همراهی موسی (ع)

همراهی موسی (ع)

در روايات آمده كه شخصي از بني اسرائيل بيشتر وقتهاي همراه حضرت موسي عليه السلام بود و احكام فقه و مسائل تورات را از ايشان فرا مي گرفت و به ديگران مي رساند و تبليغ مي كرد.
مدتي گذشت و حضرت موسي او را نديد. روزي جبرئيل نزد موسي بود كه ناگاه ميموني (صورت برزخي آن همراه موسي عليه السلام) از پيش ايشان گذشت.
جبرئيل گفت: آيا او را شناختي؟ فرمود: نه، جبرئيل گفت: اين همان شخص ‍ است كه احكام تورات را از تو ياد مي گرفت؛ اين صورت ملكوتي و باطني اوست در عالم آخرت.
حضرت موسي تعجب كرد و پرسيد: چرا به اين شكل در آمده؟ جبرئيل گفت: چون كه هدف و نيت او از تعليم و تعلم احكام تورات اين بود كه مردم او را به عنوان فقيه و دانشمند به حساب آورند، نيت خدا نبود و اخلاص ‍ نداشت، به همين دليل شكل او در عالم آخرت مانند ميمون خواهد بود.
يکصد موضوع 500 داستان / سيد علي اکبر صداقت

مطالب مشابه