حديث هاي بزرگان در مورد مسجد

حديث هاي بزرگان در مورد مسجد

مسجد ، مكاني است براي انجام عبادت خداوند. اگر چه بسيار كوچك باشد.

رسول اكرم (ص) : در تورات نوشته شده كه خانه ي من بر روي زمين مساجد است. خوش به حال كسي كه در منزلش تطهير كند و سپس براي زيارتم وارد خانه ي من شود. صاحبخانه اكرام كند ميهمان را. (بحارالانوار جلد 83 صفحه 383)

امام صادق (ع) : ” هر كس براي عبادت خدا وارد مسجد شود ، خداوند او را از زايران خود قرار مي دهد. پس بسيار به مسجد برويد تا بيش تر زاير خدا شويد. (بحارالانوار جلد 83 صفحه 384)

ساخت مساجد

امام صادق (ع) : هر كس مسجدي بسازد ، خداوند براي او خانه اي در بهشت مي سازد. (وسايل الشيعه جلد 86 صفحه 485)

امام صادق (ع)امام علي (ع) در خانه اش اتاقي به شكل مسجد ساخته بود كه بسيار بزرگ نبود.(بحارالانوار جلد 76 صفحه 161)

ثواب نماز خواندن در مسجد الحرام و مسجد النبي

پيامبر اكرم (ص) به ابوذر غفاري فرمود : ” نماز خواندن در مسجدم صدهزار نماز ثواب دارد و نماز خواندن در مسجدالحرام نيز معادل صدهزار نماز در غير مساجد است.

رفتار ما در مساجد

پيامبر اكرم به اباذر فرمود  : اي اباذر! صدايت در مسجد بلند نباشد.” ( سخن بيهوده نگو)

مسجد را محل خريد و فروش قرار ندهيد و از گفتن سخن باطل در مسجد بپرهيزيد.(بحارالانوار جلد 77 صفحه 85 )
رفتن به سوي مساجد و نشستن درآن ها عبادت است.

پيامبر اكرم (ص : ( هر كس براي خواندن نماز جماعت ، گامي به سوي مسجد بردارد ، آن گامش برابر 70 هزار ثواب دارد و درجه ي او را خداوند به نسبت اين ثواب ها بلند گرداند. اگردر حال رفتن به مسجد بميرد ، خداوند 70 هزار فرشته را وكيل مي كند كه براي او استغفار كنند.” (بحارالانوار جلد 83 صفحه 384)

پيامبر اكرم (ص) به ابوذر : ” خداوند تا زماني كه در مسجد نشسته اي ، براي هر نفست يك درجه به شما اعطا مي كند و فرشتگان بر تو درود مي فرستند ، و براي هر نفست 10 ثواب نوشته و 10 گناه از گناهانت پاك مي شود.( بحارالانوار جلد 85 صفحه 206)

پيامبر اكرم (ص) : ” نشستن در مسجد به انتظار نماز عبادت است ، تا زماني كه غيبت نكند.”

پيامبر اكرم (ص) : ” نشستن در مسجد براي سه چيز باشد: 1- خواندن نماز 2- ياد خدا كردن 3- پرسش علمي. ”

نرفتن به مسجد

امام صادق (ع) : ” مساجد در روز قيامت از همسايگاني كه در آن جا نماز نمي خوانند شكايت مي كنند. بحارالانوار جلد 83 صفحه 348

امام صادق (ع) : ” سه چيز در روز قيامت شكايت مي كند : 1- مسجدي كه خراب شده و كسي در آن نماز نمي خواند. 2- قرآني كه در جاي مرتفعي قرار داده شده و خاك روي آن نشسته است. 3- دانشمندي كه گرفتار بي خردان باشد.

امام علي (ع : ( همسايه ي مسجد ، در خانه اش نماز ندارد. (ثواب نمازش كم است ) مگر اين كه عذر شرعي يا عرفي (مثل مرض) داشته باشد . هر كس صداي اذان مسجد را بشنود ، همسايه ي مسجد است.”

مطالب مشابه