حفظ قرآن

حفظ قرآن

1. قال رسول الله – صلّي
الله عليه و آله – : عدد دَرَجِ الجنة عدد آيِ القرآن فاذا دخل صاحب القرآن الجنّة
قيل له اِرقأ و اقْرأ (اقْرأ و اِرقأ) لِکل آية درجةً فلا تکون فوق حافظ القرآن
درجةً.

«بحار الأنوار، ج 92، ص 22»

پيامبر اکرم – صلّي الله عليه و آله – فرمود: مقدار درجات بهشت به تعداد
آيه هاي قرآن است، پس هنگامي که مصاحب قرآن وارد بهشت شود، به او گفته مي شود قرآن
بخوان و بالا برو و براي هر آيه درجه اي است. پس بالاتر از درجه حافظان قرآن درجه
اي نمي باشد.

2. قال الامام الصادق – عليه
السّلام – : ان الذي يعالج القرآن و يحفظه بمشّقةٍ منه و قلة حفظٍ له اجران.

«الکافي، ج 4، ص 409»

امام صادق – عليه السّلام – فرمود: هر کس که در فراگيري قرآن کوشش کند و به
خاطر کمي حافظه آن را به سختي حفظ کند، براي او دو پاداش است (پاداش حفظ و پاداش
تحمل سختي).

3. قال رسول الله – صلّي
الله عليه و آله – : لا يعذّب الله قلباً وعي القرآن.

«سفينه البحار، ج 2، ص 415»

پيامبر اکرم – صلّي الله عليه و آله – فرمود: خدا قلبي را که در بر دارنده
(حافظ) قرآن باشد، عذاب نمي کند.

4. سئل عن الامام الصادق –
عليه السّلام – : اني احفظ القرآن علي ظهر قلبي فاقرؤه علي ظهر قلبي افضل او انظر
في المصحف؛ قال فقال لي بل اقراه … .

«وسائل الشيعه، ج 6، ص 204»

شخصي از امام صادق – عليه السّلام – سؤال کرد: من قرآن را بر خانه دلم حفظ
کردم پس مي خوانم آن را از حفظ، اين کار بهتر است يا اين که قرآن را از روي آن
بخوانم، امام فرمود: پس برايم قرآن بخوان در حالي که با نگاه به قرآن، آن را قرائت
مي کني.

مطالب مشابه