لطف خداوند به بنده شاكر

لطف خداوند به بنده شاكر

امام صادق عليه السلام فرمود: هرگاه بنده اي بعد از نماز به سجده شكر بيفتد، خداوند حجابهاي بين او و فرشتگان را بر مي دارد، و به فرشتگان خطاب مي كند كه هان اي فرشتگان! به بنده ام كه واجب مرا انجام داد و عهدش با مرا كامل نمود، سپس به خاطر نعمتي كه به او داده ام سجده شكر بجاي آورد، اي فرشتگانم چه پاداشي شايسته او است؟ فرشتگان مي گويند: پروردگارا! رحمت تو شايسته او است.
خداوند مي فرمايد: سپس چه پاداشي؟
فرشتگان مي گويند: پروردگارا! بهشت تو شايسته او است.
خداوند مي فرمايد: سپس چه پاداشي؟
فرشتگاه گويند: پروردگارا! كفايت مهمّات او (يعني تأمين نيازهاي او) شايسته او است.
خداوند مي فرمايد: سپس چه پاداشي؟
فرشتگاه آنچه را نيك است براي آن بنده مي طلبند، باز خداوند مي فرمايد:
سپس چه پاداشي به آن بنده شاكر بدهم؟
فرشتگان مي گويند: پروردگارا! ما به آن پاداش عظيم آگاهي نداريم.
خداوند مي فرمايد:
لا شكرنه كما شكرني، و اقبل عليه بفضلي، و اريه رحمتي؛ قطعا همانگونه كه او مرا سپاسگزاري كند، از او سپاسگزاري مي كنم، و با فضل و كرم با او روبرو مي شوم، و رحمتم را به او ارائه مي دهم.
سرگذشتهای عبرت انگيز/ محمد محمدي اشتهاردی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید