بحارالانوار

بحارالانوار

مؤلف:
محمدباقر بن محمدتقي بن مقصود علي مجلسي، معروف به علامه مجلسي (م 1111 ق).
زندگينامه و اظهار نظرها:
ترجمه مؤلف در بخش معرفي کتب کلامي ذکر شده است.
معرفي اجمالي کتاب:
اين کتاب در واقع دايرة المعارف بزرگ حديث، شامل کليه مباحث اسلامي از تفسير قرآن و تاريخ گرفته تا فقه و کلام است و از عمده ترين و گسترده ترين جوامع حديثي شيعه به حساب مي آيد که روايات کتب حديث را با نظم نسبتاً کاملي جمع نموده است. علامه در تفسير و شرح روايات از منابع مختلف لغت، فقه، تفسير، کلام، تاريخ، اخلاق و… استفاده کرده است. وي در نقل مطالب بسيار دقيق عمل کرده و تقطيع در اين کتاب جايگاهي ندارد. همچنين امانت در نقل و شيوه نقل مطالب به طور کامل و دقيق رعايت شده است. در مجموع بحارالانوار جامع ترين کتاب حديث شيعي است که مطالب آن با نظم منطقي در کنار هم چيده شده اند.
بحارالانوار به کتابهاي متعدد تقسيم شده و هر موضوع کلي در ضمن يک کتاب قرار گرفته است. هر کتاب نيز داراي ابواب کلي است و در زير مجموعه هر باب کلي، بابهاي جزئي قرار دارد. برخي ابواب جزئي نيز داراي فصلهايي هستند که زير مجموعه آنها به شمار مي روند. شيوه تنظيم مطالب بحار بسيار متأثر از کتاب کافي است; البته تفاوتهايي هم در اين زمينه ديده مي شود.
وضعيت نشر:
اين کتاب، در 110 جلد به زبان عربي به کوشش انتشارات الوفاء بيروت، در سال 1404 ق چاپ و منتشر شده است. براي آشنايي بيشتر مي­توان به کتابشناسي بحارالانوار در يادنامه علامه مجلسي رجوع کرد.
محمد رضا ضميري- کتابشناسي تفصيلي مذاهب اسلامي, ص 357

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید