تلاوت و قرائت قرآن

تلاوت و قرائت قرآن

1. قال رسول الله – صلّی
الله علیه و آله – : یا سلمان علیک بقراءه القرآن فان قراءته کفاره للذنوب و ستر
من النار، و امان من العذاب و یکتب المن یقرأه بکل آیه ثواب مائه شهید … .

«بحار الأنوار، ج 92، ص 17»

پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: ای سلمان بر تو باد تلاوت
قرآن، به درستی که تلاوت قرآن کفاره است برای گناهان و حجاب از آتش و امان از عذاب
است و برای کسی که قرآن می خواند به ازای هر آیه ثواب صد شهید نوشته می شود.

2. قال الامام الباقر – علیه
السّلام – : انما شیعه علیٍ کثیره صلاتهم و کثیره تلاوتهم القرآن.

«صفات الشیعه، ص 167»

امام باقر – علیه السّلام – فرمود: شیعیان و پیروان علی زیاد نماز می
خوانند و زیاد قرآن تلاوت می کنند.

3. قال رسول الله –
صلّی الله علیه و آله – : من قرأ عشر آیات فی لیله لم یکتب من الغافلین و من قراء
خمسین آیه کتب منالذاکرین و من قرأ
مائه آیه کتب من القانتین.

«الکافی، ج 2، ص 448»

پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: کسی که ده آیه در یک شب
بخواند، نوشته نمی شود از غافلین و هر کس پنجاه آیه بخواند در زمره ذاکرین نوشته
می شود و هر کس صد آیه بخواند در زمره پارسایان نوشته می شود.

4. قال رسول الله –
صلّی الله علیه و آله – : ان المؤمن اذا قرء القرآن نظر الله الیه بالرحمه و اعطاه
الله بکل آیه الف حور و … .

«بحار الأنوار، ج 92، ص 17»

پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: مؤمن هر زمان که قرآن بخواند،
خداوند با رحمت به او نگاه می کند و به او به ازای هر آیه هزار حوریه می بخشد.

5. قال رسول الله –
صلّی الله علیه و آله – : یا سلمان المؤمن اذ قرء القرآن فتح الله علیه ابواب
الرحمه و خلق الله بکل حرف یخرج من
فَمه ملکاً یسبح له الی یوم القیامه.

«بحار الأنوار، ج 92، ص 17»

پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: ای سلمان زمانی که مؤمن قرآن
تلاوت می کند باز می کند خداوند بر او دربهای رحمت را و به ازای هر حرفی که از
زبان او خارج می شود، خلق می کند ملکی را که برای او تسبیح کند تا روز قیامت.

6. قال رسول الله – صلّی
الله علیه و آله – : افضل العباده قراءه القرآن.

«مجمع البیان، ج 1، ص 15»

پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: بهترین عبادت، قرائت قرآن
است.

7. قال رسول الله –
صلّی الله علیه و آله – : من قرأ القرآن فظن ان اَحداً اُعطی افضل ممّا أُعطی فقد
حقّر ما عظّم الله و عظّم حقّر
الله.

«مجمع البیان، ج 1، ص 16»

پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: کسی که قرآن بخواند و گمان
کند کسی چیز بهتری دارد از آن چه او دارد (قرائت قرآن)، پس تحقیر کرده آن چه را
خدا بزرگ داشته و بزرگ کرده آن چه را خدا کوچک دانسته است.

8. قال الامام علی –
علیه السّلام – : لقاری القرآن بکل حرفٍ یقرؤه فی الصلاه قائماً مائه حسنه، و
قاعداً خمسون حسنه، و متطهّراً
فی غیر الصلاه خمس و عشرون حسنه و غیر متطهر عشر حسات.

«عده الداعی، ص 212»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: برای قاری قرآن به ازای هر حرفی که در
نماز در حالت ایستاده می خواند صد حسنه و در حالت نشسته خواندن 50 حسنه و در حالت
طهارت در غیر نماز خواندن 25 حسنه و بدون طهارت خواندن 10 حسنه داده می شود.

9. قال رسول الله –
صلّی الله علیه و آله – : من قرأ ثلث القرآن فکأنما اوتی ثلث النبوه و من قرأ ثلثی
القرآن فکانّما اوتی ثلثی النبوه و
من قرأ القرآن کله فکانّما اُوتی تمام النبوه.

«مستدرک الوسائل، ج 1، ص 293»

پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: کسی که بخواند یک ثلث قرآن
مثل این است که به او عطا شده یک ثلث نبوت و کسی که بخواند دو ثلث قرآن را مثل این
که به او عطا کرده اند دو ثلث نبوت را و کسی که بخواند تمام قرآن را، مثل این است
که تمام نبوت به او عطا شده.

10. قال الامام
الصادق – علیه السّلام – : علیکم بتلاوه القرآن فان درجات الجنه علی عدد آیات
القرآن فاذا کان یوم القیامه قیل لقاری
القرآن اقرأ و ارقأ.

«وسائل الشیعه، ج 2، ص 842»

امام صادق – علیه السّلام – فرمود: بر شما است تلاوت قرآن؛ به درستی که
درجات بهشت به تعداد آیات قرآن است، پس زمانی که روز قیامت شود به قاری قرآن گفته
می شود، قرآن بخوان و بالا برو.

11. قال رسول الله –
صلّی الله علیه و آله – : اقرؤوا القرآن فان الله تعالی لا یعذّب قلباً وعی
القرآن.

«نهج الفصاحه، ص 80، ح 426»

پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: قرآن را بخوانید، به درستی که
خداوند دلی را که قرآن را دریافته عذاب نمی کند.

12. قال رسول الله –
صلّی الله علیه و آله – : ان هذه القلوب تصدأ کما یصدأُ الحدید. قیل: فما جلاؤُها؟
قال: ذکر الموت وتلاوه القرآن.

«نهج الفصاحه، ص 189، ح 934»

پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: به درستی که این قلبها زنگ می
زند، همچنانکه آهن زنگ می زند، (اصحاب) گفتند: صیقل آن چیست؟ حضرت فرمود: یاد مرگ
و خواندن قرآن.

13. قال رسول الله –
صلّی الله علیه و آله – : اقرؤوا القرآن و اعملوا به و لا تجفوا عنه و لا تغلوا
فیه و لا تأکلوا به و لا تستکثروا
به.

«نهج الفصاحه، ص 80، ح 425»

پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: قرآن را بخوانید و بدان عمل
کنید و از آن دور نشوید و در آن غلو نکنید و به وسیله آن نان نخورید و به کمک آن
فزونی نجوئید.

14. قال رسول الله –
صلّی الله علیه و آله – : قراءه القرآن فی الصلاه افضل من قراءه القرآن فی غیر
الصلاه و قراءه القرآن فی غیر
الصلوه افضل من ذکر الله تعالی.

«بحار الأنوار، ج 92، ص 18»

پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: خواندن قرآن در نماز بهتر است
از خواندن آن در غیر نماز و خواندن قرآن در غیر نماز بهتر است از ذکر خدای متعال.

15. قال الامام
الصادق – علیه السّلام – : فقارئ القرآن یحتاج الی ثلاثه اشیاءَ قلبٍ خاشعٍ و بدنٍ
فارغٍ و موضعٍ خالٍ.

«بحار الأنوار، ج 85، ص 43»

امام صادق – علیه السّلام – فرمود: قاری قرآن به سه خصلت نیازمند است: 1.
قلب خاشع؛ 2. بدن فارغ (از هر گرفتاری و رنج)؛ 3. مکان خالی (از همه گرفتاری ها و
وسوسه ها).

16. قال الامام
الصادق – علیه السّلام – : القرآن عهد الله الی خلقه فقد ینبغی للمرء المسلم ان
ینظر فی عهده و ان یقرأ منه فی کل
یومٍ خمسین آیه.

«الکافی، ج 2، ص 446»

امام صادق – علیه السّلام – فرمود: قرآن عهدنامه خدا به سوی خلقش است، پس
سزاوار است که مسلمان به عهدنامه خدا نگاه کند و از آن در هر روز پنجاه آیه
بخواند.

17. قال رسول الله –
صلّی الله علیه و آله – : قال الله تبارک تعالی من شُغِل بقراءه القرآن عن دعائی و
مسألتی اعطیته اَفضل ثواب
الشاکرین.

«وسائل الشیعه، ج 6، ص 192»

پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: خداوند تبارک و تعالی فرموده:
من به کسی که به خاطر دعوت و خواست من به قرائت قرآن مشغول شود، بهترین ثواب
شکرگزاران را می بخشم.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید