حسن خلق

حسن خلق

1. قال
رسول الله – صلی الله علیه و آله – : أََکْمَلُ المُومِنینَ ایماناً احْسَنُهم
خُلْقاً.

«امالی
الطوسی، ص 140، ح 222»

رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: کامل ترین مؤمنان از نظر  ایمان کسی است که اخلاقش نیکوتر باشد.

2. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله
– : بُعِثْتُ ِلاُتَمِّمَ مَحاسِنَ الاخلاقِ.

«تنبیه
الخواطر، ج 2، ص 180»

رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: من برانگیخته شدم تا نیکی های
اخلاقی را به کمال و تمام برسانم.

3. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله
– : اَثْقَلُ ما یُوضَعُ فی المیزانِ الْخُلْقُ الْحَسَنِ.

«تنبیه
الخواطر، ج 2، ص 180»

رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: سنگین ترین چیزی که در ترازوی
اعمال قرار داده می شود خلق نیکوست.

4. سئل رسول الله – صلی الله علیه و آله
– : «اَیُّ الاعمالِ اَفْضَلُ؟ قالَ: حُسْنِ الْخُلقِ.

«تنبیه
الخواطر، ج 2، ص 180»

از رسول خدا – صلی الله علیه و آله – پرسیدند: برترین اعمال کدام است؟
فرمود: خلق نیکو.

5. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله
– : انَّکُمْ لَنْ تَسَعُوا النّاسَ بِاَمْوالِکُمْ فَسَعُوهُم بِبَسْطِ الْوُجُوهِ
وَ حُسنِ الخُلقِ.

«تنبیه
الخواطر، ج 2، ص 180»

رسول خدا- صلی الله علیه و آله – فرمود: شما هایی که نمی توانید با مالتان
به مردم گشایش دهید، با گشاده رویی و نیک خلقی به آنها گشایش دهید.

6. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله
– : حُسْنُ الْخُلْقِ نِصْفُ الدّینِ.

«خصال
الصدوق، ص 30، ح 106»

رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: اخلاق نیک نصف دین است.

7. قال الامام الحسن – علیه السّلام – :
اِنَّ اَحْسَنَ الْحَسَنِ الْخُلْقُ الْحَسَنِ.

«خصال
الصدوق، ص 29، ح 102»

امام حسن – علیه السّلام – فرمود: همانا نیک ترین نیکویی ها اخلاق نیکوست.

8. قال الامام علی – علیه السّلام – : لا
قَرینَ کَحُسنِ الْخُلقِ.

«غررالحکم،
ح 10547»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: هیچ همنشینی چون اخلاق نیک نیست.

9. قال الامام الصادق – علیه السّلام – :
لا عَیْشَ اَهْنَأُ مِنْ حُسْنِ الْخُلقِ.

«علل
الشرایع، ص 560»

امام صادق – علیه السّلام – فرمود: زندگی ای گواراتر از اخلاق خوش نیست.

10. قال الامام علی – علیه السّلام – :
حُسنُ الخُلقِ رَأسُ کُلِّ بِرٍّ.

«غررالحکم،
ح 4857»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: نیک خویی در راس همه نیکی هاست.

11. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله
– : اَوَّلُ ما یُوضَعُ فی میزانِ الْعَبدِ یَوْمَ الْقِیامَهِ حُسْنُ خُلْقِهِ.

«قرب
الاسناد، ص 46»

رسول خدا – صلی الله
علیه و آله – فرمود: نخستین چیزی که روز قیامت در ترازوی اعمال بنده گذاشته می شوداخلاق نیک اوست.

12. قال الامام علی – علیه السّلام – :
اَطْهَرُ النّاسِ اَعْراقاً اَحْسَنُهُم اَخْلاقاً.

«غررالحکم،
ح 3032»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: پاک نژادترین مردمان خوش اخلاق ترین
آنهاست.

13. قال الامام علی – علیه السّلام – :
حُسنُ الاَخلاقِ بُرهانُ کَرمِ الاَعراقِ.

«غررالحکم،
ح 4855»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: حسن اخلاق دلیل بر شرافت خانوادگی است.

14. قال الامام علی – علیه السّلام – :
انَّ بَذْلَ التَّحِیَّهِ مِنْ مَحاسِنِ الاَخْلاقِ.

«غررالحکم،
ح 3404»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: همانا سلام کردن از خویهای نیک است.

15. قال الامام علی – علیه السّلام – :
حُسنُ الخُلقِ فی ثَلاثٍ، اجتِنابُ المَحارِمِ وَ طَلَبُ الحَلالِ وَ التَّوسُّعِ
عَلی الْعِیالِ.

«بحارالانوار،
ج 71، ص 394»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: حسن خلق در سه چیز است: دوری کردن از
کارها و امور حرام، طلب امور حلال و فراهم آوردن آسایش برای خانواده.

16. عن الامام الصادق – علیه السّلام – :
لَمّا سُئِلَ عَنْ حَدِّ حُسنِ الْخُلقِ: تُلینُ جانِبَکَ و تُطَیِّبُ کَلامَکَ و
تَلقی أخاکَ بِبِشْرٍ حَسَنٍ.

«معانی
الاخبار، ص 253»

امام صادق – علیه السّلام – در پاسخ به پرسش از حدّ و معنای حسن خلق فرمود:
حسن خلق این است که نرم خو و مهربان باشی، گفتارت پاکیزه و مودبانه باشد و با
برادر (دینی ات) با خوشرویی رفتار کنی.

17. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله
– : حُسنُ الْخُلقِ یُثْبِتُ الْمَوَدَّهَ.

«بحارالانوار،
ج 78، ص 53»

رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: اخلاق نیک رشته دوستی را استوار
می سازد.

18. قال الامام علی – علیه السّلام – :
حَسِّن خُلْقَکَ یُخَفِّفُ اللهُ حِسابَکَ.

«امالی
الصدوق، ص 174، ح 9»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: اخلاقت را نیکوگردان تا خداوند حسابت را
آسان گیرد.

19. قال الامام علی – علیه السّلام – :
مَنْ حَسُنَ خُلْقُهُ کَثُرَ محِبُّوهُ و اَنَسَتِ النُّفُوسُ بِهِ.

«غررالحکم،
ح 9131»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: آن که خلق نیک داشته باشد، دوستانش زیاد
شوند و دلها به او انس و الفت گیرند.

20. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله
– : اَلا اُنَبِّئُکُم بِخیارِکُمْ؟ قالوا بلی یا رَسولَ اللهِ. قال: أحاسِنُکُمْ
أَخْلاقاً أََلْمُوَطِّئوُنَ اَکْنافاً. . . .

«بحارالانوار،
ج 71، ص 396»

رسول خدا – صلی الله
علیه و آله – فرمود: آیا شما را از بهترین افرادتان خبر ندهم؟ عرض کردند: چرا ای
رسول خدا – صلی الله علیه و آله -. حضرت فرمود: خوش اخلاق ترین شما (بهترین
افرادتان هستند و آنان کسانی هستند که) نرمخو و بی آزارند، با دیگران انس می گیرند و دیگران نیز با آنان انس و الفت
می گیرند.

21. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله
– : اَشْبَهُکُمْ بی اَحْسَنُکُمْ خُلْقاً.

«بحارالانوار،
ج 71، ص 387»

رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: شبیه ترین شما به من، خوش اخلاق
ترین شماست.

22. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله
– : مَنْ حَسَّنَ خُلْقَهُ بَلَّغَهُ اللهُ دَرَجَهَ الصّائمِ الْقائمِ.

«عیون
اخبار الرضا – علیه السّلام -، ج 2، ص 71»

رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: آن که اخلاق خویش را نیکو گرداند
خداوند او را به مقام روزه گیر شب زنده دار برساند.

23. قال الامام علی – علیه السّلام – :
حُسنُ ألأََخْلاقِ یُدِرُّ الاَرزاقَ وَ یُونِسُ الرِّفاقَ.

«غررالحکم،
ح 4565»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: اخلاق نیکو روزی ها را زیاد می کند و میان
دوستان انس و الفت پدید می آورد.

24. قیل یا رسول الله : ما الشُّؤْمُ؟
قالَ – صلی الله علیه و آله – : سُوءُ الْخُلْقِ.

«تنبیه
الخواطر، ج 2، ص 180»

عرض شد یا رسول الله، بدیمنی چیست؟ فرمود: بدخویی است.

25. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله
– : سُوءُ الْخُلْقِ یُفْسِدُ اْلعَمَلَ کما یُفْسِدُ الْخِلُّ الْعَسَلَ.

«تنبیه
الخواطر، ج 2، ص 180»

رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: بد خلقی عمل را تباه می سازد،
چنانکه سرکه عسل را فاسد می کند.

26. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله
– : سُوءُ الْخُلْقِ ذَنْبٌ لا یُغْفَرُ.

«المحجه‌
البیضاء، ج 5، ص 93»

رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: بدخویی، گناهی نابخشودنی است.

27. قال الامام علی – علیه السّلام – :
سُوءُ الْخُلْقِ نَکدُ الْعَیْشِ وَ عَذابُ النَّفْسِ.

«غررالحکم،
ح 5639»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: بدخویی مایه‌ تیره روزی و عذاب و شکنجه
روح است.

28. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله
– : خِصْلَتانِ لا یَجْتَمِعانِ فی مُؤمِنٍ، الْبُخْلُ وَ سُوءُ الْخُلْقِ.

«شرح نهج
البلاغه ابن ابی الحدید، ج 6، ص 337»

رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: دو خصلت در مؤمن فراهم نیاید، بخل
ورزی و اخلاق بد.

29. قال الامام علی – علیه السّلام – :
لا وَحْشَهَ اَوْحَشُ مِنْ سُوءِ الْخُلْقِ.

«غررالحکم،
ح 10766»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: هیچ تنهایی و وحشتی بدتر از بد خلقی نیست.

30. قال الامام الصادق – علیه السّلام –
: اَللَّحْمُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ مَنْ تَرکَ اللَّحْمَ ارْبَعینَ یَوماً ساءَ
خُلْقُهُ.

«الکافی،
ج 6، ص 309»

امام صادق – علیه السّلام – فرمود: گوشت، گوشت می رویاند و هر کس چهل روز
گوشت نخورد، بد اخلاق می شود.

31. قال الامام علی – علیه السّلام – :
مَنْ ساءَ خُلْقُهُ فَاَذَّنوا فی اُذُنِهِ.

«بحارالانوار،
ج 62، ص 277»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: هر که بدخوی شد به گوشش اذان بگویید.

32. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله
– : یا ایّها الناس اَلا اُنبئکم بامرین خفیف مؤنَتُهُما عظیم اجرهما لم یَلقَ
الله بمثلهما، طول الصّمتِ و حسن الخلق.

«بحارالانوار،
ج 74، ص 181»

رسول اکرم – صلی الله علیه واله – فرمود: ای مردم همانا خبر می دهم شما را
به دو کار کم هزینه و پر اجری که کاری به مانند این دو کار انسان را به لقاء خدا
نمی رساند: سکوت طولانی و خلق نیکو.

33. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله
– : الاسلامُ حُسْنُ الخُلْقِ.

«کنزالعمال،
ح 5225»

رسول خدا- صلی الله علیه و آله – فرمود: اسلام خلق نیکو است.

34. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله
– : اِنَّما تَفسیرُ حُسنِ الْخُلْقِ ما أَصابَ الدُّنیا یَرضی و انْ لَمْ
یُصِبْهُ لَمْ یَسخَطْ.

«کنزالعمال،
ح 5229»

رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: معنای حسن خلق این است که اگر
دنیا به انسان رو کرد راضی و خوشنود باشد و اگر رو نکرد خشمگین و ناراحت نشود.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید