معاشرت و دوستی

معاشرت و دوستی

1. عَنِ النَّبِیِّ – صلَی
الله علیه و آله – قالَ: الْمُؤْمِنُ آلِفٌ مَأْلُوفٌ مُتَعطف.

«غرر
الحکم، ح 9411»

پیامبر اکرم – صلَی الله علیه و آله – فرمود: انسان مؤمن هم أنس گیرنده است
و هم محبت دیگران را بخود جلب می کند.

2. عنِ الامام علی – علیه
السّلام – قالَ: الْتَّوَدُّدُ نِصْفُ الْعَقْلِ.

«نهج
البلاغه، حکمت 142»

أمیرالمؤمنین – علیه السّلام – فرمود: محبت و دوستی، نیمی از خردمندی است.

3. عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ –
علیه السّلام – قالَ: إِذا إلْتَقَیْتُمْ فَتَذاکرُوا فَإنَّ ذلِک حَیاهُ الْقُلُوبِ.

«مشکاه
الأنوار، ص 255»

امام صادق – علیه السّلام – فرمود: هنگامیکه با یکدیگر ملاقات کردید به
احوالپرسی بپردازید، زیرا این کار مایه حیات و نشاط دلهاست.

4. عنِ الامام الصَّادق –
علیه السّلام – قالَ: إِنَّ سُرْعَهَ إِئتِلافِ قُلُوبِ الأبْرارِ إِذا إِلْتَقُوا
وَ إِنْ لَمْ یَظْهَرُوا التَّوَدّدَ بِأَلْسِنَتِهِم.

«مشکاه
الأنوار، ص 180»

امام صادق – علیه السّلام – فرمود: اوج الفت و پیوستن دلهای نیکان آنگاه
است که آنان همدیگر را دیدار کنند، گرچه هنوز نسبت به یکدیگر با کلامشان اظهار
آشنایی و دوستی نکرده باشند.

5. عنِ الامام علی – علیه
السّلام – قالَ: رُبَّ بَعِیدٍ أَقْرَبُ مِنْ قَرِیبٍ وَ قَرِیبٌ أَبْعَدُ مَنْ
بَعِیدٍ وَالْغَریِبُ مَنْ لَمْ یَکنْ لَهُ حَبِیبٌ.

«نهج
البلاغه، نامه 31»

أمیرالمؤمنین – علیه السّلام – فرمود: چه بسا که بیگانه ای از فامیل و آشنا
به آدمی نزدیکتر است و چه بسا آشنایی که بر اثر دشمنی، از بیگانه ای بیگانه تر است
و انسان غریب کسی است که دارای «دوست» نباشد.

6. قالَ أمیر المؤْمِنین –
علیه السّلام – : عُمِّرت الْبُلدانُ بِحُبِّ الْأَوْطانِ.

«تحف
العقول، ص 147»

أمیرالمؤمنین – علیه السّلام – فرمود: شهرها بوسیله محبت ساکنانش آباد است.

7. عَنِ النَّبِیِّ – صلَی
الله علیه و آله – قالَ: حُسْنُ الْخُلْقِ یُنْبِتُ الْمَوَدَّهَ وَحُسْنُ
الْبِشْرِ یُذْهِبُ بِالسَّخِیمَهِ، حُسْنُ الْبِشْرِ بِالنّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ.

«سفینه
البحار، ج 2، ص 360»

پیامبر اکرم – صلَی الله علیه و آله – فرمود: اخلاق نیک موجب دوستی است و
خوشرویی کینه ها را دور می سازد و خوشروئی با مردم نصف عقل است.

8. عَنْ أمیر المؤْمِنین –
علیه السّلام – قالَ: طَلاقَهُ الْوَجْهِ بِالْبِشْرِ وَالعَطِیَّهِ، وَفِعْلُ الْبِرِّ
وَبَذْلُ الْتَّحِیَّهِ داعٍ إلی مَحَبَّه‍ الْبَرِّیَّهِ.

«غرر
الحکم، ح 9938»

أمیرالمؤمنین – علیه السّلام – فرمود: خوشرویی، بذل و بخشش، انجام نیکیها
در حق دیگران و تبریک گفتن، موجب جلب محبت مردم است.

9. قال الامام علی – علیه
السّلام – : مَنْ عَذُبَ لِسانُهُ کثُرَ إخْوانُهُ.

«شرح مأه
کلمه، ص 9»

أمیرالمؤمنین – علیه السّلام – فرمود: کسی که گفتارش نیکو باشد، برادران و
یارانش زیاد شوند.

10. عنِ الامام علی – علیه
السّلام – قالَ: سَبَبُ الْمَحَبَّهِ الْأِحْسانُ.

«غرر
الحکم، ح 8810»

أمیرالمؤمنین – علیه السّلام – فرمود: احسان به دیگران، موجب محبت و دوستی
است.

11. عنِ الامام علی – علیه
السّلام – قالَ: سَبَبُ الْمَحَبَّهِ السَخاء.

«غرر
الحکم، ح 8527»

أمیرالمؤمنین – علیه السّلام – فرمود: سخاوتمندی، موجب محبت و دوستی است.

12. عنِ الامام علی – علیه
السّلام – قال: إِنَّ اَحْسَنَ ما یَأْلِفُ بِهِ النَّاسُ قُلوبُ أَودائِهِمْ
ویَنْفَوْا بِهِ الْضَغَنَ مِنْ قُلُوبِ أَعْدائِهِمْ، حُسْنُ الْبِشْرِ عِنْدَ
لِقائِهِمْ وَالتَّفَقُّد فِی غِیْبَتِهِمْ وَ الْبَشاشَهُ بِهِمْ عِنْدَ
حُضُورِهِمْ.

«تحف
العقول، ص 156»

أمیرالمؤمنین – علیه السّلام – فرمود: بهترین چیزی که مایه الفت دلهای شما
و باعث نابودی کینه ها از دلهای دشمنان می گردد، خوشرویی در برخورد و جویا شدن
احوال در غیاب و خوشحالی در هنگام دیدار است.

13. عَنِ النَّبِیِّ – صلَی
الله علیه و آله – قالَ: تَحَبَّبْ إِلی النَّّاسِ یُحِبُّوک.

«مشکاه
الأنوار، ص 75»

پیامبر اکرم – صلَی الله علیه و آله – فرمود: مردم را دوست بدار تا آنها
نیز تو را دوست بدارند.

14. عَنْ أمیر المؤْمِنین –
علیه السّلام – قالَ: أَصْدِقاؤُک ثَلاثَهٌ، وَ أَعْداؤُک ثَلاثَهٌ فَأَصْدِقاؤُک،
صَدِیقُک وَصَدِیقُ صَدِیقک وَعَدُوُّ عَدُوِّک، وَأَعْدائُک ثَلاثَهٌ؛ عَدُوُّک
وَ عَدُوُّ صَدِیقِک وَصَدِیقُ عَدُوِّک.

«نهج
البلاغه، حکمت 295»

أمیرالمؤمنین – علیه السّلام – فرمود: دوستان تو سه دسته اند: دوستان تو،
دوستان دوستان تو و دشمنان دشمنان تو. و دشمنان تو نیز سه گروه اند: دشمنان تو،
دشمنان دوستان تو، دوستان دشمنان تو.

15. عنِ الامام علی – علیه
السّلام – قالَ: مَوَدَّهُ الْآباءِ قَرابَهٌ بَیْنَ الْأَبْناءِ وَ الْقَرابَهُ
إِلی الْمَوَدَّهِ أحْوَجُ مِنَ الْمَوَدَّهِ إِلی الْقَرابَهِ.

«نهج البلاغه،
حکمت 308»

أمیرالمؤمنین – علیه السّلام – فرمود: محبت پدران موجب دوستی فرزندانشان
است و فامیل به محبت نیازمندتر است از محبت به قرابت.

16. قالَ أمیر المؤْمِنین –
علیه السّلام – : مَنْ یَضْمِنُ لَی خِصْلَهً واحِدَهً أضْمِنُ لَهُ أَرْبَعَهً
مَنْ یَضْمِنُ لِی صِلَهَ الرَّحِمِ أَضْمِنُ لَهُ بِحُبِّ أَهْلِهِ، وَ بِکثْرَهِ
مالِهِ، وَ بِطُولِ عُمْرِهِ، وَ بِدُخُولِ جَنَّهِ رَبِّهِ.

«جامع
الأخبار، ص 106»

أمیرالمؤمنین – علیه السّلام – فرمود: کسی که داشتن یک خصلت را تضمین کند،
من چهار خصلت را در او تضمین می کنم؛ کسی که «صله رحم» را در زندگی داشته باشد من
دوستی فامیل، فراوانی اموال، طول عمر و دخول در بهشت پروردگارش را برای او تضمین
می کنم.

17. قالَ أمیر المؤْمِنین –
علیه السّلام – : وَ قاتِلْ هَواک بِعَقْلِک تَسْلِمُ لَک الْمَوَدَّهُ وَتَظْهَرُ
لَک الْمَحَبَّهُ.

«الکافی،
ج 1، ص 23»

أمیرالمؤمنین – علیه السّلام – فرمود: با کمک عقل خود به مبارزه با هواهای
نفسانی بپرداز تا مودت ها نسبت به تو سالم بماند و دوستی ها نسبت به تو ظاهر گردد.

18. عَنْ أمیر المؤْمِنین –
علیه السّلام – قالَ: ثَمَرَهُ التَّواضُعِ الْمَحَبَّهُ.

«غرر
الحکم ح 5179»

أمیرالمؤمنین – علیه السّلام – فرمود: ثمره تواضع، دوستی و محبت است.

19. عنِ الامام الصَّادق –
علیه السّلام – قالَ: تَصافَحُوا فَإنَّهُ یُذْهِبُ بِالسَّخِیمَهِ.

«تحف
العقول، ص 360»

امام صادق – علیه السّلام – فرمود: مصافحه کنید، زیرا این عمل کینه ها را
از دل دور می سازد.

20. قال الامام علی – علیه
السّلام – : مَنْ اسْتَغْنی بِاللهِ إِفْتَقَرَ النَّاسُ إِلَیْهِ و منْ اتَّقی
اللهَ أحَبَّهُ النّاسُ وَ إِنْ کرَهُوا.

«بحار
الأنوار، ج 78، ص 79»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: کسی که به واسطه خدا از غیر بی نیاز
باشد، مردم محتاج وی خواهند بود و کسی که تقوی پیشه کند، مردم وی را دوست می دارند
گرچه آنرا نخواهند.

21. عَنْ أمیر المؤْمِنین –
علیه السّلام – قالَ: الْإِنْصافُ یَرْفَعُ الْخلافَ وَ یُوجِبُ الْإئْتَلافَ.

«الکافی،
ج 2، ص 108»

أمیرالمؤمنین – علیه السّلام – فرمود: انصاف، موجب رفع اختلاف و باعث ألفت
و دوستی است.

22. قالَ الإمام الْجَواد –
علیه السّلام – : ثَلاثُ خِصالِ تَجْتَلِبُ بَهِنَّ الْمَحَبَّهَ، الْإنْصاف فِی
الْمُعاشَرَهِ، وَ الْمُواساتُ فِی الشِّدَّهِ، وَالْإنْطِواعُ، وَالرُّجُوعُ إِلی
قَلْبٍ سَلِیمٍ.

«کشف
الغمه، ص 349»

امام جواد – علیه السّلام – فرمود: سه چیز مایه جلب محبت است: رعایت انصاف
در معاشرت و برخوردها، سازش با دوستان و بازگشت به قلب سلیم.

23. عن الامام الرّضا – علیه
السّلام – قالَ: إِنَّ الصَّمْتَ بابٌ مِنْ أبْوابِ الْحِکمَهِ یَکسِبُ
الْمَحَبَّهَ وَ إِنَّهُ دَلِیلٌ عَلی کلِّ خَیْرٍ.

«مشکاه
الأنوار، ص 175»

امام هشتم – علیه السّلام – فرمود: سکوت بابی از ابواب حکمت و موجب بدست
آوردن محبت دیگران است و سکوت راهنما و نشان دهنده تمام نیکیها است.

24. قالَ رَجُلٌ
لِلْنَّبِیِّ – صلَی الله علیه و آله – : یا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِی شَیْئاً إذا
أنَا فَعَلْتُهُ أَحَبَّنِی اللهُ مِنَ السَّماءِ وَأَحَبَّنِی النَّاسُ مِنَ
الْأَرْضِ، فَقالَ لَهُ: إرْغَبْ فِیما عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ یُحِبُّک اللهُ
وَازْهَدْ فِیما عِنْدَ النَّاسِ یُحِبُّک النَّاسُ.

«الخصال،
ج 1، ص 61»

مردی به پیامبر اکرم – صلَی الله علیه و آله – گفت: ای رسول خدا چیزی به من
بیاموز تا با انجام آن خدا در آسمان و مردم در زمین مرا دوست بدارند، پیامبر –
صلَی الله علیه و آله – به او فرمود: نسبت به آنچه در پیش خدا است امیدوار باش تا
خدا ترا دوست بدارد و نسبت به آنچه در دست مردم است چشم پوشی کن و بی نیازی پیشه
ساز تا مردم ترا دوست بدارند.

25. قالَ رَسُولُ اللهِ –
صلَی الله علیه و آله – : أَنْسک النَّاس نُسُکاً أَنْصَحَهُمْ حباً وأسْلَمَهُمْ
قَلْباً لِجَمِیعِ الْمُسْلِمین.

«مشکاه
الأنوار، ص 181»

پیامبر اکرم – صلَی الله علیه و آله – فرمود: استوارترین شخص نسبت به سیره
و تعالیم اسلامی کسی است که نسبت به دوستان خیرخواه تر باشد و قلب وی نسبت به
مسلمین پاکتر باشد.

26. عن الامام الباقر – علیه
السّلام – قالَ: إنّا لا نَنالُ مَحَبَّهَ اللهِ إِلاَّ بِبُغْضِ کثِیرٍ مِنَ
النَّاسِ وَ لا وَلایَهَ إِلاَّ بِمُعاداتِهِمْ.

«بحار
الأنوار، ج 78، ص 263»

امام باقر – علیه السّلام – فرمود: ما به محبت خدا نائل نمی آییم جز از راه
بیزاری و بغض با عصیان گران و بولایت خدا تقرب نمی جوییم جز از طریق دشمنی با
آنان.

27. عَنِ النَّبِیِّ – صلَی
الله علیه و آله – قالَ: أَبْغِضُوا الْدُّنْیا یُحْبِبْکمُ اللهُ.

«بحار
الأنوار، ج 14، ص 328»

پیامبر اکرم – صلَی الله علیه و آله – فرمود: دنیا را مبغوض بدارید تا خدا
شما را دوست بدارد.

28. عَنِ النَّبِیِّ – صلَی
الله علیه و آله – قالَ: مَنْ أَکثَرَ ذِکرَ الْمَوْتِ أَحَبَّهُ اللهُ.

«بحار
الأنوار، ج 75، ص 126»

پیامبر اکرم – صلَی الله علیه و آله – فرمود: کسی که زیاد بیاد مرگ باشد
خداوند وی را دوست می دارد.

29. عَنِ النَّبِیِّ – صلَی
الله علیه و آله – قالَ: وَجَبتَ مَحَبَّهُ اللهِ عَلی مَنْ اغضِبَ فَحَلَمَ.

«مشکاه
الأنوار، ص 309»

پیامبر اکرم – صلَی الله علیه و آله – فرمود: محبت خدا متوجه کسی است که
هنگام غضب بردبار و حلیم باشد.

30. قالَ أمیر المؤْمِنین –
علیه السّلام – : لَوْ أَنَّ حَمَلَهَ الْعِلْمِ حَمَلُوهُ بِحَقِّهِ
لَأَحَبَّهُمُ اللهُ وَأَهلُ طاعَتِهِ مِن خَلقِهِ.

«تصنیف
نهج البلاغه، ص 765»

أمیرالمؤمنین – علیه السّلام – فرمود: اگر اهل علم، علم را خالصانه و به
خاطر خدا فراگیرند، بدون تردید خدا و خداپرستان (راستین) از خلق، آنان را دوست می
دارند.

31. قال علیّ بن الحُسَیْن –
علیه السّلام – : إِنَّ أَحَبَّکمْ إِلی اللهِ أَحْسَنُکمْ عَمَلاً.

«مشکاه
الأنوار، ص 74»

امام سجاد – علیه السّلام – فرمود: همانا محبوب ترین شما در پیش خدا کسانی
هستند که اعمال آنها بهتر باشد.

32. قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ
– علیه السّلام – : تَقَرَّبُوا إِلی اللهِ بِمُواساهِ إِخْوانِکمْ.

«مشکاه
الأنوار، ص 83»

امام صادق – علیه السّلام – فرمود: از راه مواسات با برادران دینی خود، به
خداوند تقرب جویید.

33. عنِ الامام علی – علیه
السّلام – قالَ: لا مَحَبَّهَ مَعَ کثْرَهِ مِراءٍ.

«غرر
الحکم، ح 7194»

أمیرالمؤمنین – علیه السّلام – فرمود: با کثرت جدل، محبت نابود می شود.

34. عنِ الامام علی – علیه
السّلام – قالَ: الْمِزاحُ یُورِثُ الْضَّغائِنُ.

«میزان
الحکمه، ج 9، ص 142»

أمیرالمؤمنین – علیه السّلام – فرمود: مزاح و شوخی، باعث ایجاد کینه است.

35. عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ –
علیه السّلام – قالَ: مَنْ وَضَعَ حُبَّهُ فِی غَیْرِ مَوْضِعِهِ فَقَدْ تَعَرَّضَ
لِلْقَطِیعَهِ.

«مشکاه
الأنوار، ص 332»

امام صادق – علیه السّلام – فرمود: کسی که محبت و دوستی خود را در غیر مورد
آن بروز دهد، به قطع دوستی اش مشغول شده.

36. سُئِلَ أَبُوالْحَسَنِ –
علیه السّلام – عَنْ أَفْضَل عَیْشِ الدُّنْیا فَقالَ: سِعَهُ المَنْزِلِ
وَکثْرَهُ الْمُحِبِّینُ.

«مستدرک
الوسائل، ج 3، ص 451»

از ابوالحسن – علیه السّلام – سؤال شد که برترین زندگی دنیایی کدام است؟
امام – علیه السّلام – پاسخ داد: وسعت منزل و فراوانی دوستان.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید