عظمت و فضیلت قرآن

عظمت و فضیلت قرآن

1. قال رسول الله – صلّي
الله عليه و آله – : فضل القرآن علي ساير الکلام کفضل الله علي خلقه.

«مستدرک الوسائل، ج 1، ص 288»

پيامبر اکرم – صلّي الله عليه و آله – فرمود: فضيلت و برتري قرآن بر ساير
کلام ها مانند فضيلت و برتري خدا است بر مخلوقاتش.

2. قال رسول الله – صلّي
الله عليه و آله – : القرآن افضل کل شيءٍ دون الله.

«الکافي، ج 2، ص 238»

رسول خدا – صلّي الله عليه و آله – فرمود: قرآن افضل از هر چيزي است جز ذات
اقدس الهي.

3. قال رسول الله – صلّي
الله عليه و آله – : القرآن هدي من الضلالة و تبيان من العمي و استقالة من العشرة
و نور من الظلم و ضياء من الاحداث و عصمة من الملائکة و رشد من الغوابه … .

«الکافي، ج 2، ص 439»

پيامبر اکرم – صلّي الله عليه و آله – فرمود: قرآن راهنماي از تاريکي است
به سوي روشنايي و روشنگر و بينا کننده است از کوري و نجات دهنده است از گرفتاري و
نوري است براي رهايي از ظلمت و تاريکي، روشنايي است از حادثه ها و پاکي است از
ملائکه و متعالي است از پستيها و راهنمايي است از دنيا به سوي آخرت، کمال دين شما
در او است و کسي از قرآن جدا نمي شود مگر اين که به سوي آتش برود.

4. قال رسول الله – صلّي
الله عليه و آله – : کتاب الله فيه نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم ما بينکم هو
الفصل ليس بالهزل هو الذي مَن ترکه من جبار قصمه الله و من ابتغي الهدي في غيره
اخلّهُ الله فهو حبل الله المتين.

«مجمع البيان، ج 1، ص 16»

پيامبر اکرم – صلّي الله عليه و آله – فرمود: در قرآن است خبر از ماقبل و
مابعد شما و حکم و دستور در ميان شما، او بزرگي است که بيهوده در او نيست، او
کتابي است که هر کس آن را ترک کند، خدا او را ترک مي کند و کسي که بخواهد هدايت را
از غير آن، خدا او را ذليل مي کند، او ريسمان محکم الهي است.

5. قال رسول الله – صلّي
الله عليه و آله – : ان هذا القرآن هو النور المبين و الحبل المتين و العروة
الوثقي و الدرجة العليا و الشفاء الاشفي و الفضلية الکبري و السعادة العظمي.

«بحار الأنوار، ج 92، ص 31»

پيامبر اکرم – صلّي الله عليه و آله – فرمود: به درستي که اين قرآن نوري
است آشکار و ريسماني محکم، پناهي مطمئن و مقامي بالا، شفاي شفاخواهان و فضيلتي
بزرگ و سعادتي عظمي است.

6. قال الامام علي – عليه
السّلام – : ان القرآن ظاهره انيق و باطنه عميق لا تفني عجائبهُ و لا تنقضي غرائبه
و لا تکشفُ الظلمات الا به.

«نهج البلاغه، خطبه 83»

امام علي – عليه السّلام – فرمود: به راستي که قرآن ظاهرش زيبا و نيکو و
باطن آن عميق است که از بين نمي رود، شگفتيهاي آن زائل نشده و چيزهاي نامأنوس آن
تمام نمي شود و تاريکي هاي جهالت گشوده نمي شود مگر با قرآن.

7. قال الامام علي – عليه
السّلام – : کتاب الله بين اظهرکم ناطق لا يعيي لسانه و بيت لا تهدم ارکانه و عزّ
لا تُهزمُ اعوانه.

«نهج البلاغه، خطبه 133»

امام علي – عليه السّلام – فرمود: کتاب خدا که در بين شما است گوينده اي
است که زبانش ازگفتن حقايق خسته نمي شود و خانه اي است که ارکانش تا ابد از تندباد
حوادث در امان است و عزيزي است که پيروان و يارانش هرگز شکست نمي خورند.

8. قال الامام علي – عليه
السّلام – : و اعلموا أن القرآن هو الناصح الذي لا يَغُشُّ و الهادي الذي لا يضلُّ
و المحدث الذي لا يکذب و ما جالسي القرآن احدٌ الا قام عند بزيادة او نقصان زيادة
في هدي او نقصان من عمي.

«نهج البلاغه، خطبه 176»

امام علي – عليه السّلام – فرمود: بدانيد که همانا قرآن پندآموزي است که در
کار او فريب وجود ندارد و هدايت گري است که گمراه نمي کند و سخنگويي است که دروغ
نمي گويد، هيچ کسي نزد قرآن نمي نشيند مگر اين که وقت بلند شدن و جداشدن در او
زيادت و يا نقصاني ايجاد شود، زيادي در هدايت و نقصان در جهل و بي خبري او.

9. قال الامام علي – عليه
السّلام – : ان الله سبحانه لم يَعِظْ احداً بمثل هذا القرآن فانه حبل الله المتين
و سببَهُ الامين، و فيه ربيع القَلبِ و ينابيع العلم و ما لِلقلب جِلاءُ غيرهُ مع
انَّه قد ذهب المتذکرون … .

«نهج البلاغه، خطبه 176»

امام علي – عليه السّلام – فرمود: همانا خداوند سبحان کسي را به چيزي چون
قرآن پند نداده است که قرآن ريسمان استوار خدا و وسيلة ايمني بخش است. در قرآن
بهار دل و چشمه هاي دانش است، براي قلب جلايي جز قرآن نتوان يافت، به خصوص در
جامعه اي که بيدار دلان رفته اند و غافلان و تغافل کنندگان حضور دارند. پس اگر
خيري ديديد از قرآن ياري بگيريد و زماني که شر و بدي ديديد با قرآن از او جدا شويد
و از کنارش برويد.

10. قال الامام علي – عليه
السّلام – : القرآن آمرٌ زاجدٌ و صامتٌ ناطق حجة الله علي خلقه اخذ عليه ميثاقهم و
ارتهن عليه انفسهم اتمّ نوره و اکمل به دينه.

«نهج البلاغه، خطبه 183»

امام علي – عليه السّلام – فرمود: قرآن فرماندهي باز دارنده، و ساکتي گويا
و حجت خدا بر مخلوقات است. خداوند پيمان عمل کردن به قرآن را از بندگان گرفته و
آنان را در گرو دستوراتش قرار داده است. نورانيت قرآن را تمام و دين خود را به
وسيله آن کامل فرمود.

11. قال الامام علي – عليه
السّلام – : فهو معدن الايمان و بحبوحته و ينابيع العلم و بحوره و رياض العدل و
غُدرانُهُ و اثافيُّ الاسلام و بنيانُهُ و اودية الحقّ و غيطانهُ و بحرٌ لا
ينزفُهُ المُستنزِفون … .

«نهج البلاغه، خطبه 198»

امام علي – عليه السّلام – فرمود: قرآن معدن ايمان و اصل آن است و چشمه هاي
دانش و درياي علوم است، سرچشمه عدالت و نهر جاري عدل است، پايه هاي اسلام و ستون
محکم آن است، نهرهاي جاري زلال حقيقت و سرزمين هاي آن است. دريايي است که تشنگان
آن آبش را تمام نتوانند کشيد و چشمه اي است که آبش کمي ندارد، محل برداشت آبي است
که هر چه از آن بردارند کاهش نمي يابد و منزلي است که مسافر آن را فراموش نخواهند
کرد.

12. قال الامام السجاد –
عليه السّلام – : آيات القرآن خزائن (العلم) فکلما فُتحت خزائنه ينبغي لک ان تنظر
ما فيها.

«الکافي، ج 2، ص 446»

امام سجاد – عليه السّلام – فرمود: آيات قرآن خزائن و مخزنهايي هستند براي
علم، پس هر زمان که باز شدند، سزاوار است بر تو تا بنگري که در آن چيست (و از آن
علم گيري).

13. قال الامام الصادق –
عليه السّلام – : من اوتي القرآن و الايمان فمثله الا ترجّه ريحها طيب و طعمها طيب
و اَمَا الذي لم يؤت القرآن و الايمان مثله الحنظله طعمها سرّ و لاريح لها.

«الکافي، ج 2، ص 442»

امام صادق – عليه السّلام – فرمود: کسي که به او قرآن و ايمان عطا شده باشد
مثل او مثل ترنج است که بوي آن خوب و طعم آن هم خوب و پاک است و کسي که به او قرآن
و ايمان عطا نشده باشد مثل آن مثل ميوه حنظله است که طعم آن تلخ و بويي هم ندارد.

14. قال الامام الصادق –
عليه السّلام – : عليکم بتلاوة القرآن فان درجات الجنة علي عود آيات القرآن فاذا
کان يوم القيامة يقال لقاري القرآن اقرأ و ارق.

«بحار الأنوار، ج 62، ص 370»

امام صادق – عليه السّلام – فرمود: بر شما باد به تلاوت قرآن، به درستي که
درجات بهشت به تعداد آيات قرآن کريم است، پس زماني که قيامت برپا شود، به قاري
قرآن گفته مي شود که قرآن بخوان و بالا برو.

15. قال الامام العسکري –
عليه السّلام – : ذلک القرآن يأتي يوم القيامة بالرجل الشاب يقول لربه عز و جل يا
رب هذا اظمأتُ نهاره و اَسهرتُ ليلَهُ و قوّيتُ في رحمتِک طمعهُ و فسحت في رحمتک
امله.

«مستدرک الوسائل، ج 4، ص 246»

امام عسکري – عليه السّلام – فرمود: قرآن روز قيامت با شخصي جوان مي آيد و
به پروردگار مي گويد: اي خدا اين بنده شب کرد روزهايش را و روز کرد شبهايش را در
حالي که طمعش را در رحمت تو قوي کرد و سير کرد آرزوهايش را در رحمت تو.

16. قال الامام الصادق –
عليه السّلام – : إن کتاب الله اصدق الحديث و احسن القصص.

«الکافي، ج 3، ص 422»

امام صادق – عليه السّلام – فرمود: همانا کتاب خدا داراي راست ترين سخن ها
و بهترين داستان هاست.

17. قال رسول الله – صلّي
الله عليه و آله – : الجدال في القرآن کفر.

«نهج الفصاحه، ص 278»

پيامبر اکرم – صلّي الله عليه و آله – فرمود: مجادله کردن در قرآن کفر است.

18. قال الامام علي – عليه
السّلام – : ان الله سبحانه انزل کتاباً هادياً بيّنَ فيه الخير و الشرّ.

«نهج البلاغه، خطبه 167»

امام علي – عليه السّلام – فرمود: همانا خداوند سبحان کتابي هدايت گر
فرستاد که خير و شر را آشکارا در آن بيان فرمود.

19. قال الامام علي – عليه
السّلام – : ثم انزل عليه (انزل علي نبيه محمد) الکتاب نوراً لا تطفاً مصابيحه و
سراجاً لا يخبوا توقُّدُهُ و بحراً ليدرک قعرُهُ و منهاجاً لا يُضل نهجه و شعاعاً
لايظلم ضَوؤُهُ و فرقاناً لا يخمه برهانه و تبياناً لا تهدم ارکانه.

«نهج البلاغه، خطبه 198»

امام علي – عليه السّلام – فرمود: سپس خداوند قرآن را بر پيامبر – صلّي
الله عليه و آله – نازل فرمود، قرآن نوري است که خاموشي ندارد، چراغي است که
درخشندگي آن زوال نپذيرد، دريايي است که ژرفاي آن درک نشود، راهي است که روندة آن
گمراه نگردد، شعله اي است که نور آن تاريک نشود، جدا کنندة حق و باطلي است که درخشش
برهانش خاموش نگردد، بنايي است که ستون هاي آن خراب نشود.

20. قال الامام السجاد –
عليه السّلام – : لو مات من بين المشرق و المغرب لما استوحشتُ بعد ان يکون القرآن
معي.

«الکافي، ج 2، ص 602»

امام سجاد – عليه السّلام – فرمود: اگر همة مردمي که ما بين مشرق و مغرب
هستند بميرند من از تنهايي هراس نکنم بعد از آن که قرآن با من باشد.

21. قال الامام الکاظم –
عليه السّلام – : من استکفي بآية من القرآن من الشرق الي الغرب کفي اذا کان
بيقينٍ.

«الکافي، ج 2، ص 623»

امام کاظم – عليه السّلام – فرمود: هر که به يک آيه قرآن اکتفا کند از شرق
تا غرب عالم اين آيه کفايت مي کند او را اگر همراه با يقين باشد.

22. قال الامام علي – عليه
السّلام – : القرآن غني لا غني دونه و لا فقر بعده.

«مجمع البيان، ج 1، ص 15»

امام علي – عليه السّلام – فرمود: قرآن ثروتي است که پس از او ثروتي نيست و
فقر و گرفتاري اي بعد از آن وجود ندارد.

مطالب مشابه