بحارالانوار

بحارالانوار

مؤلف:
محمدباقر بن محمدتقی بن مقصود علی مجلسی، معروف به علامه مجلسی (م 1111 ق).
زندگینامه و اظهار نظرها:
ترجمه مؤلف در بخش معرفی کتب کلامی ذکر شده است.
معرفی اجمالی کتاب:
این کتاب در واقع دایره المعارف بزرگ حدیث، شامل کلیه مباحث اسلامی از تفسیر قرآن و تاریخ گرفته تا فقه و کلام است و از عمده ترین و گسترده ترین جوامع حدیثی شیعه به حساب می آید که روایات کتب حدیث را با نظم نسبتاً کاملی جمع نموده است. علامه در تفسیر و شرح روایات از منابع مختلف لغت، فقه، تفسیر، کلام، تاریخ، اخلاق و… استفاده کرده است. وی در نقل مطالب بسیار دقیق عمل کرده و تقطیع در این کتاب جایگاهی ندارد. همچنین امانت در نقل و شیوه نقل مطالب به طور کامل و دقیق رعایت شده است. در مجموع بحارالانوار جامع ترین کتاب حدیث شیعی است که مطالب آن با نظم منطقی در کنار هم چیده شده اند.
بحارالانوار به کتابهای متعدد تقسیم شده و هر موضوع کلی در ضمن یک کتاب قرار گرفته است. هر کتاب نیز دارای ابواب کلی است و در زیر مجموعه هر باب کلی، بابهای جزئی قرار دارد. برخی ابواب جزئی نیز دارای فصلهایی هستند که زیر مجموعه آنها به شمار می روند. شیوه تنظیم مطالب بحار بسیار متأثر از کتاب کافی است; البته تفاوتهایی هم در این زمینه دیده می شود.
وضعیت نشر:
این کتاب، در 110 جلد به زبان عربی به کوشش انتشارات الوفاء بیروت، در سال 1404 ق چاپ و منتشر شده است. برای آشنایی بیشتر می­توان به کتابشناسی بحارالانوار در یادنامه علامه مجلسی رجوع کرد.
محمد رضا ضمیری- کتابشناسی تفصیلی مذاهب اسلامی, ص 357

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید