سیره خانوادگی امام صادق(ع)

سیره خانوادگی امام صادق(ع)

نویسنده : مرضیه رضاییان

( امام صادق(ع) با آن همه مقام و بزرگی، در خانه همچون اعضای خانواده بود.
( ایشان برای همسر خویش، شوهری مهربان و برای فرزندانش، پدری دلسوز بود.
( در کارها با اعضای خانه مشارکت و همراهی می‌کرد.
( در طول مدت حیات مبارکش، کارهای شخصی‌اش را خودش انجام می‌داد و اجازه نمی‌فرمود که همسر یا فرزندان، کارهای ایشان را به عهده گیرند و بار وظایف او بر دوش آنان قرار گیرد.
( همواره برای به دست آوردن روزی حلال خانواده می‌کوشید و معتقد بود کار و تلاش برای کسب روزی، مایه حفظ آبروست.1

چند سفارش خانوادگی از امام صادق(ع)
سه ویژگی ضروری

مرد برای اداره خانواده خود به سه خصلت نیاز دارد که اگر هم به‌طور طبیعی آنها را نداشته باشد، باید خود را به تکلف در آنها وادارد: خوش‌رفتاری، گشاده‌دستی سنجیده و غیرت برای حفاظت از آنها.1

کار و تلاش برای خانواده

کسی که برای خانواده خود تلاش کند و روزی آنها را به دست آورد، مانند کسی است که در راه خدا جهاد می‌کند.1

خوش‌رفتاری در خانه

نیکوکاری و حُسن‌خلق، خانه‌ها را آباد می‌کند و بر عمرها می‌افزاید.

لزوم بزرگداشت والدین

در سیره امامان معصوم(ع)، احترام به والدین و پرهیز از رفتار نامناسب با ایشان، بسیار سفارش شده است. ابراهیم بن مهزم می‌گوید: در خدمت امام صادق(ع) بودم. وقتی به خانه بازگشتم، بین من و مادرم مشاجره‌ای درگرفت و من به مادرم درشتی کردم. فردای آن روز باز به خدمت امام صادق(ع) رسیدم. حضرت فرمود: «ای پسر مهزم! این چه رفتاری بود که با مادرت داشتی؟ آیا نمی‌دانی رحم او، منزل سکونت تو و دامنش، گهواره آرام‌بخش تو و غذای تو از شیر او بود؟»1

احترام به پدر و مادر

ابراهیم بن شبیب به امام صادق(ع) گفت: پدرم چنان پیر و ناتوان شده است که او را حتی برای قضای حاجت به سختی می‌بریم. حضرت فرمود: «هرچه می‌توانی به او خدمت کن؛ حتی خود، لقمه در دهانش بگذار تا در برابر آتش دوزخ در فردای [قیامت] سپرت باشد».1
منبع:ماهنامه طوبی شماره 35

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید