نظم در کلام امام صادق(عليه السلام)

نظم در کلام امام صادق(عليه السلام)

هر کاري در وقت خود
قال صادق(ع):من ابتدابعمل في غير وقته ،کان بلوغهُ في غير حينه.
کسي که کاري را در غير وقتش آغاز کند،آنرا نمي تواند به موقع انجام دهد.(1)

استفاده از اوقات
امام صادق(ع):رُبما احتاج الناس الي العمل بااليل ،لضيق الوقت عليهم في تقصّي الاعمال باالنهار ،او لشده الحر و افراطه.
بسا هست که مردمان احتياج دارند که در شب کار کنند ،براي اينکه در روز همه کارشان تمام نمي شود ،يا از شدت گرما نمي توانند کار کنند.(2)

بي نظمي از بيکاري
قال الصادق (ع):وکان الناس ايضاً يصيرونَ باالفراغ الي غايه الاشر والبطرحتي يکثرُ الفسادو يظهر الفواحش.
اگر کار و نظم نبود،انسانها با بيکاري که برايشان پيش مي آمد به ناسپاسي و سر مستي گرفتار مي شدند و تباهي و زشتي همه جا را مي گرفت.(3)

لذّت برنامه ريزي و نظم
قال الصّادق(ع):و لو کفي الناس کل ما يحتاجون اليه لم تهنّئوابالعيش ولا وجد وله لذه.
اگر مردمان هرچه را که مي خواستند حاضر و آماده در اختيار داشتند.زندگي براي آنان گوارا نمي شد و لذّتي از آن نمي بردند.(4)

پي نوشت

1-بحارالانوار،ص71-338.
2-بحار الانوار ج3_ص163.
3-بحار ج3،ص106.
4-بحار الانوار ،ج3،ص86.

مطالب مشابه