توجه علامه بحرالعلوم (ره) به همسایه فقیر

توجه علامه بحرالعلوم (ره) به همسایه فقیر

مرحوم سيدجواد عاملي صاحب مفتاح‌الكرامه از شاگردان علامه سيدمهدي بحرالعلوم(ره) بود.

شبي موقع صرف شام، علامه‎ بحرالعلوم (ره)، سيد را به منزل خويش احضار كرد و وقتي شاگرد به منزل استاد ‌رسيد، ديد استاد كنار سفره نشسته و دست به غذا نمي‌زند. علامه بحرالعلوم با خشم شاگرد را مورد عتاب قرار داده و فرمود: سيدجواد! از خدا نمي‌ترسي، از خدا شرم نداري؟ شاگرد كه متحير مانده بود، تقصير خود را از استاد جويا شد؟ ظاهراً سيدجواد عاملي، همسايه‎اي داشت كه هفت شبانه‌روز چيزي براي خوردن نداشته‎اند و خرما از بقال قرض ‌كرده بودند و روز هفتم ديگر بقال به او قرض نداده و او شرمنده شده بود. شاگرد اظهار بي‌اطلاعي کرد! علامه او را مورد توبيخ قرار داد كه: «همه‎ داد و فرياد‎هاي من براي اين است كه چرا اطلاع نداشتي؟ وگرنه، اگر باخبر بودي و كمك نمي‌كردي، مسلمان نبودي و يهودي بودي». سپس سيني غذاي بزرگي را كه آماده كرده بود، با مقداري پول به شاگرد داد، تا به همسايه‎اش برساند.»

سيماي فرزانگان /252

مطالب مشابه