زیرکی سفیر

زیرکی سفیر

هانری هشتم پادشاه انگلیس با فرانسیس اول پادشاه فرانسه معاصر بود و هر دو مستبد و سریع الغضب بودند.
روزی هانری تصمیم گرفت یکی از وزرای خود را بنام سرتوماس موز برای رساندن پیامی نزد فرانسیس بفرستد، سفیر چون از تندی مزاج فرانسیس واقف بود به هانری گفت: اگر این پیام را به او بگویم دیگر مالک سر خود نخواهم بود. هانری گفت: هیچ وحشت نکن به شرف بریتانیا قسم اگر سر تو را برید دستور می دهم سر تمامی فرانسویانی که در بریتانیا هستند ببرند. سفیر با خضوع گفت: از چاکر نوازی شما ممنونم لیک گمان نکنم که در تمام سرهای فرانسوی، سری که موافق با گردن من باشد یافت شود. هانری از این جواب خنده اش گرفت و او را از سفارت معاف داشت.
گفتنیهای تاریخ/ علی سپهری اردکانی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید