفاي معاصر امام رضا(ع)

خلفاي معاصر امام رضا(ع)

مدت امامت آن حضرت بيست سال بود كه ده سال آن معاصر با خلافت «هارون الرشيد»، پنج سال معاصر با خلافت «محمد امين»، و پنج سال آخر نيز معاصر با خلافت «عبدالله المأمون» بود.
امام تا آغاز خلافت مأمون در زادگاه خود، شهر مقدس مدينه، اقامت داشت، ولي مأمون پس از رسيدن به حكومت، حضرت را به خراسان دعوت كرد و سرانجام حضرت در ماه صفر سال 203 هجري قمري (در سن 55 سالگي) به شهادت رسيد و در همان سرزمين به خاك سپرده شد[1].


[1] . كلينى، همان كتاب، ص 486- شيخ مفيد، همان كتاب، ص 304.
مهدي پيشوايي- سيره پيشوايان، ص467

مطالب مشابه