در زمینه‌های ذیل کتب معتبر با مضامین عالی معرفی کنید: 1. ترجمه ی شیوا و معتبر در موضوعات مختلف مادّی و معنوی قرآن؛ 2. کتبی که معتبرترین احادیث نبوی ـ صلّی الله علیه و آله ـ را به طور خلاصه در بردارد.

در زمینه‌های ذیل کتب معتبر با مضامین عالی معرفی کنید: 1. ترجمه ی شیوا و معتبر در موضوعات مختلف مادّی و معنوی قرآن؛ 2. کتبی که معتبرترین احادیث نبوی ـ صلّی الله علیه و آله ـ را به طور خلاصه در بردارد.

درباره درخواست بخش اوّل،‌ اگر منظور شما ترجمه ی شیوا و روان قرآن کریم به زبان فارسی است، برخی از ترجمه‌های شیوا، روان و معتبر عبارتند از:
1. ترجمه ی قرآن کریم، اثر آیت الله ناصر مکارم شیرازی، تهران: انتشارات دار القرآن الکریم، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی.
2. ترجمه ی قرآن کریم، محمّد مهدی فولادوند، تهران: انتشارات دار القرآن الکریم، دفتر مطالعات تاریخ و معاد اسلامی.
3. ترجمه قرآن کریم، جلال الدین مجتبوی، تهران: انتشارات حکمت.
و … .
ولی اگر منظور شما از ترجمه ی مادّی و معنوی قرآن کریم، تفسیر قرآن کریم است، برخی از تفاسیر معتبر، شیوا و روان عبارتند از:
1. مکارم شیرازی، ناصر و دیگران تفسیر موضوعی پیام قرآن، ، تهران، دار الکتب الاسلامیه،
2. قرائتی، محسن تفسیر نور، قم: انتشارات مؤسسه در راه حق.
3. مکارم شیرازی، ناصر، برگزیده ی تفسیر نمونه و دیگران، در پنج مجلّد، تهران: دار الکتب الاسلامیه،
4. مکارم شیراز، ناصر، تفسیر جوان برگرفته از تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الاسلامیه.
و … .
در جواب به درخواست بخش دوّم، برخی از کتبی که احادیث معتبر نبوی و علوی را در بردارند عبارتند از:
1. کلینی، محمّد بن یعقوب ، الکافی، تهران: دار الکتب الاسلامیه.
2. صدوق، من لا یحضره الفقیه، قم: انتشارات جامعه مدرسین.
3. طوسی، التهذیب، تهران: دار الکتب الاسلامیه.
4. طوسی، الاستبصار، تهران: دار الکتب الاسلامیه.
5. نهج الفصاحه، مجموعه ی یک دست از روایت رسول رحمت.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید