الحیاه

الحیاه

الحیاه نام مجموعه اى ارزشمند از روایات است که توسط نویسندگان معاصر محمّدرضا حکیمی، محمّد حکیمی و على حکیمى تدوین و منتشر شده است. مؤلّفان ـ چنان که بارها تأکید کرده اند ـ معرفت صحیح اسلام را در گرو شناخت همه جانبه و جامع اجزاى دین و فهم ارتباطات میان این اجزاء مى دانند. از همین رو در صدد ارائه نظام معرفتى، نظام اجتماعى و نظام اقتصادى اسلام از زبان قرآن و روایات برآمده اند. ویژگیهاى این مجموعه را چنین مى توان برشمرد:
1 ـ تاکنون شش جلد از این کتاب تکمیل و منتشر شده که 4 مجلّد آن توسط زنده یاد استاد احمد آرام به فارسى برگردانده شده است.
2 ـ الحیاه از 12 باب و هر باب از چندین فصل تشکیل مى شود که در هر فصل، آیات و احادیث مربوط به آن بیان شده است.
3 ـ در انتهاى هریک از بابها و بسیارى از فصلهاى الحیاه جمع بندى احادیث و نگرشى کلى به باب و فصل آمده است در این جمع بندى ها به نقاط اصلى بحث توجه داده مى شود .
4 ـ الحیاه در آغاز کتاب چنین معرفى شده است: دائره المعارفى اسلامى، علمى، پژوهشى، که روش زندگى فردى و اجتماعى آزاد و پیشرو را ترسیم مى کند و انسانهاى سراسر جهان را به پى ریزى یک نظام مردمى شایسته فرا مى خواند.
5 ـ جلد سوّم تا پایان جلد ششم الحیاه به معرّفى نظام اقتصادى اسلام اختصاص دارد. فلسفه سیاسى اسلام نیز در پایان جلد دوّم کتاب آمده است.
6 ـ متن عربى و ترجمه الحیاه توسط دفتر نشر و فرهنگ اسلامى در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.
سایت دارالحدیث

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید