زیارت

زیارت

1.
قال الامام الصادق – علیه السلام – :من زار جدی عارفا بحقه کتب الله له بکل خطوه حجه مقبوله و عمره
مبروره، و اللهیابن
مارد ما تطعم النار قدما تغبرت فی زیاره امیرالمؤمنین ماشیا کان او راکبا، یاابن مارد ! اکتب هذا
الحدیث بماء الذهب.

«وسائل
الشیعه، ج 10، ص 294»

امام صادق – علیه السلام – (در جواب «ابن مارد» ، که از آن حضرت درباره
فضیلت زیارت جدش امیرالمؤمنین – علیه السلام – سؤال کرد)، فرمود:هر کس جدم را از روی
معرفت به حق او زیارت کند، خداوند در برابر هرگام، برایش پاداش یک حج
و عمره مقبول می‏نویسد. به خدا قسم ای پسر مارد! هرگز آتش،قدمی را که در راه
زیارت امیرالمؤمنین سواره یا پیاده غبار آلود شود، نمی‏سوزاند.ای پسر مارد ! این حدیث
را با آب طلا بنویس!

2.
قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – :ستدفن بضعه منی بارض خراسان لا یزورها مؤمن الا اوجب الله له
الجنه و حرم جسدهعلی
النار.

«من لا یحضره
الفقیه، ج 2، ص 585»

پیامبر خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود:بزودی پاره‏ای از تن من
در سرزمین خراسان به خاک سپرده خواهد شد. هیچ مؤمنی نیستکه او را زیارت کند مگر
آنکه خداوند، بهشت را بر او واجب می‏کند و بدنش را بر آتشدوزخ حرام می‏سازد.

3.
قال الامام الصادق – علیه السلام – :زیاره قبر رسول الله و زیاره قبور الشهداء و زیاره قبر الحسین
تعدل حجه مبرورهمع
رسول الله.

«وسائل
الشیعه، ج 10، ص 278»

امام صادق – علیه السلام – فرمود: زیارت قبر پیامبر خدا (ص) و زیارت قبر
شهیدان و زیارت قبر امام حسین (ع) برابراست با یک حج مقبول
همراه رسول خدا (ص).

4.
قال الامام الرضا – علیه السلام – :لا تنقضی الأیام و اللیالی حتی تصیر طوس مختلف شیعتی و زواری،
الا فمن زارنی فیغربتی
بطوس کان معی فی درجتی یوم القیامه مغفورا له.

«بحارالانوار،
ج 99، ص 39»

امام رضا – علیه السلام – (به دعبل) فرمود:روزها و شبهای چندانی
نمی‏گذرد، مگر اینکه طوس، محل رفت و آمد شیعیان و زائرانمن می‏گردد. آگاه باش!
پس هر کس مرا در غربتم در طوس زیارت کند، روز قیامت همراهمن در درجه من خواهد
بود و آمرزیده خواهد گشت.

5.
قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – :من اتانی زائرا کنت شفیعه یوم القیامه.

«وسائل
الشیعه، ج 10، ص 261»

پیامبر اسلام – صلی الله علیه و آله – فرمود:هر کس به زیارت من آید،
در روز قیامت شفیع او خواهم بود.

6.
قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – :من سلم علی من عند قبری سمعته و من سلم علی من بعید بلغته.

«بحارالانوار،
ج 97، ص 183»

حضرت رسول – صلی الله علیه و آله – فرمود:هر کس از کنار قبرم بر
من سلام دهد، آن را می‏شنوم و هر کس از دور بر من سلامدهد، آن را به من
می‏رسانند.

7.
قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – :من زارنی او زار احدا من ذریتی، زرته یوم القیامه فانقذته من
اهوالها.

«بحارالانوار،
ج 97، ص 123»

رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود:هر کس مرا زیارت کند،
یا یکی از فرزندانم را زیارت کند، من هم روز قیامت بهزیارت او می‏روم و او
را از هول و هراسهای قیامت می‏رهانم.

8.
قال الامام الباقر – علیه السلام – :انما امر الناس ان یأتوا هذه الأحجار فیطوفوا بها ثم یأتونا
فیخبرونا بولایتهم ویعرضوا
علینا نصرهم.

«وسائل
الشیعه، ج 10، ص 252»

امام محمد باقر – علیه السلام – فرمود:همانا مردم فرمان
یافته‏اند که سراغ این سنگها(ی کعبه) آمده، آنها را طوافکنند، سپس نزد ما آیند
و ولایت و همبستگی خویش را به ما خبر دهند و یاری خویش را برما عرضه کنند.

9.
قال الامام الصادق – علیه السلام – :اذا حج احدکم فلیختم بزیارتنا، لأن ذلک من تمام الحج.

«وسائل
الشیعه، ج 10، ص 254»

امام صادق – علیه السلام – فرمود:هر گاه یکی از شما به
حج رفت، آن را با زیارت ما به پایان برساند، چرا کهاین (دیدار ما) از
نشانه‏های تمامیت و کمال حج است.

10.
قال الامام الصادق – علیه السلام – :من زارنا فی مماتنا فکأنما زارنا فی حیاتنا.

«بحارالانوار،
ج 97، ص 124»

حضرت امام صادق – علیه السلام – فرمود:هر کس ما را پس از
وفاتمان زیارت کند، گویا ما را در حال حیات، زیارت کرده است.

11.
عن الامام الصادق – علیه السلام – فی قوله تعالی:خذوا زینتکم عند کل مسجد. قال: الغسل عند لقاء کل امام.

«بحارالانوار،
ج 97، ص 132»

امام صادق – علیه السلام – درباره آیه «خذوا زینتکم عند کل مسجد» (در هر
مسجد،
زینت
خود را همراه داشته باشید) فرمود: مقصود، غسل هنگام زیارت و دیدار هر اماماست.

12.
قال الامام الصادق – علیه السلام – :من زار واحدا منا کان کمن زار الحسین – علیه السلام -.

«بحارالانوار،
ج 97، ص 118»

امام جعفر صادق – علیه السلام – فرمود:هر کس یکی از ما
(امامان) را زیارت کند، همچون کسی است که سید الشهدا – علیه السلام – رازیارت کرده است.

13.
قال الامام الرضا – علیه السلام – :ان لکل امام عهدا فی عنق اولیائه و شیعته و ان من تمام الوفاء
بالعهد زیارهقبورهم.

«من لا یحضره
الفقیه، ج 2، ص 577»

حضرت امام رضا – علیه السلام – فرمود:برای هر امامی، عهد و
پیمانی بر گردن دوستان و پیروان اوست و از نشانه‏های وفایکامل به این عهد و
پیمان، زیارت قبر امامان است.

14.
قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – للحسین – علیه السلام – :اخبرنی جبرئیل انکم
قتلی و مصارعکم شتی.فقال
– علیه السلام – له (ص):یا ابه فما لمن یزور قبورنا علی تشتتها؟فقال (ص):یا بنی اولئک طوائف
من امتی یزورونکم یلتمسون بذلک البرکه و حقیق علی ان آتیهمیوم القیامه فاخلصهم
من اهوال الساعه.

«وسائل
الشیعه، ج 10، ص 259»

(روزی
پیامبر با صدای بلند گریست, امام حسین – علیه السلام – عرض کرد:پدر جان چرا گریه کردی؟)پیامبر خدا – صلی الله
علیه و آله – فرمود:جبرئیل به من خبر داد که شما کشته می‏شوید و قبرهای شما پراکنده است.امام حسین – علیه
السلام – پرسید: پدر جان! کسی که قبرهای ما را با این پراکندگی زیارت کند،چه پاداشی دارد؟فرمود: پسرم! آنان
گروههایی از امت من هستند که شما را زیارت می‏کنند و با آنزیارت، خواستار
برکت‏اند. بر من سزاوار است که روز قیامت سراغ آنان بروم و ازترسهای روز قیامت
نجاتشان بدهم.

15.
قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – :یا ابا الحسن! ان الله تعالی جعل قبرک و قبر ولدک بقاعا من
بقاع الجنه و عرصه منعرصاتها و ان الله جعل قلوب نجباء من خلقه و صفوه من عباده تحن
الیکم و تحتملالمذله
و الأذی فیعمرون قبورکم و یکثرون زیارتها.

«بحارالانوار،
ج 97، ص 121»

پیامبر اسلام – صلی الله علیه و آله – خطاب به امیر المؤمنین – علیه السلام
– فرمود:
ای
ابا الحسن! خدای متعال، قبر تو و فرزندانترا بقعه‏ای از بقعه‏های
بهشت و
عرصه‏ای
از عرصه‏های آن قرار داده است و همانا خداوند، دلهای بندگان نجیب وبرگزیده خویش را شیفته
شما قرار داده است که در راه زیارت شما خواری و اذیتها را بهجان می‏خرند و قبرهای
شما را آباد می‏کنند و بسیار به زیارت آنها می‏آیند.

16.
قال الامام الصادق – علیه السلام – :اذا اردت الحسین فزره و انت حزین مکروب شعثا غبرا جائعا
عطشانا.

«وسائل
الشیعه، ج 10، ص 414»

امام صادق – علیه السلام – فرمود:هر گاه خواستی امام
حسین – علیه السلام – را زیارت کنی، او را با حالتی اندوهگین و گرفته،پریشان و غبار آلود،
گرسنه و تشنه زیارت کن.

17.
قال الامام الصادق – علیه السلام – : . . . ما کان من هذا اشد فالثواب فیه علی قدر
الخوف، و من خاف فی اتیانه آمن اللهروعته یوم یقوم الناس لرب العالمین.

«وسائل
الشیعه، ج 10، ص 357»

امام صادق – علیه السلام – (به یکی از اصحابش به نام «محمد بن مسلم» که با
ترس و دلهره بهزیارت قبر اباعبد الله الحسین – علیه السلام – می‏رفت)، فرمود: هر چه این
مسأله دشوارتر و پرمخاطره‏تر باشد، پاداش در آن زیارت نیز به اندازه آن هراس است و هر کس در
راه رفتن
به
زیارت آن حضرت، بیمناک شود، خداوند در روز قیامت که همه مردم در پیشگاه پروردگارجهانیان حضور می‏یابند،
او را از ترس و بیم، ایمن می‏سازد.

18.
قال الامام الباقر – علیه السلام – :مروا شیعتنا بزیاره قبر الحسین بن علی – علیه السلام – فان
اتیانه مفترض علی کل مؤمن یقرللحسین – علیه السلام – بالأمامه من الله.

«بحارالانوار،
ج 98، ص 1، 3 و4»

امام محمد باقر – علیه السلام – فرمود:شیعیان ما را دستور
دهید که قبر حسین بن علی – علیه السلام – را زیارت کنند، چرا که رفتن بهزیارت او، بر هر کس که
به پیشوایی الهی آن حضرت (امامت ایشان از جانب خدا) معتقد است، واجب است.

19.
قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – :من زاره فقد زارنی و من زارنی فکأنما زار الله و حق علی الله
ان لا یعذبهبالنار.

«وسائل
الشیعه، ج 10، ص 352»

پیامبر اکرم – صلی الله علیه و آله – (درباره شهادت حسین – علیه السلام – و
زیارت قبر آن حضرت به ابن عباس) فرمود:هر کس او را زیارت کند، مرا زیارت کرده است و
هر که مرا دیدار کند، گویی خدا رازیارت کرده است و بر خداوند است که او را به
آتش دوزخ عذاب نکند.

20.
قال الامام الصادق – علیه السلام – :من کان معسرا فلم یتهیأ له حجه الاسلام فلیأت قبر الحسین –
علیه السلام – فلیعرف عنده.

«وسائل
الشیعه، ج 10، ص 360»

امام صادق – علیه السلام – فرمود:کسی که تنگدست باشد و
حج واجب برایش فراهم نگردد، پس به زیارت قبر امام حسین – علیه السلام -برود و عرفه را آنجا
باشد.

21.
قال الامام الصادق – علیه السلام – :من زار الحسین – علیه السلام – فی یوم عاشورا وجبت له الجنه.

«وسائل
الشیعه، ج 10، ص 372»

حضرت صادق – علیه السلام – فرمود:هر کس که روز عاشورا
امام حسین – علیه السلام – را زیارت کند، بهشت برای او واجب می‏شود.

22.
قال الامام الصادق – علیه السلام – :اذا بعدت باحدکم الشقه و نأت به الدار فلیصعد اعلی منزله فلیصل
رکعتین و لیؤمبالسلام
الی قبورنا، فان ذلک یصل الینا.

«من لا یحضره
الفقیه، ج 2، ص 599»

امام صادق – علیه السلام – فرمود:هرگاه (زیارت ما) بر
یکی از شما سخت و طاقت فرسا بود و خانه‏اش هم دور بود، پس بربام خانه‏اش بالا رود و
دو رکعت نماز بخواند و با سلام دادن به قبر ما اشاره و قصدکند، همانا سلام او به
ما می‏رسد.

23.
داود الصرفی قال: قلت له ـ یعنی ابا الحسن ـ: انی زرت اباک و جعلت ذلک لک.فقال: لک من الله اجر
و ثواب عظیم و منا المحمده.

«بحارالانوار،
ج 99، ص 256»

داود صرفی می‏گوید: به ابا الحسن (امام کاظم) – علیه السلام – عرض کردم: من
قبر پدرت را زیارت کردم و آنرا برای شما (و به نیابت از شما) قرار دادم. حضرت
فرمود: تو از سوی خداوند پاداشبزرگی داری و از ما نیز برای تو ستایش است.

24.
عن الامام العسکری – علیه السلام – :علامات المؤمن خمس: صلاه الخمسین و زیاره الأربعین و التختم فی
الیمین و تعفیرالجبین
و الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم.

«وسائل
الشیعه، ج 10، ص 373»

امام حسن عسکری – علیه السلام – فرمود:مؤمن پنج نشانه دارد: اقامه
پنجاه رکعت نماز (مجموع واجبات و مستحبات)، خواندن زیارت اربعین،انگشتر در دست راست
کردن، در سجده پیشانی بر خاک نهادن و بسم الله الرحمن الرحیم را(در نماز) بلند گفتن.

25.
قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – :من زار الحسن فی بقیعه ثبت قدمه علی الصراط یوم تزل فیه
الأقدام.

«بحارالانوار،
ج 97، ص 141»

پیامبر اکرم – صلی الله علیه و آله – فرمود:هر کس امام حسن – علیه
السلام – را در بقیع زیارت کند، در روزی که قدمها بر روی پل صراط می‏لغزد، گام اواستوار خواهد بود.

26.
قلت للامام الرضا – علیه السلام – : ما لمن زار اباک؟ قال – علیه السلام – :له الجنه فزره.

«سفینه
البحار، ج 1، ص 565»

ابن سنان نقل می‏کند که به حضرت رضا – علیه السلام – عرض کردم: پاداش کسی
که پدرت (امام کاظم(ع)) را زیارت کند، چیست؟فرمود: برای او بهشت
است، پس او را زیارت کن.

27.
قال الامام الصادق – علیه السلام – :ان لله حرما و هو مکهو لرسوله حرما و هو المدینهو لأمیر المؤمنین حرما و هو الکوفهو لنا حرما و هو قم،
و ستدفن فیه امرأه من ولدی تسمی فاطمه من زارها وجبت لهالجنه.

«بحارالانوار،
ج 99، ص 267»

امام صادق – علیه السلام – فرمود:خداوند حرمی دارد که
«مکه» است، پیامبر خدا را هم حرمی است که «مدینه» است وامیر المؤمنین هم حرمی
دارد که «کوفه» است و ما امامان حرمی داریم که «قم» است.بزودی بانویی از
فرزندان من به نام «فاطمه» در آنجا مدفون خواهد شد که هر کس او رازیارت کند، بهشت برایش
واجب می‏شود.

28.
قال الامام الهادی – علیه السلام – :لو انک زرت قبر عبد العظیم عندکم لکنت کمن زار الحسین بن علی –
علیه السلام -.

«بحارالانوار،
ج 99، ص 268»

(مردی
از اهل «ری» با امام هادی – علیه السلام – دیدار کرد, امام از او پرسید: کجا بودی؟گفت: در زیارت امام
حسین – علیه السلام -),حضرت به او فرمود: آگاه باش! اگر قبر حضرت عبد العظیم را که پیش شماست
زیارت
می‏کردی،
همچون کسی بودی که حسین بن علی – علیه السلام – را زیارت کرده است.

29.
قال الامام الصادق – علیه السلام – :من ترک زیارته و هو یقدر علی ذلک قد عق رسول الله (ص) و عقنا.

«سفینه
البحار، ج 1، ص 564»

امام صادق – علیه السلام – فرمود:کسی که زیارت امام حسین
– علیه السلام – را ترک کند، در حالی که قدرت بر این زیارت دارد،از سوی رسول خدا – صلی
الله علیه و آله – و ما اهل بیت، عاق شده است.

30.
قال الامام الصادق – علیه السلام – :من لم یستطع ان یزور قبورنا فلیزر قبور صلحاء اخواننا.

«بحارالانوار،
ج 74، ص 311»

امام صادق – علیه السلام – فرمود:هر کس که نتواند به
زیارت قبر ما (امامان) بیاید، پس قبر برادران صالح و شایستهما را زیارت کند.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید