آیهالله بافقی (ره) مظهر توحید و توکل

آیهالله بافقی (ره) مظهر توحید و توکل

عالم مجاهد حضرت آیهالله حاج شیخ محمدتقی بافقی(ره)پس از آزادی از زندان رضاشاه به شهر ری تبعید شد.

روزی در منزل نشسته بود که رئیس شهربانی شهر ری وارد شد و پس از سلام و اجازه جلوس، نزدیک در اتاق نشست و عرض کرد: آقا! من از طرف مقامات مافوق خود مأموریت دارم، آن‌چه مورد احتیاج شماست، فراهم کنم.

حضرت آیهالله بافقی مظهر توحید و توکل بودند، ناراحت شده و گفتند: تو چه‌کاره‎ای که ادعای برآوردن جمیع حوایج مرا می‌کنی؟

جواب داد: من رئیس شهربانی هستم.

ایشان گفتند: من الان احتیاج دارم که در این هوای صاف و آفتابی ابری در صفحه آسمان ظاهر شود و برای طراوت زمین باران ببارد، تو می‌توانی چنین خواسته‎ای را انجام دهی؟

جواب داد: نه نمی‌توانم!

ایشان گفتند: مافوق تو چه‌طور؟ مافوق مافوق تو و شاه مملکت چه‌طور؟

جواب منفی بود.

ایشان فرمودند: پس تو که به عجز خود و همه سران مملکتی اقرار داری و به گدایی آن‌ها اعتراف می‌کنی، چگونه می‌خواهی نیازهای مرا برآوری؟ برخیز و دیگر از این‌گونه حرف‌های شرک‌آمیز نزن.

رئیس شهربانی خجل‌زده برخاست و دانست که با این مجسمه توکل و توحید نمی‌تواند طرف شود.

منبع: سیمای فرزانگان/277

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید