پوشش و عفاف در احاديث و روايات معصومين (ع)(2)

پوشش و عفاف در احاديث و روايات معصومين (ع)(2)

بوي خوش

– رسول خدا (صلي الله عليه و آله) فرمودند: وقتي زن براي غير شوهرش (مرد نامحرم) خود را خوشبو کند، مايه آتش جهنم و باعث ننگ است.
(نهج الفصاحه، ص 36 / کنز العمال، 16، ص 381)
– اگر زني به خود عطر بزند و از خانه اش خارج بشود تا زماني که به خانه مراجعت کند لعنت مي شود.
(اصول کافي، جلد 5 / وسائل الشيعه، ج 20، ص 161 / بحارالانوار، ج 103، ص 247)

تبرج

– تبرج عبارتست از آشکار نمودن زينت زن براي نامحرم، که اين عمل سرزنش شده است.
(النهايه، ص 113)
– حضرت رسول (صلي الله عليه و آله) به حولاء همسر عطاره مي فرمايند: اي حولاء هر زني که به خداوند سبحان و روز قيامت ايمان دارد زينتش را براي غير شوهرش آشکار نکرده و نيز موي سر و مچ خود را نمايان نمي سازد.
(مستدرک حاکم، ج 2، ص 549)

لباس شهرت

لباس شهرت، لباسي است که در بين مردم پوشيدن آن مرسوم نيست و انسان وقتي آن لباس را مي پوشد، انگشت نما مي شود و حرام است.
– پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله): کسي که در دنيا لباس شهرت به تن کند، خداوند قادر روز قيامت لباس خواري و ذلت را به او خواهد پوشاند.
(مکارم الاخلاق، ص 116؛ مستدرک الوسائل، ج 3، ص 245)
– اميرالمؤمنين (عليه السلام) فرمودند: کسي که خود را شبيه غير مسلمانان درآورد، از ما نيست.
(نهج الفصاحه، ص 506)
– اميرالمؤمنين (عليه السلام): فرمودند: مسلمان واقعي نيست کسي که به دستور و (آداب و رسوم) بيگانه عمل نمايد.
(کنزالعمال، ج 1، ص 219، حديث 1097)
– پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله): کسي که لباس شهرت بپوشد خداوند در روز قيامت از وي روي بگرداند.
(مجمع الزوائد، ج 5، ص 235)

شبيه جنس مخالف

– امام باقر (ع): «جايز نيست که زن خود را شبيه مرد نمايد زيرا پيامبر مرداني که مشابه زنان مي شوند و همچنين زنهايي که خود را شبيه مردها قرار مي دهند، لعنت کرده است.»
(بحارالانوار، ج 103، ص 208)
– امام صادق (ع) فرموده است: پيامبر خدا همواره از شبيه شدن مرد به زن و زن به مرد (شبيه جنس مخالف) در پوشيدن لباس نهي فرمود.
(وسائل الشيعه ج 3 ص 355)
– رسول خدا (صلي الله عليه و آله): سه گروه هرگز داخل بهشت نمي شوند: 1. کسي که نسبت به عفت و ناموس خود بي تفاوت است. 2. زني که خود را در لباس و حرکات و امور ديگر شبيه مرد سازد. 3. شراب خوار.
(ميزان الحکمه، ج 2، ص 102)
– رسول خدا (صلي الله عليه و آله): خدا لعنت کند زناني که خود را شبيه مردان در آورند و خدا لعنت کند مرداني که خود را شبيه زنان مي کنند.
(مستدرک الوسائل، ج 1، ص 208)
– رسول خدا (صلي الله عليه و آله): در دوره آخرالزمان مردان خود را شبيه زنان و زنان خود را شبيه مردان مي کنند و زنان بر زين سوار مي شوند (به خودنمايي مي پردازند) بر آنها لعنت خدا باد.
(تفسير نمونه، ج 21 / ص 456)
– رسول خدا (صلي الله عليه و آله) مردي را ديد که خود را شبيه زنان ساخته بود و او را از اين کار بر حذر داشت. آن حضرت فرمودند: مردان نبايد در لباس، شبيه زنان باشند.
(وسائل الشيعه، ج 5، ص 25)

و اما مردان…

– امام صادق (عليه السلام) فرمودند: از زنهاي مردم پرهيز داشته باشيد. (نسبت به آنها عفت داشته باشيد.) تا زنهاي شما هم پاک بمانند. (ديگران هم از زنهاي شما پرهيز داشته باشند.)
(بحارالانوار، ج 79، ص 18 / وسايل الشيعه، ج 20، 256)

غيرت در مردان

– امام علي (عليه السلام): خداوند لعنت کند کسي را که غيرت ندارد.
(بحارالانوار، ج 79، ص 115 / الخامس، ص 115)
– رسول خدا (صلي الله عليه و آله): به درستي که خداوند بندگان با غيرت خويش را دوست دارد.
(کنزالعمال، ح 7070)
– رسول خدا (صلي الله عليه و آله): هنگامي که زني آرايش کرده و معطر از خانه خارج شود و شوهرش نيز به اين کار راضي باشد به ازاي هر قدمي که زن بر مي دارد خانه اش در آتش براي شوهرش بنا مي شود.
(بحارالانوار، ج 153، ص 249 / جامع الاخبار، ص 108)
– امام صادق (عليه السلام) فرمودند: حضرت علي (عليه السلام) در نامه اي براي امام حسن (عليه السلام) چنين نوشت: «تو را از غيرت بي جا بر حذر مي دارم. زيرا غيرت بي جا زنان سالم را به بيماري سوق مي دهد.»
(بحارالانوار، ج 77، ث 216 و 235، اصول کافي، ج 5، ص 537، وسائل الشيعه، ج 20، ص 237)
– راوي مي گويد: بر حضرت موسي بن جعفر (ع) وارد شدم، ديدم خضاب فرموده است. گفتم رنگ مشکي به کار برده ايد؟ فرمود: بلي، خضاب و آرايش در مرد موجب افزايش پاکدامني در همسر است. برخي از زنان به اين جهت که شوهرانشان خود را مي آرايند، عفاف را از دست مي دهند.
(اصول کافي، ج 5، ص 567)
– اميرالمؤمنين (ع) به فرزندش امام حسن (ع) مي فرمايد: شده الحجاب خير لک و لهن من الارتياب: سختي حجاب براي زن و مرد بهتر است از تلخي بد گماني.
– پيامبر (ص) فرمود: نسبت به زنان مردم عفيف باشيد تا زنان شما عفيف بمانند.
(وسايل الشيعه، ج 14، ص 138 و 141)
– امام صادق (عليه السلام) فرمود: کساني که به اندام زنان (نامحرم) نگاه مي کنند ايمن نباشند از اينکه، ديگران به ناموس آنها نگاه نکنند.
(وسايل الشيعه، ج 14، ص 171)
– رسول خدا (صلي الله عليه و آله): سه گروه هرگز داخل بهشت نمي شوند: 1. کسي که نسبت به عفت و ناموس خود بي تفاوت است. 2. زني که خود را در لباس و حرکات و امور ديگر شبيه مرد سازد. 3. شراب خوار
(ميزان الحکمه، ج 2، ص 102)
– امام صادق (عليه السلام) از رسول خدا (صلي الله عليه و آله) نقل فرمودند: اگر زني بخواهد با وضع نامناسب به عروسي، بازار، گردشگاهها برود و شوهرش جلوگيري نکند و يا از شوهرش بخواهد لباسهاي نامناسب و نازک براي او تهيه کند و شوهرش چنان نمايد، خداوند او را با صورت به زمين مي افکند.
(المحجه البيضاء، جلد 3، ص 101)
– ابوبصير از امام صادق (ع) پرسيد: زني از کنار مردي عبور مي کرد و آن مرد به پشت آن زن نگاه مي کرد اين عمل چگونه است؟ حضرت فرمودند: آيا شما خوشحال مي شويد کسي به پشت سر خانواده و فاميل شما نگاه کند؟ عرض کردم: نه. فرمود: آنچه را براي خودت نمي پسندي براي ديگران هم مپسند.
(وسايل الشيعه، ج 14، ص 145؛ اصول کافي، ج 5، ص 553)

درباره حيا

– رسول خدا (صلي الله عليه و آله) فرمودند: هر که چهار خصلت داشته باشد و از سر تا پا غرق گناهان باشد، خدا آنها را به حسنات تبديل کند و يکي از آنها حيا است.
(اصول کافي، ج 3، ص 166)
– امام علي (عليه السلام) فرمودند: خردمندترين مردم با حيا ترين آنها است.
(گزيده ميزان الحکمه، ص 235)
– امام صادق (عليه السلام) فرمودند: ايمان ندارد کسي که حيا ندارد.
(گزيده ميزان الحکمه، ج 2، ص 235)
– پيامبر اکرم (ص) فرمودند: «حيا زيباست ولي از جانب زنان زيباتر است.»
– پيامبر اکرم (ص) نيز فرمودند: «هنگامي که خداوند بخواهد بنده اي را هلاک بگرداند، حيا را از او دور مي سازد.»
محمد طلعت حرب، قربيه المره و الحجاب، ص 68
منبع: حريم ريحانه.

مطالب مشابه