اماکن عبادى(غیر مسجد)

اماکن عبادى(غیر مسجد)

نمازخانه و مصلا
214-مستحب است انسان جایى را در خانه براى‏نماز قرار دهد (1) .
215-مکانى را که در خانه براى نماز خواندن قرارمى‏دهد و مصلایى که به عنوان مسجد وقف نشده‏باشد و همچنین نماز خانه ادارات و مؤسسات حکم‏مسجد ندارد (2) .
216-س:آیا اتاق‏هایى که در گروهان‏ها وپاسگاه‏ها و بعضى از ادارات به نام نمازخانه از آن نام برده مى‏شود حکم مسجد را دارند؟مثلا موقع جنابت‏نمى‏شود داخل آن شد؟یا اینکه احترام دارد ولى حکم‏مسجد را ندارد.
ج-اگر مسجد بودن محل،ثابت نیست،احکام مسجد مترتب نمى‏شود (3) .
آیت‏الله اراکى قدس‏سره
217-س:مصلاهایى که براى اقامه نماز جمعه‏بنا مى‏کنند البته اسم مسجد روى آن نمى‏گذارند،آیااحکام مسجد بر آنها بار است‏یا خیر؟
ج-در صورتى که زمین محل نماز،اهداءیا وقف شده باشد و به همین عنوان ساخته‏شود و یک نماز در آن خوانده شود درحکم مسجد است و احکام مسجد بر آن‏جارى است (4) .
آیت‏الله گلپایگانى قدس‏سره

مشاهد مشرفه
218-نماز در حرم امامان علیهم السلام مستحب،بلکه بهتر از مسجد است و نماز در حرم امیر المؤمنین علیه السلام برابردویست هزار نماز است (5) .
219-انسان باید رعایت ادب را بکند و جلوتر از قبرپیغمبر صلى الله علیه و آله و امام علیه السلام نماز نخواند و چنانچه نماز خواندن‏بى‏احترامى با صاحب قبر باشد،حرام است،ولى نمازباطل نیست (6) .
220-همچنانکه قبلا گذشت‏حرم ابا عبد الله‏الحسین علیه السلام یکى از چهار مکانى است که مسافرمى‏تواند در آنجا نماز را تمام یا شکسته بخواند (7) .
221-براى رفتن به حرم امامان،و حتى امامزادگان‏مستحب است انسان وضو بگیرد (8) .
222-بنابر احتیاط واجب،جنب و حائض و نفساء،نباید در حرم امامان علیهم السلام توقف کند،ولى در حرم امامزادگان اشکال ندارد (9) .
تشرف به حرم مطهر و زیارت قبور ائمه علیهم السلام و اولیاء-احکام و آداب بسیارى دارد که بیشتر در کتابهاى دعاآمده است.

حسینیه و مهدیه
223-س:ساختن مهدیه و حسینیه در قبرستانى که‏قسمت از آن به حالت تعطیل درآمده چه صورتى دارد.
ج-قبرستان،اگر وقف براى دفن اموات‏باشد،جایز نیست (10) .
224-س:در زمانهاى قدیم،براى کسانى که‏اجناسشان را با حیوانات از جایى به جایى دیگر حمل‏مى‏کردند،مسافر خانه‏هایى از سنگ و گل ساخته شده‏که فعلا مخروبه شده،و اصلا از آنها استفاده نمى‏شود،آیا اجازه مى‏فرمایید که بر جاى این مسافرخانه‏ها حسینیه بسازیم؟ چون محله ما حسینیه ندارد.
ج-اگر وقف،یا ملک بودن آن معلوم‏نیست،مانع ندارد (11) .

کلیسا و کنیسه
225-نماز خواندن در کلیساها و کنیسه‏ها اشکال‏ندارد،هر چند بدون اجازه،از آنها باشد، مانند مساجدمسلمین (12) .
226-حفظ طهارت معابد یهود و نصارى نیز لازم‏است،و به احتیاط واجب باید از نجس کردن آنهاپرهیز شود (13) .

مسائل متفرقه
227-س:در بعضى از مساجد معمول است‏هنگام مجالس ختم و فاتحه صداى بلندگو در فضاى بیرون مسجد پخش مى‏شود با توجه به اینکه چه بسابیماران و سالخوردگانى از صداى بلندگو اذیت‏مى‏شوند،آیا این عمل جایز است؟
ج-محل اشکال است (14) .
آیت‏الله فاضل‏لنکرانى دامت‏برکاته
228-س:آیا بلند کردن صداى اذان از مسجد،مخصوصا اذان صبح در صورتى که همسایگان مسجداعتراض مى‏کنند و اظهار مى‏کنند صداى اذان موجب‏اذیت و آزار آنها مى‏شود،جایز است‏یا نه؟
ج-اذان شعار اسلام است و ملازمه غالبى‏دارد یا بیدار شدن همسایگان مسجد،ولى‏در صورت استلزام ضرر،احوط آن است که‏صداى آن را طورى تنظیم کنند که حتى‏الامکان موجب اضرار به همسایگان نشود (15) .
آیت‏الله اراکى قدس‏سره
229-س:اسامى مبارکه خداوند متعال،مثل‏«الله‏»که روى زیلوهاى مسجد نوشته شده و مردم بدون توجه بر روى آن پا مى‏گذارند یا دست‏بى‏وضوبه آن مى‏مالند،از بین بردن آن لازم است‏یا نه و محوکردن آن با وقف منافات دارد یا نه؟
ج-کسانى که بى‏التفات بدون وضو دست‏به آن مى‏گذارند معذورند ولى اگر زیر پاافتاده باشد، چون موجب هتک احترام اسم‏خداوند متعال است لازم است آن را به‏نحوى که خود زیلو پاره شود محو نمائید (16) .
آیت‏الله گلپایگانى قدس‏سره

پى‏نوشت ها:

1-العروه الوثقى،ج 1،فى مکان المصلى،فى الامکنه المستحبه،ص 596،م 4.
2-همان،فیما یحرم على الجنب،ص 288،م 3.
3-استفتاآت،ج 2،ص 343،س 19.
4-مجمع المسائل،ج 1،ص 140،س 50.
5-توضیح المسائل،م 895.
6-توضیح المسائل،م 884.
7-به ص 71 مراجعه کنید.
8-توضیح المسائل،م 322.
9-توضیح المسائل،م 355.
10-استفتاآت،ج 2،ص 358،س 59.
11-همان،س 60.
12-العروه الوثقى،ج 1،ص 451،م 1.
13-همان،ص 70،م 15.
14-جامع المسائل،ج 1،ص 97،س 320.
15-استفتاآت،ص 258،س 25.
16-مجمع المسائل،ج 1،ص 145،س 72.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید