آیا شیطان به تنهایی انسان‌ها را فریب می‌دهد یا فرزندانی نیز دارد؟

آیا شیطان به تنهایی انسان‌ها را فریب می‌دهد یا فرزندانی نیز دارد؟

ابتدا خوب است بدانیم که شیطان به چه موجودی گفته می‎شود: واژه ی شیطان به موجودی سرکش و متمرد گفته می‎شود و نیز به معنی روح شریر و دور از حق نیز آمده است.[1] شیطان عام است و هر موجودی را که سرکش و شریر باشد شامل می‎شود ولی گاهی مراد از آن همان ابلیس است که آدم را سجده نکرد و از فرمان الهی سرپیچید و برای گمراه کردن انسان‎ها قسم خورد.[2] آیا شیطان فرزندانی دارد؟ بله خداوند می‎گوید «آیا او ـ ابلیس ـ و فرزندانش را به عنوان اولیائی غیر از من انتخاب می‎کنید»[3] که می‎بینیم در این آیه صراحتاً از فرزندان ابلیس نام برده شده است پس بنابراین او دارای فرزند می‎باشد.
آیا او در فریب دادن انسان‎ها تنها است یا فرزندانی نیز دارد؟
گفته شد ابلیس فرزندانی دارد و اشاره شد که عده‎ای به جای آن که خداوند را ولی خود قرار دهند سراغ ابلیس و فرزندان او می‎روند و آنها را اولیاء خود قرار می‎دهند بنابراین در کنار ابلیس فرزندان او نیز بر انسان‎ها مسلّط می‎شوند و به فریب آنها می‎پردازند. امّا این جور نیست که فقط فرزندانش به کمک او بیایند در قرآن از لشکریان ابلیس خبر می‎دهد و می‎گوید: «او ـ ابلیس ـ و دار و دسته‎اش شما را می‎بینند به طوری که شما آنها را نمی‎بینید.»[4] یا در آیه‎ای دیگر به ابلیس می‎گوید: «هر کدام از آنها را که می‎توانی با صدایت تحریک کن، و لشکر سواره و پیاده‎ات را بر آن‎ها گسیل دار…»[5] که در این آیه از لشکر پیاده و سواره ابلیس سخن به میان آمده است و این گویا اشاره به این است که لشکریان شیطان بعضی‎شان تندکار و بعضی‎شان کندکارند،[6] لشکر سواره اشاره به شیطان‎هایی است که زود و سریع عمل می‎کنند و لشکر پیاده اشاره به آن‎ها که کند و دیر عمل می‎کنند.
که این لشکریان می‎توانند از فرزندان ابلیس باشند و می‎توانند از غیر فرزندان او و از میان سایر اجنه باشند چون خود ابلیس نیز از طائفه جن می‎باشد[7] همانطور که در آیه‎ای از قرآن به شیطان‎هایی که از طائفه جن می‎باشند اشاره شده است[8] حتی بالاتر از همه این‎ها گاه ممکن است بعضی از انسان‎ها به خاطر این که خوی شیطانی در آن‎ها قوی شده است و خبیث و طغیانگرند در زمره شیاطین قرار گیرند[9] «و چنین قرار دادیم برای پیامبری دشمنی از شیطان‎های بشری یا جن».[10] که در این آیه به صراحت می‎گوید بعضی از انسان‎ها و بعضی از جن‎ها شیطان می‎باشند.
بنابراین در فریب دادن انسان‎ها، ابلیس تنها نمی‎باشد او دارای فرزندانی است که به او کمک می‎کنند بلکه حتی ممکن است کسانی غیر از فرزندان او که شیطان‎های بشری و جن باشند به کمک او بیایند. چون هدف ابلیس فریب دادن و گمراه کردن انسان‎ها است[11] پس هر کس از انسان‎ها یا اجنه چنین هدفی را دنبال کنند در زمره یاران او محسوب می‎شوند.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. مصباح یزدی، معارف قرآن، مؤسسه در راه حق، چاپ مکرر، 1375، از ص 259 تا 308.
2. ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، 1378، چ 17، از ص 179 تا 187.

پی نوشت ها:
[1] . مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سی و هشتم، 1379، ج 1، ص 191.
[2] . ص/ 72 ـ 82.
[3] . کهف/ 50.
[4] . اعراف/ 27.
[5] . اسراء/ 64.
[6] . طباطبائی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمد باقر موسوی همدانی، نشر بنیاد علمی و فکری علامه طباطبائی، چاپ چهارم، 1370، ج 13، ص 245.
[7] . کهف/ 50.
[8] . انعام/ 112.
[9] . ر.ک: مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه،‌دارالکتب الاسلامیه، چاپ بیست و چهارم، 1379، ج 5، ص 407.
[10] . انعام/ 112.
[11] . ر.ک: ص/ 82.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید