حرص و طمع

حرص و طمع

1. قال الامام علی –
علیه السلام – : الحَریصُ أسِیرٌ مَهَانَهٌ لا یُفَکُّ أسرُهُ.

«غرر الحکم، ح 1370»

امام علی – علیه السلام – فرمود: آزمند، اسیری زبون است که هرگز از بند
اسارت نمی رهد.

2. قال الامام علی – علیه السلام – : کَثرَهُ الحِرصِ تُشقِی
صَاحِبَهُ، وَتُذِلُّ جَانِبَهُ.

«غرر الحکم، ح 7108»

امام علی – علیه السلام – فرمود: حرص زیاد صاحبش را بدبخت و اطرافیانش را
خوار می‏سازد.

3. قال الامام الحسن – علیه السلام – وَ قَد سَأَلَهُ اَبُوهُ عَنِ
الفَقرِ، اَلحِرصُ وَالشَّرَهُ.

«معانی الأخبار، ص 244»

امام حسن – علیه السلام – در
پاسخ به پدر بزرگوارش که پرسید: فقر چیست؟ فرمود: آزمندی و سیری ناپذیری.

4. قال الامام علی – علیه السلام – : اَلْحَرِیْصُ لا یَکْتَفِی.

«غرر الحکم، ح 365»

امام علی – علیه السلام – فرمود: حریص (هیچ چیزی) کفایتش نمی‏کند.

5. قال الامام علی – علیه السلام – : مَا أَحْسَنَ بِالإِنْسَانِ
أًَنْ لایَشْتَهِیَ ما لا یَنْبَغِی.

«غرر الحکم، ح 9649»

امام علی – علیه السلام – فرمود: چه زیبنده است که انسان آنچه را شایسته
نیست، نخواهد.

6. قال الامام علی – علیه السلام – : اَلْحِرْصُ عَنَاءٌ
مُؤَبَّدٌ.

«غرر الحکم، ح 982»

امام علی – علیه السلام – فرمود: حرص رنجی دائمی است.

7. قال الامام علی – علیه السلام – : اَلْحِرْصُ ذَمِیمُ
الْمَغَبَّهِ.

«غرر الحکم، ح 430»

امام علی – علیه السلام – فرمود: آزمندی سرانجامی نکوهیده دارد.

8. قال الامام علی – علیه السلام – : الحِرْصُ أَحَرُّ مِنَ
النَّارِ.

«جامع الأخبار، ص 383، ح 1071»

امام علی – علیه السلام – فرمود: حرص سوزنده‏تر از آتش است.

9. قال الامام علی – علیه السلام – : الحِرْصُ یَزْرِی
بِالمُرُوَّهِ.

«غرر الحکم، ح 1107»

امام علی – علیه السلام – فرمود: آزمندی جوانمردی را لکه‏دار می‏کند.

10. قال الامام علی – علیه السلام – : اَلْحِرْصُ یَنْقُصُ قَدْرَ
الرَّجُلِ وَ لا یَزِیدُ فی رِزْقِهِ.

«غرر الحکم، ح 1550»

امام علی – علیه السلام – فرمود: آزمندی قدر و منزلت آدمی را می‏کاهد و
روزیش را زیاد نمی‏کند.

11. قال الامام علی – علیه السلام – : الحِرصُ مَطِیَّهُ
التَّعَبِ.

«غرر الحکم، ح 280»

امام علی – علیه السلام – فرمود: آزمندی مَرکب رنج است.

12. قال الامام علی – علیه السلام – : الحِرصُ مُوقِعٌ فی کَثِیرِ
العُیُوبِ.

«غرر الحکم، ح 1131»

امام علی – علیه السلام – فرمود: آزمندی انسان را به عیبهای زیادی در
می‏افکند.

13. قال الامام الباقر – علیه السلام – : مَثَلُ الحَریصِ عَلَی
الدُّنیَا مَثَلُ دُودِ القَزِّ، کُلَّمَا اِزدَادَت مِنَ القَزِّ عَلَی نَفسِهَا
لَفّاً کَانَ أبعَدُ لَهَا مِنَ الخُرُوجِ حَتَّی تَمُوتَ غَماًّ.

«الکافی، ج 2، ص 316»

امام باقر – علیه السلام – فرمود: حکایت آزمند به دنیا، حکایت کرم ابریشم
است هرچه بیشتر ابریشم بر خود می‏تند، با بیرون آمدن از پیله بیشتر فاصله می‏گیرد
تا آن که سرانجام دق مرگ می‏شود.

14. قال الامام علی – علیه السلام – : الحَرِیصُ تَعِبٌ.

«غرر الحکم، ح 241»

امام علی – علیه السلام – فرمود: آدم حریص همواره در رنج است.

15. قال الامام علی – علیه السلام – : الحَرِیصُ مَتعُوبٌ فِِیمَا
یَضُرُّهُ.

«غرر الحکم، ح 676»

امام علی – علیه السلام – فرمود: انسان حریص خود را برای چیزی به رنج
می‏افکند که برایش زیان بار است.

16. قال الامام علی – علیه السلام – : رُبَّ حَرِیصٍ قَتَلَهُ
حِرصُهُ.

«غرر الحکم، ح 5302»

امام علی – علیه السلام – فرمود: چه بسا حریصی که آزمندی او را از پای در
آورد.

17. قال الامام علی – علیه السلام – : لا حَیَاءَ لِحَرِیصٍ.

«غرر الحکم، ح 10499»

امام علی – علیه السلام – فرمود: حریص شرم و حیا ندارد.

18. قال الامام علی – علیه السلام – و قَد سُئِلَ اَیّ ذُلٍّ
أَذَلُّ: الحِرصُ عَلَی الدُّنیَا.

«أمالی صدوق، ص 322، ح 4»

امام علی – علیه السلام – در پاسخ به این پرسش که کدام خواری بدتر است؟
فرمود: حرص به دنیا.

19. قال الامام الصادق – علیه السلام – : مَا أَقبَحَ بِالمُؤمِنِ
أَن یَکُونَ لَهُ رَغبَهٌ تُذِلُّهُ.

«صفات الشیعه، ص 108»

امام صادق – علیه السلام – فرمود: چه زشت است برای مؤمن که میل و خواهشی
خوار کننده داشته باشد.

20. قال الامام علی – علیه السلام – : الحِرصُ لا یَزِیدُ فی
الرِّزقِ و لَکِن یُذِلُّ القَدرَ.

«غرر الحکم، ح 1877»

امام علی – علیه السلام –
فرمود: آزمندی بر روزی نمی افزاید، بلکه از ارزش آدمی می کاهد.

21. قال الامام علی – علیه السلام – : الحِرصُ ذُلٌّ وَ عِنَاءٌ.

«غرر الحکم، ح 691»

امام علی – علیه السلام – فرمود: آزمندی خواری و رنج است.

22. قال الامام علی – علیه السلام – : الحرصُ یُذِلُّ وَ یُشقِی.

«غرر الحکم، ح 869»

امام علی – علیه السلام – فرمود: آزمندی آدمی را زبون و نگون بخت می‏کند.

23. قال الامام علی – علیه السلام – : مَا أذَلَّ النَّفسَ
کَالحِرصِ، وَ لا شَانَ العِرضَ کَالبُخلِ.

«غرر الحکم، ح 9550»

امام علی – علیه السلام – فرمود: هیچ چیز چون آزمندی نفس را خوار و ذلیل
نکند و چیزی چون بخل آبرو را نبرد.

24. قال رسول الله – صلی الله علیه وآله – : الحَرِیصُ مَحرُومٌ،
وَ هُوَ مَعَ حِرمَانِهِ مَذمُومٌ فی أیِّ شَئٍ کَانَ، وَ کَیفَ لا یَکُونُ
مَحرُوماً و قَد فَرَّ مِن وِثَاقِ اللهِ تَعَالی؟

«مصباح الشریعه، ص 187»

پیامبر خدا – صلی الله علیه وآله – فرمود: آدم حریص همیشه محروم است و
افزون بر محروم بودن، در هرکاری که می‏کند نکوهیده است و چگونه محروم نباشد در
حالی که از بند خدا گریخته است؟

25. قال الامام الصادق – علیه السلام – : حَرُمَ الحَرِیصُ
خَصلَتَینِ وَ لَزَمَتهُ خَصلَتَانِ: حَرُمَ القِنَاعَهَ فَافتَقَدَ الرَّاحَهَ،
وَ حَرُمَ الرِضَا فَافتَقَدَ الیَقِینَ.

«خصال، ص 69، ح 104»

امام صادق – علیه السلام – فرمود: آزمند از دو خصلت محروم شده و در نتیجه
دو خصلت را با خود دارد: از قناعت محروم است و در نتیجه آسایش را از دست داده است،
از رضایت و خرسندی محروم است و در نتیجه یقین را از کف داده است.

26. قال الامام علی – علیه السلام – : الرِزقُ مَقسُومٌ، الحَرِیصُ
مَحرُومٌ.

«غرر الحکم، ح 96»

امام علی – علیه السلام –
فرمود: روزی قسمت شده است؛ حریص محروم است.

27. قال الامام علی – علیه السلام – : الحریصُ فَقِیرٌ وَ لَو
مَلَکَ الدُّنیَا بِحَذَافِیرِهَا.

«غرر الحکم، ح 6630»

امام علی – علیه السلام –
فرمود: آزمند فقیر است، اگر چه مالک همه دنیا باشد.

28. قال الامام علی – علیه السلام – : اَلحِرصُ مُفقِرَهٌ.

«بحار الانوار، ج 73، ص 162»

امام علی – علیه السلام –
فرمود: آزمندی فقر آور است.

29. قال الامام علی – علیه السلام – : إظهَارُ الحِرصِ یُورِثُ
الفَقرَ.

«بحار الانوار، ج 73، ص 162»

امام علی – علیه السلام – فرمود: حرص زدن موجب فقر می شود.

30. قال الامام علی – علیه السلام – : مَنْ کَثُرَ حِرْصُهُ کَثُرَ
شِقَاؤُهُ.

«غرر الحکم، ح 8602»

امام علی – علیه السلام – فرمود: آن که زیاد حرص زند، شقاوت (و بدبختی اش)
بسیار شود.

31. قال الامام علی – علیه السلام – : اَلحِرصُ عَلامَهُ الفَقرِ.

«غرر الحکم، ح 352»

امام علی – علیه السلام – فرمود: آزمندی نشانه نیازمندی است.

32. قال الامام علی – علیه السلام – : کُلُّ حَرِیصٍ فَقِیرٌ.

«غرر الحکم، ح 6833»

امام علی – علیه السلام – فرمود: هر آزمندی فقیر است.

33. قال الامام علی – علیه السلام – : اَلحِرصُ عَلامَهُ
الأشقِیَاءِ.

«غرر الحکم، ح 626»

امام علی – علیه السلام – فرمود: آزمندی نشانه نگون بختان است.

34. قال الامام علی – علیه السلام – : اَلحِرصُ وَ الشَّرَهُ
یَکسِبَانِ الشَّقَاءَ وَ الذِّلَّهَ.

«غرر الحکم، ح 1369»

امام علی – علیه السلام – فرمود: آزمندی و سیری ناپذیری، نگون بختی و ذلت
می‏آورند.

35. قال الامام علی – علیه السلام – : فی الحِرصِ الشَّقَاءُ وَ
النَّصَبُ.

«غرر الحکم، ح 6501»

امام علی – علیه السلام – فرمود: در حرص بدبختی و رنج است.

36. قال الامام علی – علیه السلام – : مَن حَرصَ شَقِی وَتَعَنَّی.

«غرر الحکم، ح 7723»

امام علی – علیه السلام – فرمود: هر کس حریص شد خود را در بدبختی و رنج
افکند.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید