سلطان بی تاج و تخت

سلطان بی تاج و تخت

در عصر رژیم منحط محمدرضاپهلوی، بهایی ها آن چنان در همه جا حتی در سطح وزارت نفوذ کرده بودند، که می خواستند ایران را اسرائیل دوم کنند، هویدا بهایی حدود سیزده سال نخست وزیر این مملکت بود، در همه جا اعمال نفوذ آنها دیده می شد، از این رو آیه اللّه العظمی بروجردی (ره) نسبت به این مسئله، فوق العاده حساس بود و اقدامات مهم برای قلع و قمع آنها نمود، که یکی از آنها سخنرانیهای خطیب توانا حجه الاسلام محمد تقی فلسفی به نمایندگی از آقای بروجردی، در مسجد شاه سابق تهران بود که مستقیم، در ماه رمضان سال 1334 شمسی در رادیو پخش می شد، و در همین سال ضربات سنگینی بر بهائیان وارد گردید.
حتی دکتر ایادی طبیب مخصوص شاه، بهایی بود.
آقای فلسفی می نویسد: در یکی از سخنرانیهای ماه رمضان سال 1334 شمسی که در رادیو هم پخش می شد، خطاب به شاه، به طور صریح گفتم:
مملکت ما این همه طبیب متخصص مسلمان دارد، مردم ناراحت هستند از اینکه دکتر ایادی بهایی طبیب مخصوص شما است، او را عوض ‍ کنید.
ولی شاه او را عوض نکرد، حتی یک نفر به من گفت شاه ناراحت شده و گفته است: اینها به طبیب من چه کار دارند؟
وقتی که بعد از انقلاب کتاب ارتشبد حسین فردوست به نام ظهور و سقوط سلطنت پهلوی (که در دو جلد چاپ شده) را خواندم معلوم شد که شاه هرگز نمی توانست دکتر ایادی را عوض کند، فردوست می نویسد:
من که در دریا بودم، نمی دانستم که آیا شاه بر ایران سلطنت می کند یا دکتر ایادی؟ زیرا دکتر ایادی بهایی ها را در همه جا گمارده و بر مردم مسلط کرده بود.
سپس می نویسد: در زمانی که فلسفی در رادیو درباره بهائیان صحبت می کرد، شاه به ایادی گفت: دیگر مقتضی نیست در ایران بمانی، مدتی به خارج از ایران برو.
فردوست می نویسد: من یکبار مشاغل او را کنترل کردم، به 80 شغل رسید، محمد رضا در حضور من از او ایراد گرفت که 80 شغل را برای چه می خواهید؟ ایادی با شوخی جواب داد و گفت: می خواهم مشاغلم را به صد برسانم!
این خود نمونه کوچکی است از شیوه حکومت محمدرضا. در زمان هویدا (نخست وزیر شاه) دکتر ایادی تا توانست وزیر بهایی وارد کابینه کرد، و این وزرأ بدون اجازه او حق هیچگونه کاری نداشتند…. و بر همین اساس می توان کتاب نوشت که آیا ایادی بهایی در ایران سلطنت می کرد یا محمد رضا؟
آقای فلسفی در نتیجه گیری می نویسد:
چیزی که من از نظر سیاسی دریافتم این بود که انگلیس فلسطین را به دست یهود مرکز صهیونیست ها کرد، و آمریکا می خواست ایران را به دست افرادی نظیر دکتر ایادی مرکز بهائی ها کند، و در خاورمیانه دو پایگاه داشته باشد.
سرگذشتهای عبرت انگیز/ محمد محمدی اشتهاردی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید