عیون اخبار الرضا (ع)

عیون اخبار الرضا (ع)

مؤلف:
ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی، معروف به شیخ صدوق (م 381 ق).
زندگینامه و اظهار نظرها:
ترجمه مؤلف در قسمت معرفی کتب فقهی شیعه گذشت.
معرفی اجمالی کتاب:
شیخ صدوق در این کتاب روایات مربوط به امام رضا – علیه السلام – و مجموعه روایاتی را که از آن حضرت روایت شده، جمع آوری کرده است. مؤلف، کتاب مذکور را برای هدیه به کتابخانه صاحب بن عباد دیلمی، وزیر وقت و حاکم شیعی آن دوران، نگاشته است. صاحب بن عباد در مدح و ستایش امام رضا – علیه السلام – اشعاری می سراید و آن را به شیخ صدوق هدیه می دهد و شیخ نیز این کتاب را در پاسخ به هدیه ایشان به نگارش در می آورد. این کتاب از معتبرترین منابع روایی شیعه است و مانند دیگر کتابهای شیخ صدوق از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است.
عیون اخبارالرضا کتابی ارزشمند و مفید در شرح و توضیح بسیاری از عقاید شیعه است. شیخ صدوق با جمع آوری سخنان و بحثهای امام رضا – علیه السلام – با دیگر اندیشمندان آن دوران بسیاری از مباحث مهم اسلامی را مطرح کرده است.
شروح و تعلیقات:
شرح عیون اخبار الرضا، نوشته علی اصغر بن سید حسین حکیم بن سید علی شوشتری؛ شرح محمد علی حزین بن شیخ ابوطالب زاهدی گیلانی؛ شرحِ سیدنعمت الله جزائری؛ شرح مولا هادی بنایی؛ شرح خطبه الرضا، نوشته حسن بن علی گوهری قراچه داغی که خطبه توحید کتاب را شرح داده است.
وضعیت نشر:
این کتاب به تصحیح استاد علی اکبر غفاری و ترجمه حمید رضا مستفید در دو جلد چاپ شده و هم چنین به همت انتشارات جهان، در قطع وزیری، به سال 1378 ش به چاپ رسیده است.
محمد رضا ضمیری- کتابشناسی تفصیلی مذاهب اسلامی, ص 374

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید