نصایحی از حضرت آیةالله الهی طباطبایی (ره)

نصایحی از حضرت آیةالله الهی طباطبایی (ره)

– ياد بگيريد جز خدا همه‌چيز را فراموش کنيد و غفلت‌ها را از بين ببريد.

– از قرآن بخواهيد تا شما را به جواب مجهولات راهنمايي کند. حرف‌ها و مشکلات را به قرآن عرضه کنيد و چاره بخواهيد.

– توبه حقيقي آن است که از خوبي و بدي توبه کني.

– حق را بشناس تا مردان حق را بشناسي.

– سلامت خود را حفظ نما و به تنت برس؛ چون اگر تن ضعيف باشد مثل مرکب خواب، ما را به مقصد نمي‌رساند.

-از حسنات اعمال‌تان که خيال مي‌کنيد حسنه است توبه کنيد، تا چه رسد به معاصي!

منبع: الهيه، شرح حال سيدمحمدحسن الهي طباطبايي (ره)

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید