براساس آيه 34، سوره نساء آيا مادر موظف به گوش كردن سخن فرزند خود (پسر بالغ) مي‌باشد؟ در اين صورت موارد آن كدام است؟

براساس آيه 34، سوره نساء آيا مادر موظف به گوش كردن سخن فرزند خود (پسر بالغ) مي‌باشد؟ در اين صورت موارد آن كدام است؟

خداوند تبارك و تعالي در آيه 34، سوره نساء مي‌فرمايد: «مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، به خاطر برتريهاي كه خداوند (از نظر اجتماع) براي بعضي نسبت به بعضي ديگر قرار داده است و به خاطر انفاق هايي كه از اموالشان (در مورد زنان) مي‌كنند. و زنان صالح، زناني هستند كه متواضعند و در غياب (همسر خود) اسرار و حقوق او را، در مقابل حقوقي كه خدا براي آنان قرار داده حفظ مي‌كنند…»
گرچه مادر در برابر تربيت و تعليم فرزندان خويش وظايفي دارد؛ ولي آيه ياد شده به حقوق زن و شوهر اشاره كرده و موضوع آن به وظايف زن در برابر شوهرش اشاره دارد و از بخش‌هاي ديگر آيه روشن مي‌شود كه بحث دربارة رفتار ميان زن و شوهر است كه قرآن كريم مردان را سرپرست زنان معرفي مي‌كند و اين سرپرستي نيز به معناي مديريت و نظارت و رهبري خانواده در امور مختلف مي‌باشد. و هر مردي را مثل فرزند بالغ و ديگران را شامل نمي‌شود.
بنابراين، مادر مي‌تواند با پسر بالغ خود در امور مختلف خانواده و زندگي مشورت كند و از او نظرخواهي نمايد، ولي نظرات پسر براي مادر الزام‌آور نيست.
برخي از حقوق فرزند بر مادر عبارتند از:
1. . آموزش و پرورش صحيح. 2. انتخاب نام نيك. 3. احترام به شخصيت فرزند و…
پيامبر گرامي ـ صلي الله عليه و آله ـ مي‌فرمايد: «اكرموا اولادكم و احسنوا آدابهم» «فرزندانتان را گرامي بداريد و آداب نيكو به آن‌ها بياموزيد.»[1] البته پدر نيز در برابر فرزندان، مسئول است و وظايفي دارد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ر.ك: احمد بهشتي، اسلام و حقوق كودك، قم، انتشارات دفتر بليغات اسلامي، چاپ دوم، بي‌تا.
2. ر.ك: ابراهيم اميني، تربيت، قم، انتشارات بوستان كتاب دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چاپ اول، 1381.

پي نوشت:
[1]. ر.ك: محمدي ري‌شهري، محمد، ميزان الحكمة، قم، مكتب الاعلام الاسلامي، چاپ اول، 1404 هـ ق، ج 4، ص 3679.

مطالب مشابه